Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Micro meso macro

model_micro_meso_macro


Micro-omgeving: krachten in het organisatie die van invloed zijn op het vermogen om succesvolle relaties met klanten op te bouwen.
Meso-omgeving: directe omgeving van het bedrijf.
Macro-omgeving: bredere maatschappelijke krachten die de markt beïnvloeden.

Let op: onderstreepte modellen zijn links, je kan direct doorklikken.

In geval van de micro-omgeving van de organisatie wil je zicht krijgen op de sterkten en zwakten van de organisatie zelf. Je kijkt daarbij bijvoorbeeld naar het management, de adminstratieve processen, inkoop, productie, logistiek en productontwikkeling. Voor het beschrijven en analyseren van de micro-omgeving kan je gebruik van modellen als INK, 7S en ESH.

De meso-omgeving, de directe omgeving van de organisatie, kan je beschrijven aan de hand van afnemers, bedrijfstak, concurrenten, distributiekolom en externe belanggroepen.

Bij belanggroepen kan je denken aan:
– financiële groepen zoals banken, beleggers en aandeelhouders
– mediagroepen zoals kranten, tijdschriften, radio, tv en internet
– overheidsgroepen
– belangen- en actiegroepen zoals consumentenorganisaties, milieugroepen en minderheidsgroepen
– lokale groepen als buurt- en wijkgroepen
– de publieke opinie
– interne groepen als management, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Bestuur.

De meso-omgeving kan je beschrijven aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter of krachtenveldanalyse.

Zes belangrijke krachten beïnvloeden de macro-omgeving: demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, sociaal-culturele ontwikkelingen, technologische ontwikkelen, ecologische ontwikkelingen en politiek-juridische ontwikkelingen. Het zogenaamde DESTEP-model kan je hierbij behulpzaam zijn.

Informatie vanuit de meso- en macro-analyse leveren vooral input voor kansen en bedreigingen.

Je totale analyse is de basis voor een SWOT-analyse. Hiervoor is ook een tool beschikbaar.
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

  Een manager is vergelijkbaar met een piloot. Een piloot moet in turbulent weer zijn vliegtuig op koers zien te houden richting de bestemming. Daarvoor kan hij allerlei instrumenten op zijn dashboard gebruiken. Op een vergelijkbare manier moet een ondernemer met zijn ‘dashboard’ het bedrijf door zwaar economisch weer zien

Business model generatie (Nederlandstalig)

  Hoe kunt u oude, gedateerde business modellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe kunt u visionaire ideeën omvormen tot het-speelveld-veranderende businessmodellen die het establishment uitdagen – of verjongen als uzelf die gevestigde orde bent. Dit boek geeft de antwoorden. Dit boek is de vertaling van het succesvolle boek

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

Vijfkrachtenmodel Porter analysemodel

  Doel: uitvoeren van een bedrijfstakanalyse of meso-analyse op basis van het model van Porter om daarmee inzicht te krijgen in het concurrerend veld waarin de organisatie zich bevindt. Werkwijze: de analyse bestaat uit vijf krachtenvelden, namelijk bedreiging van nieuwe toetreders, de onderhandelingsmacht van afnemers, de onderhandelingsmacht van leveranciers, de bedreiging

 


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.