KrachtenveldanalyseActie geeft reactie! Wanneer je aan de slag gaat met een project of met een verandering ga je mensen ‘raken’. Mensen gaan reageren in positieve of in negatieve zin. Om hierop te kunnen anticiperen, maken we vooraf een krachtenveldanalyse. Hiermee brengen we in kaart met welke mensen we te maken krijgen en hoe we denken dat ze zullen reageren. Op basis van ‘overeenstemming met betrekking tot de inhoud’ en ‘vertrouwen in de relatie’ kan je de actoren (stakeholders, belanghebbenden) indelen in coalitiepartners, bondgenoten, opponenten, vijanden, opportunisten en twijfelaars:

 • Coalitiepartners: met hen zijn heldere afspraken te maken; zakelijke contacten,
 • Bondgenoten: zij zitten op dezelfde golflengte; affectief én zakelijk. Contacten. Zijn in te zetten als sponsor van project/klankbord,
 • Opponenten: zij hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project, maar zijn wel (mogelijk) mensen met wie je een borrel gaat drinken (vertrouwen) om ze over te halen tot jouw standpunt,
 • Vijanden: aan hen is geen eer te behalen, tenzij cruciaal voor het project,
 • Opportunisten: zij zweven m.b.t. inhoudelijk standpunt, willen zelf geen openheid van zaken geven. Vragen om duidelijkheid is het enige dat helpt,
 • Twijfelaars: zij hebben evenmin een standpunt ingenomen, maar dat kan door onvoldoende betrokkenheid bij project komen. Bijpraten bij het koffieapparaat kan al helpen.

Hoe maak je een krachtenveldanalyse?

Acties

 • Inventariseer de relevante spelers, prioriteer eventueel,
 • Stel een positiebepaling op. Hoeveel invloed denk je dat iedere speler op het project heeft en hoe liggen de belangen,
 • Maak een inschatting van de opstelling van de spelers. Om een voorspelling te kunnen doen over de te verwachte houding van spelers in het project, geef je de spelers een bepaald label ten aanzien van het vertrouwen in de relatie en ten aanzien van overeenstemming over de inhoud,
 • Formuleer op basis van deze informatie een benaderingsstrategie. Gebruik daarbij het weerstandstrategiemodel en de participatieladder.

Per speler leiden deze stappen tot een ingevulde actorenkaart. Deze kaart kun je voor jezelf invullen op basis van eerdere opgedane ervaringen met de spelers in het veld.

Resultaat

Ingevulde actorenkaart, met de volgende items:

Actor – Rol – Belang – Invloed – Relatie– Betrekken – Benadering – Korte termijn actie.

Typeren van partijen

Hoe spelers zich opstellen hangt af van de mate van:

 • Overeenstemming over de inhoud: partijen laten zich in hun houding vooral leiden door zakelijke rationele overwegingen,
 • Vertrouwen in de relatie: partijen laten zich vooral door de persoonlijke relatie leiden.

De bovenstaande slidesharepresentatie is downloadable als powerpointpresentatie. Klik op de automatische downloadlink.

Het model kan ook worden gebruikt voor een analyse van de micro-, meso- en macro-omgeving.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Analyse van bedrijfsprocessen

  ‘Analyse van bedrijfsprocessen’ beschrijft de theorie en de praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen. Dit systeem- en procesdenken moeten studenten in hun latere beroepspraktijk toe kunnen passen bij het analyseren van processen in bedrijven en instellingen, het bepalen van de noodzakelijke informatiestromen en het ontwerpen

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management, Verandermanagement | Tagged , | Comments Off on Analyse van bedrijfsprocessen
Aanvullende artikelen

De irrationele kant van verandermanagement

De meeste veranderprogramma’s mislukken. De kans op succes kan enorm worden vergroot door rekening te houden met negen contra-intuïtieve inzichten over hoe werknemers hun omgeving interpreteren en voor een bepaalde manier van doen en laten kiezen. Carolyn Aiken en Scott Keller schreven een mooi artikel over deze negen inzichten: Wat

Posted in Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on De irrationele kant van verandermanagement

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Posted in Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het strategisch proces
Tools om zelf toe te passen

Tool krachtenveldanalyse

Met deze tool heb je powerpointslides beschikbaar om zelf een krachtveldanalyse te maken. Er zijn drie slides beschikbaar: een slide waarin je een beschrijving kan geven van de verschillende actoren of stakeholders of belanghebbenden, waarmee je te maken krijgt wanneer je een project gaat uitvoeren of met een verandering aan

Posted in Projectmanagement, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Tool krachtenveldanalyse

Concurrentieanalyse

De concurrentieanalyse helpt je om je concurrentie te begrijpen. Het biedt ondersteuning bij het vinden van je unieke positie in de markt. Met de analyse maak je een inschatting van de sterktes en zwaktes van je concurrenten. Met deze kennis over je concurrenten kun je effectieve strategieën kiezen die jouw

Posted in Marketingmanagement | Tagged , , | Comments Off on Concurrentieanalyse