Feedup met formulier

Feedup is een belangrijk onderdeel van het leer- en ontwikkelingsproces, omdat het de basis legt voor succesvolle uitvoering van taken en projecten. Het helpt individuen en teams om duidelijke doelen te stellen, het beoogde succes te visualiseren, een stimulerende leeromgeving te creëren en een leerroute te beschrijven. Door zich te richten op wat men wil bereiken, waarom het belangrijk is, en hoe het bereikt kan worden, bevordert feedup motivatie, richting en effectieve planning.

Download het onderstaande feedup-formulier in Word-format.

Ondersteunende instructies en vragen

Om je op weg te helpen met feedup hebben we hieronder per onderdeel van het feedup-formulier een aantal instructies en vragen geformuleerd. Ze zijn ter ondersteuning en inspiratie, maar kies vooral je eigen weg.

Bepaal het doel van de ontwikkelactiviteit

 • Begin met het identificeren van wat je wilt bereiken met deze ontwikkelactiviteit. Dit kan een specifiek leerdoel zijn, zoals het verbeteren van een bepaalde vaardigheid, of het kan gericht zijn op persoonlijke of professionele groei.
 • Schrijf een duidelijke en beknopte doelstelling. Bijvoorbeeld: ‘Het doel van deze activiteit is om mijn vaardigheden in projectmanagement te verbeteren.’

Visualiseer het succes

 • Denk na over hoe succes eruit zou zien aan het einde van deze activiteit. Hoe weet je dat je je doel hebt bereikt?
 • Beschrijf het verwachte resultaat. Bijvoorbeeld: ‘Succes zou betekenen dat ik in staat ben om complexe projecten efficiënt te beheren en binnen de gestelde deadlines en budgetten te voltooien.’

Creëer een stimulerende leeromgeving

 • Overweeg welke middelen, ondersteuning of omgeving je nodig hebt om succesvol te zijn in deze activiteit.
 • Beschrijf de ideale leeromgeving. Dit kan variëren van het hebben van toegang tot bepaalde cursussen tot het creëren van een rustige studieruimte.

Beschrijf de leerroute

 • Maak een plan van hoe je het doel gaat bereiken. Welke stappen ga je ondernemen?
 • Schrijf een stapsgewijze aanpak uit. Bijvoorbeeld: ‘Stap 1: Volg een geavanceerde cursus in projectmanagement. Stap 2: Pas nieuwe kennis toe in een lopend project.’

Reflecteer op jouw persoonlijke motivatie

 • Denk na over waarom deze ontwikkelactiviteit belangrijk is voor jou persoonlijk of professioneel. Wat motiveert je om dit te doen?
 • Schrijf je persoonlijke motivatie op. Bijvoorbeeld: ‘Deze activiteit is belangrijk voor mij omdat het mijn kansen op een promotie zal vergroten.’

Feedback en aanpassing

 • Overweeg hoe je tussentijds feedback kunt verzamelen en gebruiken om je aanpak indien nodig aan te passen.
 • Plan regelmatige momenten in voor zelfreflectie en indien mogelijk, feedback van anderen.