Strategisch management

SOAR-analyse

SOAR-analyse

De SOAR-analyse is een planningstechniek die wordt gebruikt om de strategische doelen van een organisatie te ontwikkelen. Het is een acroniem dat staat voor Strengths (sterktes), Opportunities (kansen), Aspirations (ambities) en Results (resultaten). Deze analyse richt zich op het identificeren en benutten van de sterke punten van een organisatie om

Lees meer

Customer journey (klantreis)

Customer journey (klantreis)

Een customer journey – of klantreis – is een manier om de klantbeleving in kaart te brengen. Je beschrijft hiermee de verschillende activiteiten, ervaringen en emoties die een klant met je organisatie, producten en/of diensten ervaart. Een klantreis begin op het eerste moment dat een klant zich bewust wordt van

Lees meer

Inkoopportfolio Kraljic

Inkoopportfolio Kraljic

  Peter Kraljic legt in zijn inkoopportfoliomodel een relatie tussen het financieel risico en het belang van de organisatie enerzijds en het toeleveringsrisico en de macht van de leverancier anderzijds. Op basis hiervan onderscheiden we vier soorten producten: hefboomproducten strategische producten routineproducten knelpuntproducten Een afgeleide van het inkoopportfolio van Kraljic

Lees meer

Context Map Canvas

Context Map Canvas

Het Context Canvas is een denkkader dat ons helpt om de context waarin wij als organisatie opereren, beter te begrijpen. Het Context Canvas mag je zien als een evolutie van het DESTEP-model. Het Context Canvas onderscheidt zeven categorieën: demografische trends technologische trends regels en voorschriften economisch klimaat gebruikersbehoeften concurrenten onzekerheden

Lees meer

Magische driehoek businessmodel innovatie

De methode voor businessmodelinnovatie van Gassmann, Frankenberger en Csik (2013) is gebaseerd op de uiteindelijk conclusie na onderzoek van 55 patronen in businessmodellen dat 90% van alle businessmodellen zijn gebaseerd op het opnieuw combineren van bestaande elementen in businessmodellen. Het model kan je dus zien als een oermodel waarop veel

Lees meer

Kerncompetenties

Kerncompetenties

Kerncompetentie De eenvoudigste omschrijving van kerncompetentie is iets unieks of iets wat een organisatie goed kan. Een ander woord voor kerncompetentie is kernkwaliteit. Een kerncompetentie van een organisatie is een unieke en strategisch belangrijke vaardigheid of capaciteit die de organisatie in staat stelt om concurrentievoordeel te behalen en te behouden

Lees meer

Visievierluik

Visievierluik

  Hoger doel: ‘Waarom bestaan wij?’ De kernvraag die het hoger doel beantwoord wil hebben is: ‘Waarom bestaan wij?’. Het hoger doel geeft aan wat de bestaansgrond is van de organisatie. Andere vragen die gesteld worden zijn: ‘Wat willen wij zijn?’, ‘Wat is de essentie en unieke bijdrage?’ en ‘Wat

Lees meer

Balanced Score Card

Balanced Score Card

De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het formuleren van de strategische doelstellingen en het vertalen van deze strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie. De Balanced ScoreCard werkt met scorecards. In de top van de organisatie wordt de zogenaamde topcard vastgesteld. Wanneer je

Lees meer

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Een concurrentiestrategie is nodig om de juiste keuzen te maken in de relevante domeinen van het bedrijf. Dit vraagt de toepassing van concepten, methoden en technieken in een structuur zoals weergegeven in het schema. Concurrentiestrategieën zijn – in volgorde van toenemende complexiteit – kostenleiderschap of procesoriëntatie, differentiatie of productoriëntatie en

Lees meer

Input throughput output

Input throughput output

  Het model van het input-throughput-output-systeem van een organisatie is ontleend aan Boonstra 1993 met twee kleine aanpassingen: [1] in de contextuele omgeving met de omgevingsveranderingen is ‘demografie’ toegevoegd en ‘fysiek’ vervangen door ‘ecologie’, waardoor de variabelen gelijk geschakeld zijn met het DEPEST-model; [2] in de transactionele omgeving met de

Lees meer