Onderhandelen

Doel
Door te ontdekken wat je dominante onderhandelaarsstijl is, kan je je vaardigheden en methoden daarop afstemmen in onderhandelingen. Speel geen rol, maar blijf dicht bij jezelf, dan heb je in ieder geval een sterke uitgangspositie in een gesprek.

Doel van deze onderhandelaarstest is het vaststellen van jouw voorkeur. Wanneer je jouw voorkeur kent, kunnen we ook vertellen hoe je ermee om zou kunnen gaan.

 
grafiek_onderhandelen

Resultaat
De onderhandelaarstest gaat echt over jou. Wanneer je deze test invult komt daar een bepaald stijl uit:
• Beweeglijk-agressieve stijl
• Joviaal-coöperatieve stijl
• Analytisch-agressieve stijl
• Ethisch-overtuigende stijl

Je bent waarschijnlijk van alles wat, maar als het goed is komt er een dominant stijl naar boven.

Werkwijze
De test bestaat uit 16 stellingen. Per stelling geef je aan in hoeverre deze stelling op jou van toepassing is, variërend van een 1 (beslist niet) tot 7 (beslist wel).

Wanneer dit voor alle 16 stellingen is gedaan, krijg je een grafiek als uitkomst.

 
 


Wat kan je ermee?

Lees de uitgebreide toelichting op het model onderhandelen.

 

De test is gebaseerd op onderstaande stellingen.

Ik doe mijn best spanningen te vermijden.
Ik neem met de ander(en) het geschil grondig door.
Ik probeer tegenstellingen tussen ons te vermijden.
Ik stel me meegaand op.
Ik ga gezamenlijk een uitweg zoeken waar ieder mee ingenomen is.
Ik tracht hoe dan ook mijn ideeën er door te krijgen.
Ik erken mijn verlies.
‘Een zacht woord stilt den toorn’.
Ik praat het uit tot we het samen eens zijn.
Ik ga de zaak naar mijn hand zetten.
Ik ga geschilpunten zo veel mogelijk uit de weg.
Ik verken alle ideeën tot we volledig uit de problemen zijn.
Een vervelend voorval bedek ik met de mantel der liefde.
Ik stel me vasthoudend op tot ik mijn zin krijg.
Ik bagatelliseer problemen.
Ik bewijs op allerlei manieren mijn gelijk.