Participatieparadox

Drie globale participatiemodellen van Cressey en Williams zijn:

1. Participatie als productieve kracht:

Hierdoor wordt goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van medewerkers.

2. Participatie als democratisch principe:

In deze benadering ziet men participatie vooral als een middel om de behartiging van de belangen van de diverse partijen met elkaar in evenwicht te brengen.

3. Participatie als variabele som:

Dit is een combinatie van de bovengenoemde benaderingen. De belangen van de twee partijen management en werknemers mogen dan in eerste instantie verschillend zijn, er zijn echter ook zeker overeenkomsten. Voor beiden kan participatie voordelen opleveren op het gebied van motiveren, goede arbeidsverhoudingen, vorm van communicatie en informatie-uitwisseling.

Het feit dat de mogelijkheden tot inspraak en de intensiteit waarmee participatie plaatsvindt toenemen naarmate de speelruimte voor veranderingen en bijstelling van de vormgeving van de nieuwe technologie afnemen wordt de participatieparadox genoemd.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

 

Aanvullende artikelen

Kies de juiste veranderstrategie!

Als manager aan de slag gaan om in een nieuwe omgeving orde op zaken te stellen, doet een zwaar beroep op analytisch, strategisch, communicatief en delegerend vermogen. (Interim-)managers die denken dat ze in elke situatie kunnen varen op hun gebruikelijke, tot dan toe succesvolle aanpak, maken dan ook een grote

Posted in Verandermanagement | Tagged , | Comments Off on Kies de juiste veranderstrategie!

Veranderen? Kies de juiste strategie!

  Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat het niet zozeer om allerlei kenmerken van de diverse strategieën, maar met name om de (werkings)principes die aan de verschillende strategieën ten grondslag liggen en om wat er nodig is om die principes in een organisatie werkbaar te maken. In dit artikel

Posted in Verandermanagement | Tagged , , , | Comments Off on Veranderen? Kies de juiste strategie!
Tools om zelf toe te passen