Test timemanagement

 
test-timemanagement

Timemanagement is een belangrijk element van succesvol management en tijd is met name in het bedrijfsleven een van de kostbaarste goederen geworden. Tijdgebrek is het belangrijkste probleem waarmee elke professional wordt geconfronteerd. Timemanagement bestaat uit een aantal technieken waardoor je efficiënter gebruik kunt maken van de tijd. Het doel hiervan is om meer te kunnen realiseren in minder tijd. Traditionele timemanagement gaat uit van het netjes opdelen van tijd in taken waarover je die tijd en aandacht wilt verdelen. De taken waarover je je tijd wilt verdelen stel je eens in de zoveel tijd vast. Deze techniek geeft echter weinig houvast in de vertaling van doelen naar taken en zeggen je ook niet wat je moet doen als de werkelijkheid anders uitpakt. Modernere inzichten in timemanagement, zoals onder meer verwoord in Covey’s ‘First things first’, zoeken het antwoord hierop in ‘principes’. Een principe is bijvoorbeeld dat er een maximum
 

snelheid is waarmee iets kan gebeuren. Er zijn zaken die nou eenmaal een bepaalde hoeveelheid tijd kosten en niet te versnellen zijn. Als jouw planning daar geen rekening mee houdt, zul je die niet kunnen halen. De kernelementen van timemanagement zijn o.a. het maken van planningen, het gebruiken van een planningssysteem, het stellen van prioriteiten en natuurlijk ook zelfdiscipline. De kunst van timemanagement is om tot een effectieve manier van werken te komen en deze op het juiste moment direct en zonder nadenken toe te kunnen passen. Hoe ga jij eigenlijk met je tijd om?

 

Download de test. Je krijgt een overzicht over vier essentiële elementen met betrekking tot timemanagement: het maken van planningen, het stellen van prioriteiten, het gebruik van een planningssysteem en zelfdiscipline.
 


De test levert ook een score op.

Score tot 16 punten
Je planning is slecht en wordt beïnvloed door de omgeving en door anderen. Je kan noch aan je eigen werk noch aan dat van anderen leidinggeven. Het komt er echter niet op aan hoe de wind waait, maar hoe je de zeilen zet. Succesvol timemanagement toont nieuwe wegen om te bereiken dat je beter overzicht verkrijgt over de te vervullen taken, meer speelruimte krijgt om te ageren in plaats van reageren en dat je minder stress en meer vrije tijd krijgt voor jezelf. Maak eens een arbeidsstudie van jezelf: wie en wat rooft je tijd, welke storingen veroorzaak je zelf en welke storingen komen uit de omgeving. Bepaal tevens je doelstellingen en stel de juiste prioriteiten. Vervolgens is voor een goed timemanagement het maken van schriftelijke plannen van belang. Deze zijn overzichtelijk, ontlasten het geheugen, hebben het effect van zelfmotivering tot werken en je behoudt meer controle. Reserveer voor jezelf ook elke dag een ‘stil uurtje’. Voor het afhandelen van belangrijke taken is het belangrijk niet gestoord te worden en zoals Nietzsche schreef: ‘de belangrijkste gebeurtenissen zijn niet onze opvallendste, maar onze stilste uren’.

 

Score tussen de 17 en 25 punten
Je probeert grip te krijgen op je tijd, maar je bent niet consequent genoeg om dat met succes te doen. Probeer voor jezelf te analyseren waar de probleempunten liggen. Een consequent timemanagement op basis van de vier categorieën (het maken van planningen, het stellen van prioriteiten, het gebruik van een planningssysteem en zelfdiscipline) zal niet alleen in een verbetering van de overzichtelijkheid, planning en controle resulteren, maar bovendien ook stress verminderen. Maak er een gewoonte van de komende werkdag reeds aan het einde van de vorige werkdag op papier te plannen. Overweeg dus wat de belangrijkste taken zijn die je de volgende dag moet afhandelen en leg hiervoor schriftelijk een tijd vast, waarbinnen dit moet worden gedaan. Pak de ‘tijdrovers’ aan en blijf bij je planning.

Score van 26 punten en hoger
Hierdoor vergroot je de kans om uw doelstellingen te kunnen realiseren en loop je weinig risico. Laat anderen van je ervaringen profiteren en leer hen de ‘grondslagen van het timemanagement’. Daarnaast is het goed om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en trends rond het timemanagement, zodat je altijd optimaal je tijd blijft besteden. Houdt echter wel de uitspraak van Cyrill Parkinson in het achterhoofd: ‘de hoeveelheid werk neemt toe met de tijd die ervoor beschikbaar is!’

Deze test is gebaseerd op de volgende stellingen:

 • Ik stel voor mezelf géén of alleen een lange-termijndoelstelling en afhankelijk hoe mijn agenda is gevuld, werk ik daar naar toe
 • Ik stel de korte-, middellange- en lange-termijndoelstelling vast en werk daar gestructureerd aan
 • Ik zet alleen werkafspraken in mijn agenda
 • Ik zet zowel werkafspraken, als ook afspraken met mezelf en privé-afspraken in mijn agenda
 • Ik maak altijd een overzicht van belangrijke/urgente en belangrijke/niet urgente activiteiten
 • Ik maak nooit overzichten, want dat kost tijd en hetgeen belangrijk is onthoud ik toch wel
 • Ik berg altijd alles gelijk op en kan het zodoende gemakkelijk en snel terugvinden. Mijn bureau is altijd overzichtelijk en ordelijk
 • Ik heb een te grote papierwinkel op mij bureau; correspondentie en lezen vergen veel tijd. Mijn bureau is niet bepaald een voorbeeld van overzichtelijkheid en ordelijkheid
 • Als ik een fout maak kan ik deze accepteren en/of loslaten
 • Als ik een fout maak, kan ik daar nog lang van balen
 • Wanneer het werk een andere aanpak vereist, kost het mij moeite om om te schakelen
 • Als ik met onverwachte situaties wordt geconfronteerd, dan lukt het mij goed om mijn aanpak hier op aan te passen
 • Als ik een vergadering voorzit, geef ik duidelijk voor ieder agendapunt een tijdslimiet aan
 • Als ik een vergadering voorzit stel ik geen tijdlimiet vast per agendapunt, want het wordt het vanzelf wel duidelijk hoe lang ervoor nodig is
 • Ik heb elke dag tijd ingeruimd dat ik niet gestoord kan worden
 • Mijn deur staat altijd open voor iedereen
 • Voordat ik een boek of tijdschrift ga lezen, lees ik altijd eerst de inhoudsopgave
 • Ik blader tijdschriften of boeken altijd even door en als ik het interessant is lees ik verder
 • Veel tijd vergende en daardoor vaak onaangename taken schuif ik meestel voor mij uit, of ik heb moeilijkheden ze af te maken omdat ik nooit tot rust kom
 • Veel tijd vergende en daardoor vaak onaangename taken pak ik gelijk aan en ik zorg dat ik ze direct afmaak, zodat deze mij niet later in tijdnood brengen
 • Ik probeer te veel dingen ineens te doen, waardoor ik me niet voldoende kan concentreren op de belangrijkste taken
 • Ik stel duidelijke prioriteiten en zorg dat ik me concentreer op de belangrijkste taken
 • Wanneer ik een afspraak maak, noteer ik altijd een tijdbeslag
 • Wanneer ik een afspraak maak, noteer ik soms een tijdbeslag
 • Mijn planningen en deadlines haal ik bijna uitsluitend onder hoogspanning, omdat er altijd weer onvoorziene dingen tussen komen of omdat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen
 • Mijn planningen en deadlines haal ik bijna altijd met gemak, omdat ik nooit meer hooi op mijn vork neem, dan dat ik aan zou kunnen
 • Als iemand iets van mij vraagt, kan ik maar moeilijk nee zeggen
 • Ik zorg eerst dat ik mijn eigen werk af heb, voordat ik iets voor iemand anders ga doen

Credits voor deze test gaan naar drs. E.M. van Nouhuys van de Holland Consulting Group.