Activiteiten inventariseren voor de Eisenhowermatrix

 
eisenhower-inventarisatielijst

Het is verstandig om met regelmaat je werkzaamheden te plaatsen in de Eisenhowermatrix. Op deze wijze houd je een vinger aan de pols om in de gaten te houden of je voldoende tijd besteed aan belangrijke zaken, met name die belangrijke activiteiten die je helpen om je effectiviteit te optimaliseren (belangrijk, niet urgent). Deze tool helpt je om eerst te inventariseren waar je je tijd aan besteed.

Beschrijf gedurende een week de activiteiten die je uitvoert, leg vast hoeveel tijd je daar ongeveer mee bezig bent geweest. Per activiteit bepaal je of deze activiteit belangrijk en of deze activiteit urgent is. Op basis hiervan kan je bepalen in welk kwadrant deze activiteit thuishoort. Per kwadrant kan je de tijd optellen. Op deze wijze krijg je een mooi overzicht. Beschrijf je activiteiten vervolgens op hoofdactiviteiten en plaats deze in de matrix. Bespreek de uitkomsten met collega’s, vrienden of een goede coach.