Roos van Leary – test

Deze test hoort bij het model Roos van Leary en geeft je inzicht in de wijze waarop jij je opstelt in een relatie. Deze relatie kan zakelijk zijn, maar ook privé. Neem voor deze test één bepaalde relatie voor ogen.
De test is gebaseerd op 64 stellingen. Welke stelling is op jou van toepassing?

 

 
De test leidt tot een grafiek.

Tekst en uitleg met betrekking tot de uitkomsten kan je vinden op het model Roos van Leary.

Grafiek gebruiken in een bestand? Klik één keer op de grafiek, klik vervolgens de buitenrand van de grafiek en klik op je linkermuisknop. Kies voor ‘kopiëren’ en plak de grafiek op de juiste plaats in het andere document.

 

 

 
 


 

De test is gebaseerd op de onderstaande stellingen.

1 kan opdrachten geven
2 kan voor zichzelf zorgen
3 hartelijk en met begrip
4 bewondert en immiteert anderen
5 is het met iedereen eens

6 schaamt zich voor zichzelf
7 erg bezorgd om bevestiging te krijgen
8 geeft altijd advies
9 verbitterd
10 met een ruim hart en onbaatzuchtig

11 opschepperig
12 zakelijk
13 kan streng zijn wanneer dat nodig is
14 koud en zonder gevoel
15 kan klagen wanneer dat nodig is

16 samenwerkingsgezind
17 klagerig
18 kritisch op anderen
19 kan gehoorzamen
20 wreed en onhartelijk
 

21 afhankelijk
22 dictatoriaal
23 dominerend
24 er sterk op uit om met anderen goed overweg te kunnen
25 moedigt anderen aan

26 heeft er plezier in voor anderen te zorgen
27 vastberaden maar rechtvaardig
28 aan één stuk door vriendelijk
29 mild ten aanzien van een fout
30 goede leider

31 dankbaar
32 behulpzaam
33 kan fouten van anderen niet verdragen
34 onafhankelijk
35 houdt van verantwoordelijkheid

36 heeft gebrek aan zelfvertrouwen
37 laat anderen besluiten nemen
38 vindt iedereen aardig
39 houdt ervan om verzorgd te worden
40 baast over anderen

41 zachtmoedig
42 bescheiden
43 gehoorzaamt te bereidwillig
44 overbeschermend
45 vaak onvriendelijk
 

46 door anderen gerespecteerd
47 rebelleert tegen van alles
48 gepikeerd, wanneer een ander de baas over hem speelt
49 assertief en vertrouwend op zichzelf
50 sarcastisch

51 verlegen
52 egoïstisch
53 sceptisch (twijfelzuchtig)
54 open en direct
55 koppig

56 te gemakkelijk te beïnvloeden door anderen
57 denkt slechts aan zichzelf
58 te toegeeflijk aan anderen
59 lichtgeraakt en makkelijk gekwetst
60 probeert ieder te troosten en te bemoedigen

61 geeft gewoonlijk toe
62 vol repect voor gezag
63 wil dat ieder hem sympathiek vindt
64 zal ieder geloven