Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

 

 

 


 • Coalitiepartners: met hen zijn heldere afspraken te maken; zakelijke contacten,
 • Bondgenoten: zij zitten op dezelfde golflengte; affectief én zakelijk. Contacten. Zijn in te zetten als sponsor van project/klankbord,
 • Opponenten: zij hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project, maar zijn wel (mogelijk) mensen met wie je een borrel gaat drinken (vertrouwen) om ze over te halen tot jouw standpunt,
 • Vijanden: aan hen is geen eer te behalen, tenzij cruciaal voor het project,
 • Opportunisten: zij zweven m.b.t. inhoudelijk standpunt, willen zelf geen openheid van zaken geven. Vragen om duidelijkheid is het enige dat helpt,
 • Twijfelaars: zij hebben evenmin een standpunt ingenomen, maar dat kan door onvoldoende betrokkenheid bij project komen. Bijpraten bij het koffieapparaat kan al helpen.

Hoe maak je een krachtenveldanalyse?

Acties:

 • Inventariseer de relevante spelers, prioriteer eventueel,
 • Stel een positiebepaling op. Hoeveel invloed denk je dat iedere speler op het project heeft en hoe liggen de belangen,
 • Maak een inschatting van de opstelling van de spelers. Om een voorspelling te kunnen doen over de te verwachte houding van spelers in het project, geef je de spelers een bepaald label ten aanzien van het vertrouwen in de relatie en ten aanzien van overeenstemming over de inhoud,
 • Formuleer op basis van deze informatie een benaderingsstrategie. Gebruik daarbij het weerstandstrategiemodel en de participatieladder.

Per speler leiden deze stappen tot een ingevulde actorenkaart. Deze kaart kun je voor jezelf invullen op basis van eerdere opgedane ervaringen met de spelers in het veld.

Resultaat

Ingevulde actorenkaart, met de volgende items:

Actor – Rol – Belang – Invloed – Relatie– Betrekken – Benadering – Korte termijn actie.
 

Typeren van partijen

Hoe spelers zich opstellen hangt af van de mate van:

 • Overeenstemming over de inhoud: partijen laten zich in hun houding vooral leiden door zakelijke rationele overwegingen,
 • Vertrouwen in de relatie: partijen laten zich vooral door de persoonlijke relatie leiden.

Actor

 

Rol

 

Belang

 

Invloed

 

Relatie

 

Betrekken

 

Benadering

 

Korte termijn actie

 

Model krachtenveldanalyse powerpointpresentatie

 

De bovenstaande slidesharepresentatie is downloadable als powerpointpresentatie. Klik op de automatische downloadlink.

Download powerpointpresentatie: krachtenveldanalyse

Het model kan ook worden gebruikt voor een analyse van de micro-, meso- en macro-omgeving.
 
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Analyse van bedrijfsprocessen

  ‘Analyse van bedrijfsprocessen’ beschrijft de theorie en de praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen. Dit systeem- en procesdenken moeten studenten in hun latere beroepspraktijk toe kunnen passen bij het analyseren van processen in bedrijven en instellingen, het bepalen van de noodzakelijke informatiestromen en het ontwerpen

 

Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

 

Tools om zelf toe te passen

Concurrentieanalyse

De concurrentieanalyse helpt je om je concurrentie te begrijpen. Het biedt ondersteuning bij het vinden van je unieke positie in de markt. Met de analyse maak je een inschatting van de sterktes en zwaktes van je concurrenten. Met deze kennis over je concurrenten kun je effectieve strategieën kiezen die jouw