Johari venster werkblad
Je wilt feedback geven, of verwacht feedback van anderen. Bereid je dan voor op het gesprek door gebruik te maken van het Johari-venster en na te denken over de volgende vragen. Hoe kun je je antwoorden gebruiken of het gesprek vorm te geven, of hier voor jezelf meer uit halen? Bekijk je invulling na afloop nog eens.

Download het gratis werkblad.

Lees ook het artikel ‘Feedback: een cadeau dat je niet gemakkelijk geeft én ontvangtIn het kwadrant Arena kan je de volgende vragen stellen:

Welke inzichten denk je dat jullie gemeenschappelijk hebben? Waarom is dit belangrijk voor het gesprek?

In het kwadrant Blinde vlek kan je de volgende vragen stellen:

Je eigen blinde vlek kun je niet zien, maar wat zie jij bij de andere partij dat relevant is voor het gesprek, maar dat hij/zij waarschijnlijk niet door heeft?

In het kwadrant Privé kan je de volgende vragen stellen:

Welke ervaringen of inzichten zijn relevant voor het gesprek, maar hou je liever voor jezelf? Moet je hier iets mee?

In het kwadrant Het Onbewuste kan je de volgende vragen stellen:

Het onbewuste is per definitie onzichtbaar en kun je dus niet vooraf bedenken. Doen zich tijdens het gesprek ontwikkelingen voor die je niet kunt plaatsen, probeer dan de vraag te beantwoorden welke denkbeelden hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen.