Adviesbenaderingen

adviesbenaderingen

 

Suijker (2003) komt tot vier invalshoeken of benaderingswijzen van advisering door de dimensies van het denken en het handelen te combineren. De adviseur die het accent legt op logica, belangen, mens en maatschappij of betekenissen. Een grove indeling, maar het helpt ons te kijken naar adviseurs en adviesbureaus danwel ons eigen functioneren als adviseur.

De adviseur die uitgaat van de logica gaat ervan uit dat mensen redelijke wezens zijn die je kunt overtuigen met argumenten. Kernwoorden die bij deze adviseur passen zijn ratio, systematisch, rendement, continuïteit, dataverzameling, benchmarking, enquêtes, interviews en diagnostiek. Deze adviseur is cognitief-analytisch sterk.

De adviseur die uitgaat van belangen beschouwt de werkelijkheid als een netwerk van partijen en onderling afhankelijke relaties. Kernwoorden bij deze adviseur: informeel overleg, het spel en de knikkers, politiek.

In het geval van de adviseur die uitgaat van mens en maatschappij is hij betrokken bij de ontwikkeling van mensen en de benutting van hun werkelijke talenten. In het taalgebruik van deze adviseur treffen we termen aan als ontplooiing, kerncompetenties, mens centraal, engagement, maatschappij, sociaal, waarden, gelijkheid en rechtvaardigheid. Deze adviseur is minder loyaal aan economisch nut of gewin.

Sommige adviseurs beoordelen verschijnselen en vraagstukken aan de hand van de concrete betekenissen die actoren in sociale interactie geven aan de situatie. Kernwoorden bij deze adviseur: context, gedrag, cultuur. Deze adviseur gelooft in interventies in praktisch denken en handelen van mensen teneinde bestaande voorveronderstellingen te expliciteren, ter discussie te stellen en een kader aan te reiken waardoor de situatie anders kan worden gedefinieerd.

Bron:

Suijker, P., Kleur bekennen!, www.managementsite.nl, 2003


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Competent adviseren

  An educated to provide regular advice to others during his work on the basis of knowledge and experience. In a complicated problem with several steps an advisory process is often performed. Students in higher education must be prepared for their role as advisors in their future career. ‘Competent advice’

Posted in Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Competent adviseren

Systemisch adviseren

                Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!        

Posted in Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Systemisch adviseren

Feilloos adviseren – 3e herziene editie (E-book)

  Als adviseur probeert u een situatie te beïnvloeden of verbeteren zonder dat uzelf directe invloed hebt op de uitvoering van uw ideeën. Om resultaat te boeken, is het daarom belangrijk dat u in elke fase van het adviesproces de juiste dingen doet om de implementatie van uw aanbevelingen te

Posted in Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Feilloos adviseren – 3e herziene editie (E-book)
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen