Reflectie op managementrollen

Managementrollen kunnen we onderscheiden in tien rollen die we kunnen groeperen in drie categorieën: interpersoonlijke rollen, informatieve rollen en besluitvormingsrollen.

 

INTERPERSOONLIJKE ROLLEN

1. Protocollaire rol
Optreden als symbool van de groep, afdeling of eenheid. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar de symbolische representant van uw groep geweest?

2. Leiderschapsrol
De leiding hebben van een organisatie-eenheid. Geef een voorbeeld van uw gedrag als leidinggevende. Motiveert u uw medewerkers? Helpt u hen doelstellingen te formuleren? Leidt u hen op?

3. Verbindingsrol
Contact hebben met mensen buiten de directe ‘commandolijn’ binnen de organisatie. Hoe vaak heeft u dit soort contacten?
 

INFORMATIEVE ROLLEN

4. Waarnemingsrol
In de omgeving zoeken naar relevante gegevens, praten met uw belangrijkste contacten, op de hoogte blijven van wat er speelt. Hoeveel tijd besteedt u aan dit soort activiteiten?

5. Informatiebron
Aan de medewerkers de nodige informatie verstrekken. Hoeveel aandacht besteedt u hieraan?

6. Woordvoerdersrol
Aan mensen buiten uw eigen eenheid informatie verschaffen. Hoe vaak neemt u contact op met mensen van buiten uw groep om hen belangrijke informatie te geven?
 

BESLUITVORMINGSROLLEN

7. Ondernemersrol
Acties ondernemen op basis van de informatie die u heeft gekregen, ten voordele van uw eenheid, afdeling of groep. Hoe vaak bent u met dit soort acties of projecten gewoonlijk bezig?

8. Rol van brandweerman
Reageren op onverwachte gebeurtenissen zoals plotseling opduikende conflicten of personeelsproblemen, en wel zó dat deze op effectieve wijze worden opgelost. Hoe vaak doet u dit soort dingen?

9. Verdelersrol
Beslissen wie wat krijgt op uw afdeling. Denk hierbij ook aan de tijd en energie die u aan iemand besteedt. Hoe vaak neemt u dit soort beslissingen?

10. Onderhandelaarsrol
Optreden als vertegenwoordiger bij onderhandelingen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Hoe vaak bent u op deze wijze bij onderhandelingen betrokken?

 

analyse-managementrollen

Deze tool helpt je om op deze rollen te reflecteren. Door kritische vragen te stellen die je moet onderbouwen met voorbeelden. Prima om individueel te doen, maar nog beter om in je MT of samen met collega’s te gebruiken.