Context Map Canvas

Het Context Canvas is een denkkader dat ons helpt om de context waarin wij als organisatie opereren, beter te begrijpen. Het Context Canvas mag je zien als een evolutie van het DESTEP-model.

Het Context Canvas onderscheidt zeven categorieën:

  • demografische trends
  • technologische trends
  • regels en voorschriften
  • economisch klimaat
  • gebruikersbehoeften
  • concurrenten
  • onzekerheden

Demografische trends
Wat gebeurt er als het gaat om onderwijs, werk en sociale verschuivingen? Hoe stemmen mensen? Hoe zit het met verschuivingen in leeftijd en geslacht? Er wordt bijvoorbeeld veel gesproken over babyboomers die de pensioengerechtigde leeftijd ingaan, evenals over de millennials die de leeftijd hebben bereikt dat ze serieuze consumenten worden. Hoe komen deze trends in jouw context naar voren?

Technologietrends
Welke technologische trends kunnen jouw bedrijf in positieve of in negatieve zin beïnvloeden? Dit gaat niet alleen over mobiele apps. Hoe verschijnen verschuivingen naar cloudopslag, AI, big data, mobiele en draagbare technologie, virtual reality, augmented reality, etc. op jouw markt? Of je nu hotdogs verkoopt uit een foodtruck of een bank runt, technologie zal de manier waarop je in de toekomst naar je bedrijf kijkt, veranderen.

Regels en voorschriften
Welke regels en voorschriften – of deze nu nieuw of bestaand zijn – kunnen van invloed zijn op jouw markt? Scan het politieke nieuws voor deze ontwikkelingen, want regels zijn waar politici graag ruzie over maken. Over welke consumentenwetten wordt gesproken. Of zijn deze wetten misschien al van kracht? Hoe zit het met veiligheidswetten of bijvoorbeeld lokale bouwvoorschriften enz.?

Economisch klimaat
Welke contextuele markttrends zie je in de economie die van invloed kunnen zijn op hoe jouw bedrijf en andere soortgelijke bedrijven in de toekomst zullen werken? Deze kunnen verband houden met regels en voorschriften. Hoe spelen consumenten, kredietrente en misschien zelfs grondstoffen hier een rol? Hoe zit het met gas- en transportprijzen?

Klantbehoeften
Je klanten (en hun wensen en behoeften) zijn alles. Het maakt niet uit in welke markt je speelt of welke technologie je aan het bouwen bent. Als je de behoeften van jr klanten niet begrijpt, zal je bedrijf op de lange termijn niet slagen. Dus, welke behoeften zijn er op high level in je markt? Dit zijn geen productbehoeften of zelfs de behoeften van uw eigen klanten. Zie deze als een bredere klantbehoefte, zoals veiligheid, geld besparen, of naar de universiteit gaan, enz.

Concurrenten
Hoe ziet de concurrentie eruit in jouw markt? Dit kunnen de grote concurrenten zijn die iedereen kent. Het zijn echter waarschijnlijk de onbekende concurrenten die de game in de toekomst zullen veranderen. Probeer de onverwachte concurrentie te vinden. Zijn er nieuwe toetreders? Competitie vanuit onverwachte bronnen?

Onzekerheden
Bij elke contextuele beoordeling van je markt zullen er een aantal onzekerheden zijn. Je kunt immers niet weten hoe de toekomst de markt zal beïnvloeden. In dit geval wil je de onzekerheden vastleggen die ook kunnen leiden tot grote veranderingen of verschuivingen in uw markt.

De context van je markt is ook niet statisch. Het verandert dagelijks – en, bij wijze van spreken, per minuut in sommige industrieën. De trends van vandaag zijn vaak de rages van gisteren. Op andere momenten zijn ze de zekerheid van morgen. Voortdurend inzicht in je markt vereist continu scannen van wat er op de markt gebeurt. Naarmate je verder duidelijke beelden van de context van vandaag ontwikkelt, kun je ook proberen een context te creëren voor morgen, over enkele jaren vanaf nu, of misschien zelfs verder weg. Wat zijn de verschillen? Wat verwacht je in de loop van de tijd te veranderen? En omdat alleen de tijd zal uitwijzen welke van uw veronderstellingen waar of onwaar zijn gebleken, is het van plan om je begrip van de context regelmatig bij te werken.

 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Klantgestuurde businessmodellen

  Het zijn turbulente tijden. Organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe markten of naar alternatieve manieren om binnen bestaande markten winstgevend te blijven. En vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Want als u zich niet voorbereidt op mogelijke koerswijzigingen, wordt u vandaag of

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Klantgestuurde businessmodellen

De blauwe oceaan

  “De Blauwe Oceaan: Hoe u nieuwe marktruimte creëert en de concurrentie irrelevant maakt” is een baanbrekend boek geschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne. Het boek introduceert een revolutionaire aanpak voor strategisch denken en het behalen van concurrentievoordeel in de zakenwereld. In het boek stellen de auteurs dat

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on De blauwe oceaan
Aanvullende artikelen

Macro Economische Verkenning Nederland 2017

  De wereldeconomie en wereldhandel groeien dit en volgend jaar voorzichtig. In 2017 wordt de Europese economische groei gedrukt door de toegenomen onzekerheid als gevolg van het referendum over de Brexit. De inflatie in het eurogebied blijft heel laag, doordat er nog veel onbenutte productiecapaciteit is, maar loopt volgend jaar iets op

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Macro Economische Verkenning Nederland 2017
Tools om zelf toe te passen

Concurrentieanalyse

De concurrentieanalyse helpt je om je concurrentie te begrijpen. Het biedt ondersteuning bij het vinden van je unieke positie in de markt. Met de analyse maak je een inschatting van de sterktes en zwaktes van je concurrenten. Met deze kennis over je concurrenten kun je effectieve strategieën kiezen die jouw

Posted in Marketingmanagement | Tagged , , | Comments Off on Concurrentieanalyse

Context Map Canvas – tool

  Het Context Canvas onderscheidt zeven categorieën: demografische trends technologische trends regels en voorschriften economisch klimaat gebruikersbehoeften concurrenten onzekerheden Demografische trends Kijk naar de data rondom demografie, onderwijs en werkgelegenheid. Wat zijn de grote veranderingen die invloed hebben op je business? Technologietrends Wat zijn de grote technologische veranderingen die invloed

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Context Map Canvas – tool

Checklist DESTEP

Het DESTEP model, ook wel DEPEST model genoemd, wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren omvang dichtheid

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Checklist DESTEP
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop