Micro meso macro

Micro-omgeving: krachten in het organisatie die van invloed zijn op het vermogen om succesvolle relaties met klanten op te bouwen.
Meso-omgeving: directe omgeving van het bedrijf.
Macro-omgeving: bredere maatschappelijke krachten die de markt beïnvloeden.

Let op: onderstreepte modellen zijn links, je kan direct doorklikken.

In geval van de micro-omgeving van de organisatie wil je zicht krijgen op de sterkten en zwakten van de organisatie zelf. Je kijkt daarbij bijvoorbeeld naar het management, de adminstratieve processen, inkoop, productie, logistiek en productontwikkeling. Voor het beschrijven en analyseren van de micro-omgeving kan je gebruik van modellen als INK, 7S en ESH.

De meso-omgeving, de directe omgeving van de organisatie, kan je beschrijven aan de hand van afnemers, bedrijfstak, concurrenten, distributiekolom en externe belanggroepen.

Bij belanggroepen kan je denken aan:
– financiële groepen zoals banken, beleggers en aandeelhouders
– mediagroepen zoals kranten, tijdschriften, radio, tv en internet
– overheidsgroepen
– belangen- en actiegroepen zoals consumentenorganisaties, milieugroepen en minderheidsgroepen
– lokale groepen als buurt- en wijkgroepen
– de publieke opinie
– interne groepen als management, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Bestuur.

De meso-omgeving kan je beschrijven aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter of krachtenveldanalyse.

Zes belangrijke krachten beïnvloeden de macro-omgeving: demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, sociaal-culturele ontwikkelingen, technologische ontwikkelen, ecologische ontwikkelingen en politiek-juridische ontwikkelingen. Het zogenaamde DESTEP-model kan je hierbij behulpzaam zijn.

Informatie vanuit de meso- en macro-analyse leveren vooral input voor kansen en bedreigingen.

Je totale analyse is de basis voor een SWOT-analyse. Hiervoor is ook een tool beschikbaar.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

  Een manager is vergelijkbaar met een piloot. Een piloot moet in turbulent weer zijn vliegtuig op koers zien te houden richting de bestemming. Daarvoor kan hij allerlei instrumenten op zijn dashboard gebruiken. Op een vergelijkbare manier moet een ondernemer met zijn ‘dashboard’ het bedrijf door zwaar economisch weer zien

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

Business model generatie (Nederlandstalig)

  Hoe kunt u oude, gedateerde business modellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe kunt u visionaire ideeën omvormen tot het-speelveld-veranderende businessmodellen die het establishment uitdagen – of verjongen als uzelf die gevestigde orde bent. Dit boek geeft de antwoorden. Dit boek is de vertaling van het succesvolle boek

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Business model generatie (Nederlandstalig)
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Vijfkrachtenmodel Porter analysemodel

Doel: uitvoeren van een bedrijfstakanalyse of meso-analyse op basis van het model van Porter om daarmee inzicht te krijgen in het concurrerend veld waarin de organisatie zich bevindt. Werkwijze: de analyse bestaat uit vijf krachtenvelden, namelijk bedreiging van nieuwe toetreders, de onderhandelingsmacht van afnemers, de onderhandelingsmacht van leveranciers, de bedreiging vanuit

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Vijfkrachtenmodel Porter analysemodel