Jung-test, Engelse versie

Text and test in English can be found below.

Doel van de test

De Jung-test, gebaseerd op de MBTI-test (Myers-Briggs Type Indicator), is ontworpen om psychologische voorkeuren in hoe mensen de wereld waarnemen en beslissingen nemen te identificeren.

Voorbereiding

  • Zorg voor een rustige omgeving waar je ongestoord de vragen kunt beantwoorden.
  • Reserveer voldoende tijd om de test zonder haast te kunnen doen.

Instructies voor het invullen van de test

  • Lees elke vraag zorgvuldig: voordat je antwoordt, zorg ervoor dat je elke stelling goed begrijpt.
  • Geef eerlijk antwoord: het is belangrijk dat je antwoordt op basis van je werkelijke gedrag en voorkeuren, niet zoals je denkt dat ‘hoort’ of zoals je zou willen zijn.
  • Kies ‘Ja’ of ‘Nee’: bij elke stelling kies je of het wel (Ja) of niet (Nee) op jou van toepassing is. Sommige versies van de test kunnen een schaal gebruiken waarop je moet aangeven in welke mate een stelling op jou van toepassing is.

Na het invullen van de test

Lees over je type: verdiep je in de beschrijving van je MBTI-type om beter te begrijpen hoe jouw specifieke voorkeuren van invloed kunnen zijn op je manier van werken, communiceren en beslissingen nemen.

Opmerking

Deze Jung-test is een hulpmiddel voor zelfbegrip en ontwikkeling, geen absolute wetenschap. Gebruik de inzichten als een gids, niet als een onfeilbaar oordeel.

Purpose of the test
The Jung test based on the MBTI test (Myers-Briggs Type Indicator) is designed to identify psychological preferences in how people perceive the world and make decisions.

Preparation

  • Ensure a quiet environment where you can answer the questions undisturbed.
  • Allocate sufficient time to take the test without rush.

Instructions for completing the test

  • Read each question carefully: before you answer, make sure you understand each statement well.
  • Give honest answers: it is important that you respond based on your actual behavior and preferences, not as you think you ‘should’ or as you would like to be.
  • Choose ‘Yes’ or ‘No’: for each statement, choose whether it applies (Yes) or does not apply (No) to you. Some versions of the test may use a scale on which you must indicate to what extent a statement applies to you.

After completing the test

Read about your type: delve into the description of your MBTI type to better understand how your specific preferences can affect your way of working, communicating, and making decisions.

Note
This Jung test is a tool for self-understanding and development, not an absolute science. Use the insights as a guide, not as an infallible judgment.