DESTEP


model_destep

 

DESTEP- of DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven:

 • demografische factoren
 • economische factoren
 • sociaal-culturele factoren
 • technologische factoren
 • ecologische factoren
 • politiek-juridische factoren

Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking.
Economische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven.
Sociaal-culturele factoren zijn kenmerken van de cultuur en leefgewoonten.
Technologische factoren zijn kenmerken van de ontwikkeling.
Ecologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving.
Politiek-juridische factoren zijn kenmerken van overheidsbeslissingen.

De demografische factoren worden vaak beschreven in termen van omvang, dichtheid, plaats, leeftijdsverdeling, geslacht, opleidingsniveau, ras, beroep, gezinssamenstelling.

Met het beschrijven van de economische factoren krijgen we meer zicht op de koopkracht. Factoren: hoogte besteedbaar inkomen, inflatie, consumentenvertrouwen, prijspeil van producten, inkomensverdeling.

Bij sociaal-culturele factoren kan je denken aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisme, consumentisme en zelfstandige burgers. Een samenleving krijgt vorm door opvattingen en basiswaarden, versterkt door school, kerk, overheid en bedrijven. Secundaire overtuigingen, zoals trouwen op jonge leeftijd, zijn aan verandering onderhevig, dit in tegenstelling tot primaire overtuigingen en waarden.

De ontwikkelingen op technologische ontwikkelingen hebben met name betrekking op innovaties: innovatie op producten, innovatie op productieprocessen en innovatie op productiesystemen. Tot de technologische ontwikkelingen rekenen we ook de infrastructuur en communicatiesystemen.

Ecologische factoren krijgen steeds meer aandacht. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkeling van energiekosten, ecologische aspecten, volksgezondheidsaspecten en ethische aspecten.

Bij de politiek-juridische factoren moet je denken aan wetgeving, richtlijnen, beleid, voorschriften, gedragsregels, gedrag van de overheid, pressiegroepen, privacy.

Tips voor het uitvoeren van een DESTEP analyse:

 • Een DESTEP analyse start vaak met een brainstorm. Denk hierbij vooraf goed na over welke leidinggevenden, medewerkers en andere kennishebbers je hierbij uitnodigt.
 • Gebruik tijdens het brainstomen de onderstaande ‘checklist DESTEP’ als leidraad. De verschillende onderwerpen werken hierbij als gidswoorden.: hiermee hou je de discussie op gang.
 • Hebben jullie je een beeld van de ontwikkelingen gevormd? Zoek dan aanvullende informatiebronnen. Veel brancheorganisaties brengen periodiek de ontwikkelingen in hun branche in kaart en er is vaak ook veel informatie te vinden in publicaties van bijvoorbeeld het Centraal bureau voor de Statistiek en andere organisaties die maatschappelijke trends volgen en hierover publiceren. Deze bronnen geven vaak nieuwe inzichten: relevante trends die je tijdens de brainstorm over het hoofd hebt gezien én helpen deze te onderbouwen en te kwantificeren.
 • Benoem niet alleen de maatschappelijke ontwikkelingen die spelen, maar maak concreet waarom ontwikkelingen relevant zijn voor de organisatie die je onderzoekt. Een van de meest gemaakte fouten bij het maken van een DESTEP analyse, is dat deze alleen worden beschreven en niet geanalyseerd. Dit leidt er toe, dat je er geen conclusies aan kunt verbinden. Dus niet ‘Nederland vergrijst’, maar bijvoorbeeld: ‘wij verwachten een personeelstekort als gevolg van de vergrijzing’, of ‘we verwachten een omzettoename van onze producten als gevolg van de vergrijzing’.
 • Let er op dat een DESTEP ontwikkelingen schetst en geen statische situaties. Dus niet: onze doelgroep bestaat uit…’, maar ‘onze doelgroep neemt de komende vijf jaar met 20% toe als gevolg van…’. De ‘beweging’ benoemen, biedt je de mogelijkheid hierop aan te sluiten.
 • Hoe concreter, hoe beter! Hoe concreter je de ontwikkeling beschrijft, deze betrekt op de organisatie en waar mogelijk kwantitatief onderbouwt, hoe concreter ook je conclusies kunnen zijn.
 • Hou in je achterhoofd dat je een DESTEP analyse uitvoert om kansen en bedreigingen in de omgeving te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen. Benoem deze concreet, bijvoorbeeld door je analyse te eindigen met een tabel waarin je de kansen en bedreigingen opsomt. Als het je niet lukt deze concreet te benoemen, is je analyse waarschijnlijk nog niet scherp genoeg en moet je nog wat dieper nadenken over de impact van de maatschappelijke ontwikkeling op je organisatie.
 • De macro omgeving en de inzichten hierover veranderen. Om je DESTEP analyse actueel te houden moet deze mee-veranderen: het is een ‘groeidocument’. Denk om dit te managen na over de manier waarop je de DESTEP actueel houdt en wie deze beheert.

Je kan de presentatie downloaden om te gebruiken in je eigen powerpoint.

We hebben enkele inspirerende voorbeelden voor je verzameld: klik hier!

Het model kan ook worden gebruikt voor een analyse van de micro-, meso- en macro-omgeving. Voor een verfrissende kijk op de macro-omgeving maak je gebruik van het Context Map Canvas

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

  ‘Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving’ geeft inzicht in de ontwikkelingen en de invloed daarvan op de strategie van Nederlandse ondernemingen. Het boek behandelt: De belangrijkste regionale en mondiale ontwikkelingen in de wereldeconomie, Relevante internationale economische theorie, zoals comparatieve kosten, wisselkoersen en betalingsbalans, Sterktezwakteanalyse van de Nederlandse economie, De invloed

Posted in Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

  Een manager is vergelijkbaar met een piloot. Een piloot moet in turbulent weer zijn vliegtuig op koers zien te houden richting de bestemming. Daarvoor kan hij allerlei instrumenten op zijn dashboard gebruiken. Op een vergelijkbare manier moet een ondernemer met zijn ‘dashboard’ het bedrijf door zwaar economisch weer zien

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving
Aanvullende artikelen

Macro Economische Verkenning Nederland 2017

  De wereldeconomie en wereldhandel groeien dit en volgend jaar voorzichtig. In 2017 wordt de Europese economische groei gedrukt door de toegenomen onzekerheid als gevolg van het referendum over de Brexit. De inflatie in het eurogebied blijft heel laag, doordat er nog veel onbenutte productiecapaciteit is, maar loopt volgend jaar iets op

Posted in Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Macro Economische Verkenning Nederland 2017
Tools om zelf toe te passen

Checklist DESTEP

Het DESTEP model, ook wel DEPEST model genoemd, wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren omvang dichtheid

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Checklist DESTEP
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop

Matthijs Vermoolen

Matthijs was specialist in organisatieontwikkeling en heeft hierover twee boeken en diverse artikelen voor vakbladen geschreven. Hij is de bedenker van het Vitalent groeimodel, dat elementen van een groot aantal bekende organisatiekundige modellen combineert. Het model bevat kennis over organisatievormen, leiderschapsstijlen en –rollen, persoonlijkheidskenmerken en organisatiegroeifasen en –crises. De relaties

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Matthijs Vermoolen
Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier