Werkvormen rondom DISC-model

Teamcommunicatie-oefening

Deze werkvorm is ontworpen om teamleden bewust te maken van verschillende communicatiestijlen volgens het DISC-model en hen te helpen effectiever met elkaar te communiceren.

Doelstelling

 • Bewustwording van de verschillende DISC-stijlen binnen het team.
 • Verbetering van communicatie en samenwerking binnen het team.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over.
 • Gekleurde markers.
 • Printouts van korte DISC-beschrijvingen voor elk teamlid.

Instructie

 • Begin met een korte uitleg van het DISC-model en de vier hoofdstijlen: Dominantie (D), Invloed (I), Stabiliteit (S), en Consciëntieusheid (C).
 • Vraag elk teamlid om hun DISC-profiel te identificeren en korte opmerkingen te maken over hun sterke punten en uitdagingen volgens hun DISC-stijl.
 • Geef elk teamlid een printout met een korte beschrijving van hun DISC-stijl.
 • Laat het team zich opdelen in subgroepen op basis van hun DISC-stijl (bijv. alle D-stijlen in een groep, alle I-stijlen in een groep, enz.).
 • Stel vragen aan elke subgroep, zoals:
  • Wat zijn de sterke punten van jullie stijl in communicatie?
  • Hoe kunnen jullie de communicatie met andere stijlen verbeteren?
 • Laat elke subgroep hun bevindingen op het whiteboard noteren.
 • Faciliteer een groepsdiscussie over hoe het team effectiever kan communiceren op basis van hun begrip van de verschillende DISC-stijlen.

DISC-rollenspel

Deze werkvorm is ontworpen om teamleden te helpen hun communicatieve vaardigheden te verbeteren door middel van gerichte rolspeloefeningen.

Doelstelling

 • Toepassen van DISC-principes in realistische communicatiesituaties.
 • Verbetering van begrip en empathie voor verschillende DISC-stijlen.

Benodigde materialen

 • Lijst met voorbereide scenario’s voor rolspel.
 • Eventueel een video-opnameapparaat voor feedback.

Instructie

 • Verdeel het team in paren.
 • Geef elk paar een voorbereid scenario dat relevant is voor hun werkcontext, waarin de DISC-stijlen een rol spelen (bijvoorbeeld een samenwerkingsvergadering, een feedbackgesprek, of een projectplanningssessie).
 • Elk paar voert het rolspel uit, waarbij ze de principes van hun DISC-stijl toepassen.
 • Na elk rolspel, laat de andere teamleden observaties en feedback geven op basis van de DISC-stijlen.
 • Wissel de paren zodat elk teamlid de kans krijgt om verschillende DISC-stijlen te ervaren.
 • Faciliteer een groepsdiscussie over de uitdagingen en successen die zijn opgetreden tijdens de rolspellen en hoe ze kunnen worden toegepast in de dagelijkse communicatie.

 

DISC-Persoonlijke ontwikkeling

Deze werkvorm is gericht op persoonlijke ontwikkeling, waarbij individuen hun DISC-profiel gebruiken om hun sterke punten te benadrukken en mogelijke gebieden voor groei te identificeren.

Doelstelling

 • Identificeren van persoonlijke sterke punten en ontwikkelingsgebieden volgens het DISC-model.
 • Creëren van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Benodigde materialen

 • DISC-profielresultaten voor elk teamlid.
 • Werkbladen voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Pennen, markers, en flip-over.

Instructie

 • Vraag elk teamlid om hun DISC-profielresultaten te bekijken en te identificeren welke kenmerken het meest resoneren met hun persoonlijke stijl.
 • Faciliteer een discussie waarin teamleden kunnen delen hoe ze hun DISC-profiel ervaren en waar ze zich in hun element voelen.
 • Laat teamleden individueel werken aan een werkblad voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze nadenken over:
  • Hoe kunnen ze hun sterke punten nog beter benutten?
  • Welke stappen kunnen ze nemen om aan hun ontwikkelingsgebieden te werken?
 • Laat elk teamlid hun bevindingen delen met een partner of in een kleine groep.
 • Laat enkele teamleden vrijwillig hun persoonlijke ontwikkelingsplan delen met de hele groep en moedig een open discussie aan over groeimogelijkheden.

 

DISC-teamchallenge

Deze werkvorm is ontworpen als een interactieve teamchallenge om deelnemers actief te betrekken bij het begrijpen en toepassen van DISC-principes in teamactiviteiten.

Doelstelling

 • Toepassen van DISC-concepten in praktische teamuitdagingen.
 • Verbetering van samenwerking en teamdynamiek.

Benodigde materialen

 • Creatief teamuitdagingsmateriaal (bijvoorbeeld puzzels, bouwmaterialen, of andere teamwork-gerelateerde items).
 • Gekleurde DISC-kaarten of badges voor elke teamdeelnemer.

Instructie

 • Begin met een korte herhaling van de DISC-stijlen en de kenmerken van elk profiel.
 • Deel gekleurde DISC-kaarten of badges uit aan elke deelnemer, zodat ze fysiek kunnen laten zien tot welke stijl ze behoren.
 • Leg uit dat het doel van de teamchallenge is om DISC-principes toe te passen tijdens het voltooien van de opdrachten.
 • Organiseer verschillende teamuitdagingen waarbij deelnemers hun DISC-stijlen kunnen inzetten. Bijvoorbeeld, een bouwproject waarbij elk teamlid een specifieke rol op basis van hun stijl heeft.
 • Na elke uitdaging, organiseer een debriefing waarin deelnemers bespreken hoe ze hun DISC-stijlen hebben gebruikt, welke uitdagingen ze hebben ervaren, en wat ze hebben geleerd over samenwerken.
 • Moedig het team aan om aanpassingen te maken aan hun aanpak op basis van hun observaties en inzichten over DISC-stijlen.
 • Sluit af met een reflectieve sessie waarin teamleden bespreken hoe ze DISC-principes kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden en hoe ze de teamdynamiek kunnen verbeteren.