Feedback met formulier

Er zijn drie secties beschikbaar voor het geven van feedback in de vorm van verbetersuggesties. Voor elke suggestie, wees specifiek en constructief. Probeer je suggesties te baseren op concrete observaties en ervaringen. Het is belangrijk om positieve aspecten te benoemen, maar ook specifieke gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is. Bij het geven van feedback met dit formulier kan je gebruik maken van het SPARK-model.

Bij het waarderen van ontvangen feedback, overweeg de relevantie en bruikbaarheid van elk stukje feedback. Beoordeel elke suggestie op een schaal van 1 tot 5 en geef een korte toelichting op je waardering. Wees eerlijk en reflectief in je beoordelingen, waardeer de constructieve aspecten van de feedback en gebruik dit als een kans om te leren en te groeien.

Download het feedbackformulier met verbetersuggesties in Word-format.

Ondersteunende vragen

Feedback is een essentieel onderdeel van het leer- en ontwikkelingsproces en kan worden gegeven op verschillende niveaus: taakniveau, procesniveau en zelfregulerend niveau. Op taakniveau richt de feedback zich op de specifieke inhoud of uitvoering van een taak. Op procesniveau concentreert de feedback zich op de manier waarop een taak wordt uitgevoerd, zoals de gebruikte strategieën of methoden. Op zelfregulerend niveau gaat de feedback over de persoonlijke reflectie, zelfevaluatie en motivatie van de deelnemer.

Waar moet je op letten bij het geven van goede inhoudelijke feedback? Hieronder hebben we per niveau een set vragen geformuleerd om je op weg te helpen. Het is dus niet zo dat je alle vragen moet beantwoorden, maar je alleen door deze vragen laat inspireren om tot goede inhoudelijke feedback te komen.

Taakniveau

 • Voldoet de uitwerking aan de gestelde doelstellingen?
 • Hoe effectief zijn de gebruikte methoden of technieken?
 • Zijn er onduidelijkheden of inconsistenties in de uitwerking?
 • Hoe draagt de uitwerking tot zover bij aan het algemene doel of project?
 • Hoe nauwkeurig en volledig is de uitvoering tot nu toe?

Procesniveau

 • Is het proces efficiënt en effectief georganiseerd?
 • Welke strategieën of benaderingen lijken succesvol?
 • Zijn er stappen in het proces die overbodig of onduidelijk zijn?
 • Hoe werd samengewerkt en gecommuniceerd tijdens het proces?
 • Welke hulpmiddelen of middelen zijn bijzonder nuttig?
 • Waren er hindernissen of uitdagingen in het proces, en hoe zijn deze aangepakt?
 • Hoe worden beslissingen genomen en problemen opgelost?
 • Wat waren de sterkste en zwakste punten in het proces?

Zelfregulerend niveau

 • Hoe effectief beoordeel je de prestaties?
 • Welke persoonlijke leerdoelen zijn bereikt?
 • Hoe is gereageerd op uitdagingen en tegenslagen?
 • Hoe effectief was het managen van tijd en middelen?
 • Welke zelfreflectietechnieken zijn gebruikt en hoe effectief lijken ze?
 • Hoe is de feedback van anderen gebruikt om te verbeteren?
 • Welke persoonlijke sterke en zwakke punten heb je geïdentificeerd?