Businessmodel assessment

 

In dit artikel

  • wordt het model kort toegelicht
  • worden de zes perspectieven in het model besproken
  • en kan je een scan op je businessmodel uitvoeren

Het model kijkt naar een zestal perspectieven, vanuit een outside-in benadering. Hieronder staan de zes perspectieven kort toegelicht.

1. Strategisch perspectief

Het eerste perspectief gaat in op de strategie. Een businessmodel geeft eigenlijk de vertaling van een strategie naar de operationalisering (naar de markt en binnen een organisatie). De relatie tussen strategie en businessmodel is geen statisch proces. Daarom is het scannen van veranderingen een belangrijke competentie van een organisatie, om daar waar nodig te kunnen anticiperen op veranderingen. Dit is het kijken naar kansen en bedreigingen. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie een duidelijke missie (wat een organisatie nu is en doet), visie (hoe een organisatie dit in de toekomst wil bereiken), strategie en doelstellingen te hebben.

 2. Klantperspectief

Een strategie en businessmodel staan uiteindelijk in het teken van waardecreatie voor klanten. Kijk naar het verloop van klanten: is het verloop hoog of laag? Liever laag, want het is belangrijk om tevreden klanten te hebben. Daarnaast is het belangrijk om de focus te hebben op de klanten die je als organisatie wilt en kunt bedienen. Volgens Kotler (2012) kan dit door drie stappen, namelijk:

  • Marktsegmentatie: de markt indelen in afzonderlijke klantgroepen met verschillende behoeften, kenmerken of gedragingen die mogelijk een apart(e) product/dienst of een aparte marketingmix vereisen.
  • Doelgroepkeuze: de aantrekkelijkheid van elk segment evalueren en in een of meer segmenten uitzoeken waarop je je wilt richten.
  • Positionering: het product/de dienst of merk een concurrerende positie geven in de markt.

Denk buiten klantsegmenten ook aan ecosystemen en netwerken als doelgroep. Een ecosysteem kan bestaan uit meerdere organisaties die gezamenlijk ook klantbehoeften kunnen invullen. Naast het bedienen van bestaande klanten moet je als organisatie ook kijken of je voldoende nieuwe klanten werft. En ook niet onbelangrijk is de vraag of je klantbediening en klantrelaties goed zijn afgestemd op je klantsegmenten. Elk klantsegment kan een aparte marketingmix hebben.

3. Aanbodperspectief

Het aanbodperspectief is te zien als de waardepropositie! Als je als organisatie weet welke klantsegmenten je wilt bedienen, heb je als organisatie ook een goed beeld van de klantbehoeften die je wilt invullen met producten en diensten. Een waardepropositie beschrijft volgens Houtgraaf en Bekkers (2010) vooral de meerwaarde van het aanbod aan producten en diensten ten opzichte van de concurrenten vanuit het perspectief van een organisatie. Als je als organisatie meerdere producten en diensten hebt, is het goed om te kijken of er synergie is tussen de producten en diensten. Ook vanuit het oogpunt van producten en diensten is innovatie belangrijk. Heel simpel gezegd: blijven jouw producten en diensten – ondanks de almaar snelle opeenvolgende veranderingen – voorzien in de klantbehoeften? Denk aan nieuwe technologieën, marktontwikkelingen, veranderende klantbehoeften, etc. En ten slotte: zijn jouw klanten tevreden over je producten en/of diensten? (Dit geeft ook reflectie op je eigen producten en diensten.).

4. Organisatieperspectief

Het organisatieperspectief gaat in op de organisatie. Om de waardepropositie (producten en diensten) te vertalen naar concrete producten en diensten, zal een organisatie moeten beschikken over de juiste kennis, competenties en middelen. Hierbij kun je jezelf als organisatie de vraag stellen: hebben wij unieke kennis, competenties en middelen ten opzichte van onze concurrenten (oftewel, heb ik een concurrentievoordeel?). Daarnaast is het belangrijk om te kijken of je jouw activiteiten (werkelijk(e) product of dienstverlening) efficiënt en effectief uitvoert. Belangrijk is om daarbij processen niet te complex te maken, maar dat het wel voor iedereen duidelijk is. Tenslotte is samenwerking met partners ook steeds belangrijker. Als organisatie (behoudens de eigen kernactiviteiten), kun je niet alles zelf doen, en dat hoeft ook niet. Daarom is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen: werken wij als organisatie voldoende samen met andere partners? En zo ja, hebben wij hier ook een goede relatie mee?

5. Waardeperspectief

Zoals eerder gezegd: alles gaat om het creëren van waarde. Hierbij is het doel uiteraard om als organisatie inkomsten te genereren. Inkomstenstromen genereren volgens Osterwalder en Yves Pigneur (2009) de cash die een organisatie genereert uit elk klantsegment. Een belangrijke vraag is: genereert je verdienmodel (of verdienmodellen) voldoende omzet en met name ook marge? Zijn inkomsten en kosten ook voorspelbaar? En net als bij het aanbodperspectief is het belangrijk om te weten of de inkomsten voortkomen uit verschillende producten of diensten. En of de kostenstructuur (denk aan inzet van mensen, sales, marketing, etc.) is afgestemd op uw businessmodel(len). Naast financiële inkomsten zijn er ook andere vormen van waardecreatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ecologische en sociale waarden.

6. Veranderperspectief

Bij de bouwsteen strategie wordt even stil gestaan bij het gegeven dat het scannen van veranderingen cruciaal is. Maar dit impliceert niet alleen dat een organisatie bedreigingen of kansen moet identificeren. Het wordt steeds belangrijker om als organisatie ‘ook sneller te kunnen veranderen’. In dit geval wendbaar en flexibel kunnen zijn, anders is het moeilijk om in te spelen op veranderingen. Vraag je als organisatie af of de veranderbaarheid groot is (denk aan gedrag)? Daarbij is goed voorbeeldgedrag ook essentieel (aanzetten tot inspiratie). Hiermee wordt bedoeld: investeert onze organisatie in innovatie en stimuleert het medewerkers om nieuwe veranderingen als kansen te zien? En als laatste: is onze cultuur klantgericht? Oftewel, dit komt weer terug op klanttevredenheid! Zijn onze klanten ambassadeurs en bevelen ze ons aan bij anderen?


Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Scriptie coaching | Marketing | Strategie | Businessmodel innovatie

Wanneer je start met afstuderen aan een HBO of NIMA opleiding, sta je aan het begin van een leerzaam en intensief traject. Als (deeltijd) student heb je als doel om jouw diploma te behalen. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin goed te starten en de juiste keuzes te

Posted in Expertise | Tagged | Comments Off on Scriptie coaching | Marketing | Strategie | Businessmodel innovatie
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Waarde Propositie Ontwerp

‘Geen tijdverspilling meer aan ideeën die toch niet werken.’ Alex Osterwalders nieuwste boek ‘Waarde Propositie Ontwerp’ is gebaseerd op dezelfde concepten als zijn wereldwijde besteller ‘Business Model Generation’. Het ontwikkelen van producten en diensten die klanten ook echt willen begint met het ontwerpen van krachtige waardeproposities. De belangrijkste tool hiervoor

Posted in Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on Waarde Propositie Ontwerp

Nieuwe businessmodellen ontwikkelen met de business model navigator

De wereld verandert snel. Om te overleven moet vrijwel ieder bedrijf het huidige businessmodel tegen het licht houden en nieuwe businessmodellen ontwikkelen. En niet één keer, maar eigenlijk voortdurend, want verandering is het nieuwe normaal. Maar waar begin je met het innoveren van je businessmodel? Je hoeft niet zelf vanuit

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , | Comments Off on Nieuwe businessmodellen ontwikkelen met de business model navigator

Business model generatie (Nederlandstalig)

  Hoe kunt u oude, gedateerde business modellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe kunt u visionaire ideeën omvormen tot het-speelveld-veranderende businessmodellen die het establishment uitdagen – of verjongen als uzelf die gevestigde orde bent. Dit boek geeft de antwoorden. Dit boek is de vertaling van het succesvolle boek

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Business model generatie (Nederlandstalig)
Aanvullende artikelen

In vijf stappen een businessmodel innoveren

Over het Business Model Canvas is veel te lezen. Het is wellicht wel één van de meest gebruikte nieuwe tools om een businessmodel te analyseren en te innoveren. De tool is zo veel gebruikt omdat het een krachtige tool is. Lees het hele artikel en download de pdf.

Posted in Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on In vijf stappen een businessmodel innoveren
Tools om zelf toe te passen

Businessmodel assessment scan

De businessmodel assessment scan kijkt naar zes perspectieven, die gezamenlijk een beeld geven, of er verbetermogelijkheden liggen. Het geeft een reflectie op je eigen businessmodel. Kijk zelf eens op basis van de ‘businessmodel assessment scan’ of er voor jou organisatie verbetermogelijkheden liggen. Door per perspectief de vragen te beantwoorden, krijg

Posted in Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on Businessmodel assessment scan