Managementstijlen Kolb

Managen betekent dat de medewerkers zo optimaal mogelijk begeleiden om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken tijd en de actuele context en volgens de afgesproken regels. In feite begeleiden managers hun medewerkers door een voortdurende leerproces.

We onderscheiden vier managementstijlen: counselor, leraar, organisator en coach.

Beschrijving counselor

Wanneer u vooral tijd maakt om te luisteren naar uw medewerkers, hun ervaringen, hun gevoelens, hun ontwikkeling, hoe zij de dingen zien, enzovoort, dan gedraagt u zich als een counselor. U bent begaan

met de mensen en hebt kennis van wat er binnen in mensen omgaat. Communicatieve vaardigheden, een grote luisterbereidheid en veel geduld zijn uw sterke wapens. Uw medewerkers kunnen steeds bij u terecht. U schuift gemakkelijk de dingen aan kant als ze met een vraag bij u komen.

Beschrijving leraar

Wanneer u uw medewerkers inzicht tracht bij te brengen in bepaalde feiten of samenhangen, wanneer u hen bijvoorbeeld via een schema of een diagram wijst op verbanden tussen bepaalde resultaten en hun gedrag, dan gedraagt u zich op dat ogenblik als een leraar. Een heldere en begrijpbare taal, de kunst om ingewikkelde zaken in een eenvoudig schema te gieten, dit zijn uw sterke wapens. U bent steeds bereid het nog eens uit te leggen. Het is voor u belangrijk dat uw medewerkers inzicht hebben in de processen en in hun taak.

Beschrijving organisator

Wanneer u uw medewerkers duidelijke instructies of bevelen geeft, wanneer u hen klaar en duidelijk toont hoe iets moet gebeuren, enzovoort dan gedraagt u zich op dat ogenblik als een organisator of instructeur. Bij u weet men steeds waaraan en waaraf want u bent zeer duidelijk in uw instructies. Uw kracht ligt in het efficiënt organiseren van het werk en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. U delegeert naar de juiste personen. U ziet ook nauwlettend toe dat de dingen gebeuren zoals u gezegd hebt dat ze moeten gebeuren.

Beschrijving coach

Wanneer u uw medewerkers stimuleert om initiatief te nemen, wanneer u hen tracht te enthousiasmeren voor een bepaalde taak of het behalen van een beter resultaat, wanneer u de groep bijeenbrengt en via allerlei vormen van teambuilding tracht tot een hecht team te vormen, enz. dan gedraagt u zich op dat ogenblik als een coach.

Uw sterke wapens zijn uw gedrevenheid, uw zorg voor het team én voor de resultaten. U gebruikt de groepsgeest om tot betere resultaten te komen. U kijkt makkelijk kleine foutjes door de vingers en u laat flink wat ruimte aan de creativiteit van uw medewerkers.

Voor een praktische toepassing kijk je op ‘Reflecteren‘.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Alles (z)onder controle

  Tijdsdruk, informatie-overload, afnemende voorspelbaarheid, een overvolle markt waar geen monopolies meer bestaan. Ziedaar de hoofdbestanddelen van de moderne tijd, waarin een groeiend aantal managers de spanning in het lijf en geest voelt oplopen en sommigen daarvan pas bij burnout tot besef komen. In dit boek wordt de wereld om

Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Reflectie op managementrollen

Managementrollen kunnen we onderscheiden in tien rollen die we kunnen groeperen in drie categorieën: interpersoonlijke rollen, informatieve rollen en besluitvormingsrollen.   INTERPERSOONLIJKE ROLLEN 1. Protocollaire rol Optreden als symbool van de groep, afdeling of eenheid. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar de symbolische representant van uw groep geweest? 2.

Leerstijlentest

Doel Niet iedereen leert op een zelfde wijze. De een leert door te doen, door te experimenteren, trail and error. Een ander leert door het te ervaren, door te voelen, al z’n zintuigen te gebruiken. Een derde leert door goed te kijken, door te observeren en daarop te reflecteren. En

Het model managementstijlen van Kolb wordt gebruikt in de leergang middle management