googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

DESTEP

model_destep

 
 


DESTEP- of DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven:

  • demografische factoren
  • economische factoren
  • sociaal-culturele factoren
  • technologische factoren
  • ecologische factoren
  • politiek-juridische factoren

Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking.
Economische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven.
Sociaal-culturele factoren zijn kenmerken van de cultuur en leefgewoonten.
Technologische factoren zijn kenmerken van de ontwikkeling.
Ecologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving.
Politiek-juridische factoren zijn kenmerken van overheidsbeslissingen.

De demografische factoren worden vaak beschreven in termen van omvang, dichtheid, plaats, leeftijdsverdeling, geslacht, opleidingsniveau, ras, beroep, gezinssamenstelling.

Met het beschrijven van de economische factoren krijgen we meer zicht op de koopkracht. Factoren: hoogte besteedbaar inkomen, inflatie, consumentenvertrouwen, prijspeil van producten, inkomensverdeling.

Bij sociaal-culturele factoren kan je denken aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisme, consumentisme en zelfstandige burgers. Een samenleving krijgt vorm door opvattingen en basiswaarden, versterkt door school, kerk, overheid en bedrijven. Secundaire overtuigingen, zoals trouwen op jonge leeftijd, zijn aan verandering onderhevig, dit in tegenstelling tot primaire overtuigingen en waarden.

De ontwikkelingen op technologische ontwikkelingen hebben met name betrekking op innovaties: innovatie op producten, innovatie op productieprocessen en innovatie op productiesystemen. Tot de technologische ontwikkelingen rekenen we ook de infrastructuur en communicatiesystemen.

Ecologische factoren krijgen steeds meer aandacht. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkeling van energiekosten, ecologische aspecten, volksgezondheidsaspecten en ethische aspecten.

Bij de politiek-juridische factoren moet je denken aan wetgeving, richtlijnen, beleid, voorschriften, gedragsregels, gedrag van de overheid, pressiegroepen, privacy.

 
 

Je kan de presentatie downloaden om te gebruiken in je eigen powerpoint.
 

Ruwe schets nederland 2020

Het model kan ook worden gebruikt voor een analyse van de micro-, meso- en macro-omgeving. Voor een verfrissende kijk op de macro-omgeving maak je gebruik van het Context Map Canvas.
 

Het model DESTEP wordt gebruikt in de leergang middle management.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

  ‘Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving’ geeft inzicht in de ontwikkelingen en de invloed daarvan op de strategie van Nederlandse ondernemingen. Het boek behandelt: De belangrijkste regionale en mondiale ontwikkelingen in de wereldeconomie, Relevante internationale economische theorie, zoals comparatieve kosten, wisselkoersen en betalingsbalans, Sterktezwakteanalyse van de Nederlandse economie, De invloed

Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

  Een manager is vergelijkbaar met een piloot. Een piloot moet in turbulent weer zijn vliegtuig op koers zien te houden richting de bestemming. Daarvoor kan hij allerlei instrumenten op zijn dashboard gebruiken. Op een vergelijkbare manier moet een ondernemer met zijn ‘dashboard’ het bedrijf door zwaar economisch weer zien

 

Aanvullende artikelen

Macro Economische Verkenning Nederland 2017

  De wereldeconomie en wereldhandel groeien dit en volgend jaar voorzichtig. In 2017 wordt de Europese economische groei gedrukt door de toegenomen onzekerheid als gevolg van het referendum over de Brexit. De inflatie in het eurogebied blijft heel laag, doordat er nog veel onbenutte productiecapaciteit is, maar loopt volgend jaar iets op

 

Tools om zelf toe te passen

Checklist DESTEP

Het DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren omvang dichtheid plaats leeftijdsverdeling geslacht opleidingsniveau ras beroep

 


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.