Timemanagement: kwadrant van Eisenhower

Kwadrant van Eisenhower

Kwadrant I

Voorbeelden:

 • Spoedklussen,
 • Crises/problemen,
 • Deadlines.

Kwadrant 1 Vertegenwoordigt zaken die ‘zowel urgent als belangrijk’ zijn. Hieronder vallen het afhandelen van een woedende klant, het halen van de uiterste deadline, de reparatie van een defecte machine, het ondergaan van een open hartoperatie of hulp verlenen aan een gewond, huilend kind. Wij móeten tijd besteden aan zaken uit het eerste kwadrant. In dit kwadrant managen wij, produceren wij, brengen wij onze ervaring en ons oordeelsvermogen samen in reactie op talrijke behoeftes en uitdagingen. Als wij dit kwadrant negeren, raken wij levend bedolven. Maar wij moeten ook beseffen dat veel belangrijke zaken urgent worden door uitstel of doordat wij niet genoeg aan preventie en planning doen.

Kwadrant II

Voorbeelden:

 • Opbouwen en onderhouden van relaties,
 • Planning, administratie,
 • Opruimen.

Kwadrant 2 Omvat activiteiten die ‘belangrijk maar niet urgent’ zijn. Dit is het kwadrant van kwaliteit waarin wij onze planning voor de lange termijn verrichten; trachten te anticiperen op problemen en deze proberen te voorkomen; de eigenwaarde en bevoegdheden van collega’s vergroten (empowerment); onze geest verruimen en onze vaardigheden vergroten door studie en een doorlopende beroepsmatige training; overdenken hoe wij een worstelende zoon of dochter kunnen helpen; ons op belangrijke vergaderingen en presentaties voorbereiden; in relaties investeren door welgemeend en intens te luisteren. Hoe meer tijd in dit kwadrant wordt doorgebracht, des te groter wordt ons vermogen om dingen te doen. Wie dit kwadrant negeert, vergroot en voedt het eerste kwadrant en creëert daarmee stress, slijtage en diepe crises. Investeren in dit kwadrant verkleint daarentegen het eerste kwadrant. Planning, voorbereiding en preventie zorgen ervoor dat minder zaken zich als urgent zullen manifesteren. Dit is het kwadrant van persoonlijk leiderschap.

Kwadrant III

Voorbeelden:

 • Sommige vergaderingen,
 • Mailtjes,
 • Telefoontjes,
 • Collega’s die binnen lopen.

Kwadrant 3 Is bijna het fantoom van het eerste kwadrant. Het omvat dingen die ‘urgent maar niet belangrijk’ zijn. Dit is het kwadrant van de misleiding. Het geraas van urgentie schept de illusie van belangrijkheid. Maar de feitelijke activiteiten, als ze al belangrijk zijn, zijn alleen van belang voor iemand anders. Talrijke telefoontjes, vergaderingen en onverwachte bezoekers vallen onder deze categorie. Wij besteden veel tijd aan het derde kwadrant in een poging tegemoet te komen aan de prioriteiten en verwachtingen van anderen, daarbij gelovend dat wij actief zijn in het eerste kwadrant.

Kwadrant IV

Voorbeelden:

 • Tijdverslinders als voortdurend checken van mail,
 • Social talk,
 • Uitstelgedrag.

Kwadrant 4 Is voorbehouden aan activiteiten die ‘niet urgent en ook niet belangrijk’ zijn. Dit is het kwadrant van de verspilling. Wij zouden hier natuurlijk helemaal geen tijd aan moeten besteden. Maar wij raken dermate uitgeput door ons geschipper tussen het eerste en het derde kwadrant, dat wij vaak naar het vierde kwadrant ‘vluchten’ om op adem te komen. Wat voor zaken treffen wij in het vierde kwadrant aan? Niet noodzakelijkerwijs recreatieve dingen, omdat recreatie in de ware betekenis van het woord (re~creatie) een waardevolle activiteit uit het tweede kwadrant is. Maar het lezen van verslavende detectives of doktersromans, het gedachteloos staren naar de buis of roddelen rond de fontein op de binnenplaats van het kantoor kunnen wel tot de tijdsverspilling uit het vierde kwadrant worden gerekend. Kwadrant 4 biedt geen adempauze, het is puur stagnatie, achteruitgang. Aanvankelijk lijkt het allemaal prettig en aangenaam, maar snel genoeg stuiten wij op de grote leegte.

Delegeren wel of niet


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kernkwadrantenspel (Spel)

  Met dit spel kunnen door middel van 128 kaarten talloze kernkwadranten en dubbelkwadranten worden samengesteld op een overzichtelijk spelbord. Elke kaart is een beschrijving van een kwaliteit/uitdaging of een valkuil/allergie, aangevuld met een synoniem en een uit het leven gegrepen typering. Met uw kernkwaliteiten geeft u uiting aan wie

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged , , | Comments Off on Kernkwadrantenspel (Spel)

Handboek Intervisie

  ‘Handboek Intervisie’ behandelt de belangrijkste thema’s die van invloed zijn op het succes van intervisie. De thema’s zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schema’s. Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met intervisiebegeleiding. De volgende aspecten komen aan de orde: De

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Handboek Intervisie

Executive coaching

  Executive coaching is een bijzondere vorm van coaching. Executive coaches begeleiden eindverantwoordelijke of senior managers. Hoe zij functioneren heeft een grote impact op de resultaten van de organisatie. José Vos-Boven beschrijft de inzichten die ze als coach heeft opgedaan tegen de achtergrond van haar opleiding tot gestalttherapeut en kennis

Posted in Leiderschap en management, Persoonlijk management | Tagged , | Comments Off on Executive coaching
Tools om zelf toe te passen

Test timemanagement

  Timemanagement is een belangrijk element van succesvol management en tijd is met name in het bedrijfsleven een van de kostbaarste goederen geworden. Tijdgebrek is het belangrijkste probleem waarmee elke professional wordt geconfronteerd. Timemanagement bestaat uit een aantal technieken waardoor je efficiënter gebruik kunt maken van de tijd. Het doel hiervan is om

Posted in Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Test timemanagement

Activiteiten inventariseren voor de Eisenhowermatrix

  Het is verstandig om met regelmaat je werkzaamheden te plaatsen in de Eisenhowermatrix. Op deze wijze houd je een vinger aan de pols om in de gaten te houden of je voldoende tijd besteed aan belangrijke zaken, met name die belangrijke activiteiten die je helpen om je effectiviteit te

Posted in Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Activiteiten inventariseren voor de Eisenhowermatrix

Activiteiten indelen in het Eisenhower-kwadrant

      Deel je activiteiten in op basis van de combinaties belangrijk, niet belangrijk, urgent en niet urgent. Verdiep je eerst in het achterliggende idee. . .  

Posted in Persoonlijk management | Tagged | Comments Off on Activiteiten indelen in het Eisenhower-kwadrant

Checklist besluiten nemen

  Je moet knopen durven doorhakken en besluitvaardig zijn. Maar, hoe kom je tot juiste besluiten? Wanneer is een keuze weloverwogen, of brengt het je juist in nog grotere problemen? Beslis je altijd en alles op gevoel? Dat laatste klinkt stoer, maar in de praktijk blijkt dat een stapgewijze besluitvoering

Posted in Persoonlijk management | Tagged , , | Comments Off on Checklist besluiten nemen