Overzicht waarden

Als hulpmiddel voor gesprekken over waarden in teams en organisaties, hebben we een mooie lijst met waarden samengesteld.

Download de lijst met waarden als pdf.

De lijst met waarden is samengesteld met onderstaande waarden:

Aanwezigheid

Aanzien

Actief zijn (doen)

Afwisseling

Alertheid

Alledaagsheid

Anonimiteit

Antifragiliteit

Artisticiteit

Assertiviteit

Attentheid

Authenticiteit

Autonomie

Avontuur / Avontuurlijkheid

Bedachtzaamheid

Bedrevenheid

Bedrijvigheid

Befaamdheid

Begeerlijkheid

Begrip

Behoedzaamheid

Behoudendheid

Behulpzaamheid

Bekendheid

Bekoorlijkheid

Bekwaamheid

Beleefdheid

Beleving

Bereidheid

Bereidwilligheid

Beroemdheid

Bescheidenheid

Beschaving / Beschaafdheid

Beschikbaarheid

Besluitvaardigheid

Betaalbaarheid

Betekenis

Betrokkenheid

Betrouwbaarheid

Bevalligheid

Bevlogenheid

Bezit

Bijdrage

Blijdschap

Bondigheid

Buigzaamheid

Burgerschap

Cachet

Celebriteit

Charisma

Chic

Competitie

Concentratie

Confidentialiteit

Consideratie

Controle

Coöperatie

Correctheid

Creativiteit

Daadkracht

Dankbaarheid

Dapperheid

Degelijkheid

Democratie

Deskundigheid

Dienstbaarheid

Diepzinnigheid

Diplomatie

Directheid

Discipline

Distinctie

Doelgerichtheid

Doelmatigheid

Doorleefbaarheid

Duidelijkheid

Duurzaamheid

Dynamiek

Educatie

Eensgezindheid

Eenstemmigheid

Eenvoud / Eenvoudigheid

Eer

Eerbied

Eerlijkheid

Effectiviteit

Efficiency

Elegantie

Empathie

Engagement

Enthousiasme

Erkenning

Ernst

Esthetiek

Evenwicht

Expressiviteit

Faam

Familie(band)

