Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Waardeketen Porter

Waardeketen Porter

De waardeketen of valuechain, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf.

Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen. Het is van belang dit concept van de waardeketen te onderscheiden van de kostenopbouw bij de uitvoering van activiteiten.

Michael Porter (1985) stelde verder dat concurrentievoordeel niet begrepen kan worden door een bedrijf als geheel te zien. Het is noodzakelijk om op een systematische manier alle activiteiten die een organisatie uitvoert te onderzoeken om de bronnen van concurrentievoordeel te analyseren.

De waardeketen of valuechain deelt een bedrijf op in zijn strategisch relevante activiteiten om inzicht te krijgen in het kostengedrag en de bestaande en potentiële bronnen van differentiatie. Een bedrijf verwerft concurrentievoordeel door deze strategisch belangrijke activiteiten goedkoper of beter uit te voeren dan zijn concurrenten.

De waardeketen toont de primaire activiteiten, de ondersteunende activiteiten en de marge van de organisatie. De nettowinst is het verschil tussen de totale opbrengst van de organisatie en de totale kosten die gemaakt worden om deze opbrengst te genereren. De (winst)-marge is de nettowinst gedeeld door de totale opbrengst maal 100%.

Primaire activiteiten:

  • Ingaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van grondstoffen,
  • Operaties; omzetten van grondstoffen in eindproduct,
  • Uitgaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van het eindproduct,
  • Marketing en verkoop; reclame, prijsstelling,
  • Service; installatie, reparatie, training,

Ondersteunende activiteiten:

  • Verwerving; de inkoopfunctie,
  • Technologie-ontwikkeling; procedures, knowhow, procestechnologie,
  • Management van menselijk kapitaal (HRM); werving, selectie, training,
  • Infrastructuur; algemeen management, planning, financieel beheer, boekhouding…
Je kan de presentatie ook downloaden om te gebruiken in eigen presentaties.
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Organisatiescan Rorink & Öztürk

Deze organisatiescan is gebaseerd op de organisatieanalyse van Rorink & Öztürk. Werkwijze In deze organisatieanalyse zijn voor ieder van de zes aandachtsgebieden kernvragen opgenomen waarop de analyse een antwoord dient te geven. Om deze kernvragen te kunnen beantwoorden, kan men gebruikmaken van een checklist met elementen. Het is niet noodzakelijk
Het model valuechain van Porter wordt gebruikt in de leergang middle management.

Het model valuechain van Porter is een bedrijfskundig model, hoofdcategorie beschrijvend model, categorie algemeen beschrijvend model.Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.