Cees in ‘t Veld

 

Cees in ’t Veld combineert zijn langdurige ervaring als accountant en sparringpartner/adviseur in de brede (inter)nationale accountantspraktijk van KPMG met de flexibiliteit en daadkracht van een zelfstandig ondernemer. Door zijn ervaring bij een veelheid van typen organisaties, nationaal en internationaal, wel en niet beursgenoteerd, profit- en not-for-profit, bouwde hij een breed referentiekader op.

Sinds 2013 is Cees onder de naam Focus op verbeteren actief in toezicht, advisering, interim-management en training op financiëel gebied en risicomanagement. Op die terreinen publiceerde hij op zijn website www.focusopverbeteren.nl een dertiental gratis te downloaden position papers.

Verder is Cees Lean Black Belt (theorie), heeft een opleiding Coaching en Begeleiding gevolgd en treedt op als docent voor Nijenrode Business Universiteit, Hogeschool Utrecht en LLM Legal en verzorgt hij lezingen voor Universiteit Wageningen.

Cees is bereikbaar via info@focusopverbeteren.nl.