Visie

Rondom visie niet echt een model, maar meer tools als hulpmiddel om tot een goede visie te komen. Je kan hierbij gebruik maken van onderstaande mindmap, te downloaden als pdf. Daarna nog een A4 met aantekeningen die je bij de ontwikkeling of beschrijving van een visie behulpzaam kan zijn.

visiemm

 

model_visie_uitgewerkt

 

Visie kunnen we opsplitsen in:

  •  Organisatie,
  •  Inhoud,
  •  Product.

De drie onderdelen hebben een duidelijke relatie met elkaar en zijn ook nauw met elkaar verbonden.

In de visie op organisatie kijken we naar:

  • Mensen, en dan met name naar medewerkers: met welke type mens willen we werken en hoe gaan we met deze mensen om, wat is ons mensbeeld,
  • Stakeholders (naast medewerkers kijken we ook naar aandeelhouders, klanten, freelancers, toeleveranciers, businesspartners e.d.): ook hier, hoe gaan we met ze om, wat beloven we ze,
  • Fysiek en virtueel: we leven in een wereld waarin veel zaken virtueel gaan. Hoe kijken we tegen ons vestiging(en) aan, hoe zien ze eruit, passen ze bij het nieuwe werken en in hoeverre kunnen we informatietechnologie effectiever inzetten zodat we meer plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken,
  • Werkwijze: wat is onze werkwijze, hoe doen we dat bij onze organisatie (beschrijving kort en kernachtig op een wat hoger abstractieniveau),
  • Wanneer zijn wij succesvol.

Visie op inhoud is meer het geestelijk gedachtegoed. Het moet een duidelijke relatie met de missie hebben, het is een soort onderbouwing van de missie. In visie op inhoud staan onze overtuigingen, onze opvattingen, onze inspiratie.

Wat gaan we doen, en vooral, waarom, waar baseer je je uitspraken op? Denk hierbij aan wereldbeeld, mensbeeld, maatschappijbeeld e.d.

Het is een onderbouwing van onze visie op de organisatie, producten, missie, strategie en doelstellingen. Het is het verhaal achter het verhaal, de diepere laag.

In visie op product maken we de vertaalslag van visie op inhoud naar product – markt – technologie-combinaties.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kus de visie wakker

  Visie is hot. Na vele jaren van efficiencyverbetering, kostenreductie en sanering zijn managers en medewerkers eraan toe om de dieper liggende vragen te beantwoorden over de drijfveren van de organisatie, de principes die zij koesteren en het toekomstperspectief dat ze nastreven. Het ontwikkelen en realiseren van een visie biedt

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Kus de visie wakker

Mission at Work

  Is uw organisatie op koers? Hebben uw medewerkers paraat, wat de toegevoegde en onderscheidende waarde van het bedrijf is? Zijn de gedeelde drijfveren ‘top of mind’ en dagelijks zichtbaar in hun gedrag naar uw klanten? Hebben uw mensen scherp op het netvlies waarheen de organisatie koers zet, wat de

Posted in Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , , , | Comments Off on Mission at Work
Aanvullende artikelen

Heeft u al een missie en een visie?

  In middeleeuwse tijden had een gilde van enig statuur vanzelfsprekend een wapenschild of blazoen met daarin een zinspreuk, ook wel devies genoemd. Tegenwoordig hebben ondernemingen een corporate identity, met een zorgvuldig ontwikkeld logo, de moderne variant van het aloude blazoen. Ook de zinspreuk of wapenspreuk heeft een hedendaagse pendant:

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Heeft u al een missie en een visie?

Een visiecheck … hoe begin je er aan?

  Een visiecheck – hoe begin je eraan Meerjarenplan als kader voor jaarplannen Steeds meer organisaties hebben ooit aandacht en energie geïnvesteerd in de uitwerking van een eigen visieverklaring. Mooi werk! Steeds meer organisaties werken systematisch met meerjarige beleidscycli. Om de zoveel jaar werken ze opnieuw beleid uit voor een

Posted in Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Een visiecheck … hoe begin je er aan?
Tools om zelf toe te passen

Visievierluik – tool

  Het visievierluik kan je als basis gebruiken om een visie te formuleren. Download de tool, print of beam op een whiteboard en ga aan de slag. Het hoger doel gaat over de vraag ‘waarom wij bestaan’. Kunnen wij ons bestaan legitimeren, wat is de essentie van ons bestaan als

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Visievierluik – tool
Onderdeel organisatieanalyse - klik hier Leer zelf mindmappen - klik hier