Bestanddelen interventie

Bestanddelen interventie
 

 


Interveniëren is in principe tussenbeide komen of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie voornamelijk toegespitst geweest op mensen in de organisatie. De meeste interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling werden toch vooral gebruikt om nieuw gedrag aan te leren.

Interventiemethoden die in de organisatieontwikkeling werden gebruikt om het harmoniemodel als leidraad hanteerden, richten zich logischerwijs op processen als individuele motivatie, macht, communicatie, perceptie, culturele normen, probleemoplossing, het stellen van doelen, interpersoonlijke relaties en conflictmanagement.

De Caluwé et al omschrijven interventie als één of een serie geplande veranderactiviteit(en) die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten.

Toelichting op deze omschrijving:

 • Het kan gaan om een activiteit of een serie. Bijvoorbeeld: er is een opleiding voor een groep. Of er zijn opleidingen voor verschillende groepen. Of de opleiding bevat een intakegesprek, een cursorisch deel en een follow-up,
 • Geplande: de wens om te beïnvloeden in een gewenste richting,
 • Effectiviteit: dit verwijst naar de beoogde uitkomsten van de verandering. Misschien leveren sommige activiteiten een kleine bijdrage, andere misschien meer,
 • Hhelpen: de interventie kan meer of minder direct sturend of ondersteunend zijn.

Bestanddelen interventie

Een interventie bevat dezelfde vaste bestanddelen als de bestanddelen van de geplande verandering:

 • Uitkomsten – ook wel: doelen, resultaten, richting, verbetering, vernieuwing,
 • Historie        – ook wel: oorzaak, noodzaak, beweegreden, context,
 • Actoren         – ook wel: rollen, partijen, sociale dimensie,
 • Fasen             – ook wel: stappen, ordening, inhoudelijke activiteiten, technische aspecten,
 • Communicatie – ook wel: interactie, culturele aspecten, betekenisgeving,
 • Sturing          – ook wel: monitoring, vat krijgen, professionele gidsing, bewust zijn van.

Bronnen:

 • Cozijnsen, A., et al, Handboek Verandermanagement, Kluwer, Deventer, 2003, blz. 59
 • Caluwé, L., de, et al, Leren veranderen, uitgeverij Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999, pag. 72-74, 132-133, 193

Voor een praktische toepassing kijk je op ‘Belemmeringen in een veranderproces

 
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Leren veranderen

  ‘Leren veranderen’ is het geheel herschreven handboek van Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Sinds zij in 1999 de eerste versie publiceerden, is het boek populair geworden. Het is een stabiele bestseller op het gebied van veranderkunde in Nederland. Het wordt gebruikt door managers, adviseurs en andere veranderaars en

Organiserend veranderen of veranderend organiseren

  ‘Organiserend veranderen of veranderend organiseren’ biedt een kijkje in het atelier van de moderne, professionele verandermanager. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden werkvormen en verandermodellen geschetst en binnen de reguliere theorieën over veranderkunde geplaatst. Daarbij komt onder meer een van de belangrijkste controverses in de moderne veranderkunde aan bod:

Interveniëren en veranderen

  Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen,

 
 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.