Unbundling-model

In hun boek ‘Marketing- en strategiemodellen’ nemen Mandour et al onder andere het unbundling-model onder de loep. Het unbundling-model wordt betiteld als een hulpmiddel om een businessmodel door te lopen.

Volgens Hagel & Singer, de geestelijke eigenaren van dit model, hangt de wijze van het organiseren van het bedrijf af van de aard van de interactiekosten. Interactiekosten wordt omschreven als het geld en de tijd die wordt gespendeerd bij de uitwisseling van goederen, diensten en ideeën.

Volgens Hagel & Singer tref je in elk bedrijf drie verschillende kernfuncties aan:

  • productinnovatie: levensvatbare nieuwe producten en diensten ontwikkelen en op de markt brengen
  • klantrelatiemanagement: klanten identificeren, aantrekken en vasthouden door het opbouwen van een duurzame relatie
  • infrastructuurmanagement: operaties opbouwen en verzorgen van grootschalige dienstverlening met hoge kwaliteit en lage kosten

Productinnovators worden bestempeld als vaak kleine spelers, die snel kunnen schakelen. Klantrelatiemanagers onderscheiden zich in de wijze waarop de dienstverlening rondom hun aanbod is georganiseerd. Infrastructuurmanagers zijn organisaties met als kerntaak het bouwen en beheren van faciliteiten voor repeterende operationele taken met een groot volume.

Productinnovatie

Klantrelatiemanagement

infrastructuurmanagement

Economie

Time-to-market

Economies of scope

Economies of scale

Cultuur

Medewerkersfocus

Creativiteit

Klantfocus
Service-oriëntatie

Kostenfocus

Standaardisatie


Concurrentie

Strijd om talent

Veel kleine spelers

Strijd om aandacht

Weinig grote spelers

Operationele excellentie

Weinig grote spelers

Bron:

Mandour, Y., e.a., Marketing- en strategiemodellen, 1e druk, Den Haag, 2005


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Marketing – De nieuwe principes

  Succesvolle marketeers weten in te spelen op een veranderende omgeving en luisteren naar de wensen en behoeften van de klant. Maar hoe doet u dat, nu adverteren op de traditionele manier niet langer werkt? In ‘Marketing. De nieuwe principes’ zet Steven Van Belleghem de krijtlijnen uit voor de toekomst

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Marketing – De nieuwe principes
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen