Strategisch management

Context Map Canvas

Context Map Canvas

        Het Context Canvas is een denkkader dat ons helpt om de context waarin wij als organisatie opereren, beter te begrijpen. Het Context Canvas mag je zien als een evolutie van het DESTEP-model. Het Context Canvas onderscheidt zeven categorieën: demografische trends technologische trends regels en voorschriften economisch

Lees meer

Magische driehoek businessmodel innovatie

    De methode voor businessmodelinnovatie van Gassmann, Frankenberger en Csik (2013) is gebaseerd op de uiteindelijk conclusie na onderzoek van 55 patronen in businessmodellen dat 90% van alle businessmodellen zijn gebaseerd op het opnieuw combineren van bestaande elementen in businessmodellen. Het model kan je dus zien als een oermodel

Lees meer

Kerncompetenties

Prahalad en Hamel (1990, 1994) spreken in het kader van de bron van duurzaam concurrentievoordeel over kerncompetenties van de organisatie. Kerncompetenties liggen verankerd in de activiteiten van de waardeketen. De eenvoudigste omschrijving van kerncompetentie is iets unieks of iets wat een organisatie goed kan. Een ander woord voor kerncompetentie is

Lees meer

Visievierluik

Visievierluik

      Hoger doel: ‘Waarom bestaan wij?’ De kernvraag die het hoger doel beantwoord wil hebben is: ‘Waarom bestaan wij?’. Het hoger doel geeft aan wat de bestaansgrond is van de organisatie. Andere vragen die gesteld worden zijn: ‘Wat willen wij zijn?’, ‘Wat is de essentie en unieke bijdrage?’

Lees meer

Balanced Score Card

Balanced Score Card

        De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het formuleren van de strategische doelstellingen en het vertalen van deze strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie. De Balanced ScoreCard werkt met scorecards. In de top van de organisatie wordt de zogenaamde

Lees meer

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

  Een concurrentiestrategie is nodig om de juiste keuzen te maken in de relevante domeinen van het bedrijf. Dit vraagt de toepassing van concepten, methoden en technieken in een structuur zoals weergegeven in het schema. Concurrentiestrategieën zijn – in volgorde van toenemende complexiteit – kostenleiderschap of procesoriëntatie, differentiatie of productoriëntatie

Lees meer

Input throughput output

Input throughput output

      Het model van het input-throughput-output-systeem van een organisatie is ontleend aan Boonstra 1993 met twee kleine aanpassingen: [1] in de contextuele omgeving met de omgevingsveranderingen is ‘demografie’ toegevoegd en ‘fysiek’ vervangen door ‘ecologie’, waardoor de variabelen gelijk geschakeld zijn met het DEPEST-model; [2] in de transactionele omgeving

Lees meer

Ashridge-model

Ashridge-model

      Het Ashridge missie model is ontwikkeld door Andrew Campbell. Hij focust zich op de missie van een organisatie. Campbell stelt dat een goed geformuleerde missie ervoor zorgt dat een organisatie richting kan geven aan haar bedrijfsvoering, haar doelen bepaalt, houvast biedt aan dagelijkse procedures en beleidslijnen beschrijft.

Lees meer

Waardeketen Porter

Waardeketen Porter

      De waardeketen of valuechain, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf. Een waardeketen

Lees meer

Wissema: externe omgeving

Wissema: externe omgeving

      Een organisatie maakt deel uit van de externe omgeving. Onderzoek naar de externe omgeving maakt daarom altijd deel uit van de totale analyse bij strategische (her)oriëntaties. De interne omgeving van onze organisatie is voor ons beïnvloedbaar, de externe omgeving is echter een gegeven, niet of weinig beïnvloedbaar.

Lees meer
Pagina 1 van 4123Minst recente »

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.