Bedrijfstak en bedrijfskolom

 

De bedrijfskolom is de naam voor de opeenvolgende stappen (participanten of schakels in het voortbrengingsproces) die een product doormaakt, voordat het bij de klant, de consument is. Zo’n bedrijfskolom heeft de vorm van een schema, waarin bovenin de grondstoffen staan en onderin de detaillist. Het product komt uiteindelijk bij de consument terecht, echter deze maakt geen deel uit van de bedrijfskolom.

Elke schakel in een bedrijfskolom wordt een bedrijfstak genoemd: een aantal categorieën bedrijven die per categorie een opeenvolgende functie hebben in het verzamelen, produceren of distribueren van goederen en bijbehorende diensten.

Een bedrijfstak bestaat uit branches: een groep organisaties die niet alleen dezelfde productie- of distributietechnieken hanteert, maar ook grotendeels dezelfde producten levert.

De handel in de bedrijfskolom kunnen we onderscheiden in

 • collecterende handel
 • distribuerende handel

Collecterende handel verzamelt grote partijen goederen bij fabrikanten en verkopen dat in kleinere hoeveelheden door. Denk hierbij aan de groothandel, export en import. De distribuerende handel koopt grotere partijen en verkoopt die in kleinere partijen door. De groothandel is hier ook een voorbeeld van, maar ook de detailhandel die zorgt dat een product uiteindelijk bij de eindconsument terecht komt.

Een organisatie kan kiezen uit de volgende strategieën in de bedrijfskolom:

 • Integratie: een bedrijf is werkzaam binnen verschillende bedrijfstakken in dezelfde bedrijfskolom. Indien het voorgaande schakels betreft dan gaat het om achterwaartse integratie, bij daaropvolgende schakels voorwaartse integratie. Voorbeeld achterwaartse integratie: een steenfabriek die ook een kleiwinput beheert (producent + leverancier).
 • Differentiatie: een bedrijf stoot een bedrijfstak in de bedrijfskolom af.
 • Parallelisatie (of branchevervaging): een bedrijf gaat activiteiten verrichten in een bedrijfstak van een andere bedrijfskolom. Bijvoorbeeld: een supermarkt in een benzinestation.
 • Specialisatie: een bedrijf stoot activiteiten af in dezelfde bedrijfstak of branche. Bijvoorbeeld kledingzaak gaat alleen mannenmode verkopen.

Het model bedrijfskolomanalyse kunnen we gebruiken om onze organisatie te plaatsen. Bij de analyse kan je gebruik maken van de volgende vragen:

 • Welke schakels komen in onze bedrijfskolom voor?
 • Welke positie nemen we in?
 • Welke ontwikkelingen zijn er gaande in onze bedrijfskolom?
 • Waar zit de macht?
 • Waar wordt het geld verdiend?
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Algemene economie en bedrijfsmanagement

  Van een economiestudent in het hoger onderwijs mag worden verwacht dat hij of zij inzicht verkrijgt in de gevolgen van (inter)nationale en bedrijfsmatige economische ontwikkelingen op de bedrijfsomgeving. ‘Algemene economie en bedrijfsmanagement’ biedt daarvoor de ondersteunende theorie. Met deze kennis wordt een basis gelegd voor het nemen van besluiten

Posted in Marketingmanagement, Ondernemerschap, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Algemene economie en bedrijfsmanagement

Handboek Managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Handboek Managementmodellen

Aanvullend artikel

Het model bedrijfskolomanalyse is een bedrijfskundig model, hoofdcategorie beschrijvend model, categorie algemeen beschrijvend model.