Fatsoen

Feitelijkheid

Felheid

Fijngevoeligheid

Fijnzinnigheid

Finaliteit

Flexibiliteit

Flinkheid

Gastvrijheid

Gedecideerdheid

Gedegenheid

Gedrevenheid

Geduld

Geestdrift

Geestigheid

Geheimhouding

Gehoorzaamheid

Geleidelijkheid

Gelijkheid

Gelijkwaardigheid

Geloof

Geloofwaardigheid

Geluk

Gematigdheid

Gemeenschappelijk-heid

Genegenheid

Generositeit

Genialiteit

Genot

Genuanceerdheid

Gereserveerdheid

Gevatheid

Gevoeligheid

Gewetensvol

Gezelligheid

Gezondheid

Glorie

Godvrezendheid

Godvruchtigheid

Godzaligheid

Goedheid

Goedkeuring

Grandeur

Grondigheid

Grootsheid

Grootmoedigheid

Gulheid

Handigheid

Hardheid

Harmonie

Hartstocht

Heerlijkheid

Helderheid

Heusheid

Hevigheid

Hiërarchie

Hoffelijkheid

Hoop

Hulpvaardigheid

Humor

Idealisme

Ignorantie

Inbreng

Ingetogenheid

Innovatie

Integriteit

Intensiteit

Invoelendheid

Inzicht

Juistheid

Kalmte

Kameraadschap

Karigheid

Kennis

Klaarheid

Klasse

Kracht

Kuisheid

Kwaliteit

Leefbaarheid

Leergierigheid

Leiderschap

Liefdadigheid

Liefelijkheid

Liefde

Lof

Lol

Loyaliteit

Luchthartigheid

Luciditeit

Luister

Macht

Matigheid

Mededogen

Menselijkheid/Medemenselijkheid

Mensgerichtheid

Menswaardigheid

Milieubehoud

Milieubewustheid

Moed

Naam

Natuurbehoud

Nauwgezetheid

Nauwkeurigheid

Nederigheid

Netheid

Nieuwsgierigheid

Nuchterheid

Nut

Nuttigheid

Omzichtigheid

Onafhankelijkheid

Onbaatzuchtigheid

Onbedorvenheid

Ondernemerschap

Onpartijdigheid

Ontplooiing

Ontspanning

Ontvankelijkheid

Onwetendheid

Ootmoedigheid

Openhartigheid

Openheid

Opgewektheid

Oplettendheid

Oprechtheid

Optimisme

Orde

Ordelijkheid

Originaliteit

Overgave

Participatie

Passie

Passiviteit

Patriottisme

Penaliteit

Persoonlijke ontwikkeling

Pittigheid

Plezier

Plichtsbetrachting

Politesse

Positiviteit

Pragmatisme

Prestatiegerichtheid

Privacy

Pro-activiteit

Professionaliteit

Prudentie

Publieke verantwoordelijkheid

Punctualiteit

Rechtsstatelijkheid

Rechtvaardigheid

Redelijkheid

Relativisme

Relaxedheid

Religiositeit

Representativiteit

Resoluutheid

Respect

Rijkdom

Robuustheid

Roem

Ruimdenkendheid

Rust

Saamhorigheid

Samenwerking

Schoonheid

Serieusheid

Sierlijkheid

Sluwheid

Snelheid

Soberheid

Solidariteit

Souplesse

Spaarzaamheid

Spiritualiteit

Spontaniteit

Sportiviteit

Stabiliteit

Standvastigheid

Stelligheid

Stijl

Stiptheid

Strengheid

Structuur

Synergie

Tact

Tenaciteit

Terughoudendheid

Tevredenheid

Tijdloosheid

Toegankelijkheid

Toegeeflijkheid

Toegenegenheid

Toewijding

Tolerantie

Traditie

Transparantie

Trouw

Tucht

Uitdagendheid

Uiterlijk

Uitgelatenheid

Uitmuntendheid

Unanimiteit

Uniformiteit

Universaliteit

Urbaniteit

Vaderlandsliefde

Vakmanschap

Vastberadenheid

Vasthoudendheid

Veelzijdigheid

Veiligheid

Verandering

Verantwoordelijkheid

Verbaasdheid

Verbetenheid

Verbinding

Verbondenheid

Verdraagzaamheid

Verfijning

Vergeving

Vergevingsgezindheid

Verknochtheid

Vermaak

Vermaardheid

Vernieuwing

Verrassing

Verstandhouding

Verstandigheid

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen

Vertwijfeldheid

Verwennen

Verwondering

Verworvenheid

Vitaliteit

Vlijt

Voldoening

Volgzaamheid

Volharding

Voorbereid zijn

Voorkomendheid

Voortreffelijkheid

Vooruitstrevendheid

Vrede

Vriendelijkheid

Vriendschap

Vrijgevigheid

Vrijheid

Vrijmoedigheid

Vrolijkheid

Vroomheid

Waardering

Waardigheid

Waarheid

Wedijver

Welbehagen

Weldadigheid

Welgemanierdheid

Welgemoedheid

Wellevendheid

Weloverwogenheid

Welvaart (immateriële/ materiële)

Welvoeglijkheid

Welwillendheid

Werkelijkheidszin

Werkzaamheid

Wijsheid

IJverigheid

Zachtheid

Zachtmoedigheid

Zakelijkheid

Zekerheid

Zelfbepaling

Zelfbeheersing

Zelfbehoud

Zelfbeschikking

Zelfbewustheid

Zelfcontrole

Zelfontplooiing

Zelfrealisatie

Zelfredzaamheid

Zelfstandigheid`

Zelfverwerkelijking

Zelfverwezenlijking

Zelfverzekerdheid

Zelf-zijn / zichzelf-zijn

Zelfzorg

Zingeving

Zorgeloosheid

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Zuinigheid

Zwierigheid