Matthijs Vermoolen

Matthijs was specialist in organisatieontwikkeling en heeft hierover twee boeken en diverse artikelen voor vakbladen geschreven.

Hij is de bedenker van het Vitalent groeimodel, dat elementen van een groot aantal bekende organisatiekundige modellen combineert. Het model bevat kennis over organisatievormen, leiderschapsstijlen en –rollen, persoonlijkheidskenmerken en organisatiegroeifasen en –crises. De relaties die het model laat zien tussen deze elementen, maakt het bij uitstek geschikt als ‘spiegel’ bij organisatieontwikkeling.

Matthijs is tevens auteur van de projectraket, een model dat helpt nadenken over de verschillende soorten projecten die ondernemingen uitvoeren. Hoe komen projecten tot stand, weeg je ze tegen elkaar af en hoe zet je de aanwezige middelen en tijd optimaal in?

Matthijs heeft zowel ervaring als ondernemer, manager en adviseur en slaat gemakkelijk de brug tussen idee en realisatie: ‘Niets zo praktisch als een goede theorie (of model …)’. Vanuit een helikopterview analyseren en vervolgens gericht ingrijpen waar dat de meeste impact heeft: van grote lijn naar detail en terug. Altijd in nauwe samenwerking met management én medewerkers!

Opleidingsachtergrond: werktuigbouwkunde (hogeschool) en technische bedrijfswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen).


Op 17 september 2021 is Matthijs overleden. Veel te vroeg en intens verdrietig. Wij herinneren hem op vele manieren, maar op deze plaats vooral als iemand die sterk gedreven was om zijn enorme kennis ten dienste te stellen van anderen, en hen te inspireren en beter te maken in hun professionele werk.