Leiderschap en management

DISC-model

DISC-model

Het artikel over het DISC-model geeft een korte beschrijving van het model beschrijft de herkomst kijkt met een kritische blik naar de validiteit is voorzien van de DISC-test beschrijft werkvormen verwijst naar een boek en artikel geeft een uitgebreide beschrijving per gedragsprofiel Het DISC-model is een psychologische theorie die tracht

Lees meer

BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om effectief door het proces heen te gaan van probleem of uitdaging naar besluit of oplossing. In overleggen lopen we het risico dat we al snel ergens iets van vinden zonder dat we voldoende tijd hebben besteed aan

Lees meer

Deep Democracy

Deep Democracy

In dit artikel wordt Deep Democracy kort toegelicht krijg je een stappenplan aangereikt kan je kijken naar Jitske Kramer (video, 30 min.) en kan je een gratis tool downloaden Deep Democracy gaat over besluitvorming. Deep Democracy past goed bij teams en organisaties die plat zijn georganiseerd, relatief weinig of geen

Lees meer

Managementrollen Quinn

Managementrollen Quinn

  Quinn onderscheidt acht managementrollen. De acht managementrollen corresponderen met het cultuurmodel van Quinn, beter bekend als het model van de concurrerende waarden. De rollen lijken tegenstrijdig: stabiliteit en flexibiliteit lijken elkaar uit te sluiten en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor externe groei en ontwikkeling en interne organisatie en stabiliteit. In de

Lees meer

Beïnvloedingsstijlen

Beïnvloedingsstijlen

De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende (sturende) stijlen: de normatieve en de logische stijl. En er zijn twee respecterende (ondersteunende) stijlen: de enthousiasmerende en de relationele stijl. Afhankelijk van de situatie en de

Lees meer

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Situationeel leidinggeven is een leiderschapsmodel dat is ontwikkeld door Hersey en Blanchard. Het model benadrukt dat effectief leiderschap afhankelijk is van de specifieke situatie en de behoeften van de medewerkers. Het richt zich op het aanpassen van de leiderschapsstijl aan de competentie en betrokkenheid van de individuele medewerkers. Volgens het

Lees meer

Schillenmodel authentiek leiderschap

Schillenmodel authentiek leiderschap

Blekkingh beschrijft in zijn boek het 7 schillen model: ‘Onze filosofie is dat ieder mens uit zeven schillen bestaat. Iedere schil kent zijn eigen problematiek en zijn eigen oplossingsrichting. Ons in de praktijk getoetste model is helder, praktisch en verklaart prachtig het menselijk handelen. Tegelijkertijd is het ook confronterend en

Lees meer

Probleemkwadrant

Probleemkwadrant

Een leidinggevende is vaak de vraagbaak van de medewerkers. De leidinggevende geeft antwoord op moeilijke vragen en helpt bij het oplossen van problemen. De klant staat centraal en in dat kader speelt de leidinggevende ook hier een belangrijke rol Wanneer men steeds met problemen van anderen bezig is, gaat de

Lees meer

Participatieladder

Participatieladder

Informeren Directie en management bepalen zelf de agenda voor besluitvorming en houden betrokkenen op de hoogte. Betrokkenen hebben geen inbreng in de beleidsontwikkeling. De participant is toehoorder. Middelen: informatieavonden, huis-aan-huisblad, campagnes, excursies. Raadplegen Directie en management bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien betrokkenen als gesprekspartners bij de

Lees meer

Participatieparadox

Participatieparadox

Drie globale participatiemodellen van Cressey en Williams zijn: 1. Participatie als productieve kracht: Hierdoor wordt goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van medewerkers. 2. Participatie als democratisch principe: In deze benadering ziet men participatie vooral als een middel om de behartiging van de belangen van de diverse

Lees meer