Feedforward met formulier

Het feedforward formulier is ontworpen om deelnemers te helpen bij het geven en ontvangen van feedforward voor hun ontwikkelactiviteiten.

Het formulier kan je gebruik voor feedforward op je eigen ontwikkelproces, maar je kan het formulier ook gebruiken voor feedforward op het ontwikkelproces van een ander.

Vul je naam en de datum in, en specificeer de ontwikkelactiviteit waarop de feedforward betrekking heeft. Reflecteer op de verschillende aspecten die op het formulier worden genoemd, zoals toekomstgerichte doelstellingen, verbeterstrategieën, feedback op eerdere fases, ondersteuningsbehoeften, potentiële kansen, en persoonlijke en professionele groei. Schrijf voor elk aspect specifieke punten op die betrekking hebben op je eigen vooruitgang en ontwikkeling.

Andere deelnemers kunnen hetzelfde formulier gebruiken om feedforward te geven op jouw ontwikkelactiviteit. Ze dienen zich te richten op dezelfde aspecten en hun observaties, suggesties of adviezen te geven die kunnen bijdragen aan jouw groei en ontwikkeling. Het is belangrijk dat de gegeven feedforward constructief en toekomstgericht is.

Voor alle duidelijkheid: elkaar feedforward geven kan met dit formulier, maar je kan natuurlijk ook een goed gesprek met elkaar voeren.

Download het onderstaande formulier in Word-format.

Ondersteunende vragen

Ter ondersteuning van het proces van feedforward geven hebben we ondersteunende vragen geformuleerd. Deze vragen zijn richtinggevend, je hoeft ze echt niet allemaal te beantwoorden en mogelijk inspireren ze voor andere inhoudelijke vragen.

Toekomstgerichte doelstellingen

 • Wat is je grootste ambitie of visie met betrekking tot dit project voor de komende maanden of het komende jaar?
 • Welke concrete doelen heb je gesteld voor de volgende fase van je werk, en hoe plan je deze te bereiken?
 • Hoe zie je je huidige werk bijdragen aan je lange-termijn professionele ontwikkeling?
 • Welke uitdagingen of kansen zie je voor jezelf in de nabije toekomst binnen dit project of jouw vakgebied?
 • Zijn er specifieke nieuwe vaardigheden of kennis die je van plan bent te ontwikkelen of te verwerven om je toekomstige doelen te ondersteunen?
 • Zijn er mogelijkheden voor samenwerking of synergieën die je graag zou willen verkennen met andere teamleden?
 • Welke veranderingen of aanpassingen in je huidige aanpak overweeg je om je toekomstige doelen beter te ondersteunen?
 • Op basis van de feedback die je tot nu toe hebt ontvangen, welke specifieke stappen of acties ga je ondernemen om je toekomstige werk te verbeteren?

Verbeterstrategieën

 • Welke nieuwe of innovatieve benaderingen overweeg je om je huidige projecten of taken te verbeteren?
 • Zijn er specifieke processen of methoden die je wilt veranderen om efficiënter te werken?
 • Welke potentiële risico’s of uitdagingen zie je in je huidige aanpak en hoe plan je deze aan te pakken?
 • Hoe bepaal je prioriteiten in je werk en zijn er veranderingen die je wilt maken om je focus te verbeteren?
 • Welke extra kennis of vaardigheden denk je dat nodig zijn om je huidige projecten of taken te verbeteren?
 • Hoe plan je de feedback die je hebt ontvangen te gebruiken om je aanpak te verfijnen of te verbeteren?
 • Op welke manieren kunnen we onze samenwerking verbeteren om betere resultaten te bereiken?
 • Welke persoonlijke ontwikkelingsdoelen heb je en hoe denk je dat deze je professionele prestaties kunnen verbeteren?

Feedback op eerdere fases

 • Hoe beoordeel je je eigen vooruitgang tot nu toe in dit project?
 • Welke belangrijke lessen heb je geleerd uit de eerdere fasen van je werk?
 • Welke veranderingen of aanpassingen heb je gemaakt als gevolg van eerdere ervaringen?
 • Hoe heb je specifieke uitdagingen of obstakels overwonnen in de voorgaande fases?
 • Hoe heb je de feedback die je eerder hebt ontvangen, toegepast in je huidige of toekomstige werk?
 • Op welke manieren heeft je werk in de eerdere fasen bijgedragen aan je persoonlijke en professionele groei?
 • Gezien je ervaringen tot nu toe, welke specifieke gebieden wil je in de toekomst verbeteren of verder ontwikkelen?

Ondersteuningsbehoeften

 • Welke specifieke ondersteuning of middelen heb je nodig om je huidige projecten of taken effectiever uit te voeren?
 • Zijn er obstakels of uitdagingen waar je momenteel tegen aanloopt waarbij je ondersteuning nodig hebt?
 • Op welke manieren kan ons team beter ondersteuning bieden bij jouw ontwikkelactiviteiten?
 • Zijn er bepaalde vaardigheden of kennisgebieden waarop je je zou willen ontwikkelen met hulp van het team?
 • Hoe kan feedback of begeleiding van het team je helpen bij het bereiken van je professionele doelen?
 • Zijn er aspecten van persoonlijke ontwikkeling waar je meer ondersteuning of middelen voor zou willen hebben?

Potentiële kansen

 • Welke nieuwe projecten of initiatieven zie je als potentiële kansen voor ons team in de nabije toekomst?
 • Zijn er specifieke vaardigheden of expertisegebieden in ons team die we nog niet volledig benutten?
 • Welke trends in onze sector of markt kunnen we benutten om onze doelen te bereiken of onze impact te vergroten?
 • Zijn er kansen voor samenwerking met externe partners of organisaties die onze projecten kunnen verrijken?
 • Welke recente technologische ontwikkelingen kunnen we integreren in ons werk om efficiëntie of effectiviteit te verbeteren?
 • Zijn er gebieden waar we ons als individuen kunnen ontwikkelen die ook ten goede komen aan het team?

Persoonlijke en professionele groei

 • Hoe zie je je eigen professionele groei in de context van ons huidige project?
 • Welke nieuwe vaardigheden of kennis wil je verwerven om je carrière verder te ontwikkelen?
 • Zijn er specifieke professionele doelen die je voor jezelf hebt gesteld voor het komende jaar?
 • Hoe denk je dat jouw huidige werk bijdraagt aan je lange-termijn carrièredoelen?
 • Welke uitdagingen heb je ondervonden en hoe heb je deze gebruikt voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling?
 • Zijn er leiderschapskwaliteiten of managementvaardigheden die je wilt ontwikkelen?
 • Hoe kun je jouw huidige leerervaringen toepassen in toekomstige projecten of rollen?
 • Op welke manieren wil je je netwerk of professionele relaties uitbreiden of versterken?
 • Zijn er bepaalde gebieden binnen je vakgebied die je meer wilt verkennen of waarin je expertise wilt ontwikkelen?
 • Hoe plan je om te gaan met de balans tussen werk en privéleven terwijl je streeft naar professionele groei?