Kernkwadranten – voorbeelden ter inspiratie


Een goed kernkwadrant maken, is best een puzzel. Wanneer je aan de slag gaat met kernkwadranten, kan je dit het beste samen met anderen doen. Juist in de interactie met elkaar kom je tot inzichten.

Ter inspiratie hebben wij valkuilen, uitdagingen en allergieën gekoppeld aan veel voorkomende kwaliteiten. Gebruik ze ter inspiratie en neem ze niet klakkeloos over. Mogelijk kom je al werkend tot nieuwe inzichten.

 


Kwaliteit


Valkuil


Uitdaging


Allergie


Daadkracht


Drammerigheid


Geduld


Passiviteit


Behulpzaamheid


Bemoeizucht


Zelfstandigheid


Afstandelijkheid


Relativeringsvermogen


Lichtzinnigheid


Serieus zijn


Zwaarmoedigheid


Spontaniteit


Wispelturigheid


Consequent zijn


Rechtlijnigheid


Flexibiliteit


Met alle winden meewaaien


Standvastigheid


Starheid


Accuratesse


Pietluttigheid


Creativiteit


Warrigheid


Durf


Overmoedigheid


Voorzichtigheid


Geremdheid


Service-gericht


Grenzeloos


Grens stellen


Hard en star


Consensus-gericht


Egocentrisch


Gezagsgetrouw


Dwang


Optimistisch


Naïef


Alert


Pessimisme


Beheerst


Onpersoonlijk


Empathisch


Onbereikbaar


Stabiel


Traag


Experimenteel


Onbezonnen


Efficiënt


Statisch


Creatief


Chaotisch


Empathisch


Sentimenteel


Beschouwend


Afstandelijk


Betrokken


Dwepend


Beschouwend


Onverschillig


Realistisch


Cynisch


Idealistisch


Zweverig


Profilerend


Arrogant


Bescheiden


Onzichtbaar


Gedisciplineerd


Dwang-neurotisch


Los laten


Ongedisciplineerd


Innovatief


Zwevend


Efficiënt


Statisch en star


Kritisch


Rebels


Respectvol


Ja-knikken


Flexibel


Wispelturig


Ordenend


Star


Daadkrachtig


Drammerig


Geduldig


Passief


Geduldig


Passief


Daadkrachtig


Drammerig


Beschouwend


Afstandelijk


Empathisch


Sentimenteel


Zelfverzekerd


Arrogant


Bescheiden


Middelmatig


Bescheiden


Onzichtbaar


Profilerend


Arrogant


Autonoom


Dwars


Meegaand


Onderdanig


Besluitvaardig


Forcerend


Ontvankelijk


Besluiteloos


Ingetogen


Passief


Initiatiefrijk


Opdringerig


Rust(ig)


Afwachtend


Initiatiefrijk


Opdringerig


Gezagsgetrouw


Ja-knikken


Consensus


Anarchistisch


Volgzaam


Onderdanig


Initiatiefrijk


Eigengereid


Gehoorzaam


Slaafs


Autonoom


Eigenzinnig


Loyaal gezag


Onderdanig


Kritisch


Ongehoorzaam


Behulpzaam


Bemoeizuchtig


Los laten


Onverschillig


Toegewijd


Fanatiek


Hulpvaardig


Laissez-faire


Relativerend


Onzichtbaar


Overtuigd


Opgeblazen


Overtuigd


Fanatiek


Relativerend


Meningloos


Moed(ig)


Roekeloos


Bedachtzaam


Aarzelend


Bedachtzaam


Beducht


Moedig


Roekeloos


Meegaand


Onzichtbaar


Autonoom


Eigengereid


Wederkerig


Gelijkvormig


Fair


Eenzijdig


Idealistisch


Zweverig


Realistisch


Cynisch


Harmonisch


Toedekken


Direct


Conflict


Gestructureerd


Bureaucratisch


Aanpassing


Inconsistent


Ordenend


Star


Flexibel


Wispelturig


Rationeel


Afstandelijk


Betrokken


Willekeur


Betrouwbaar


Saai


Innovatief


Arbitrair