Waardeketen Porter

Waardeketen Porter


De waardeketen of valuechain, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf.

Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen. Het is van belang dit concept van de waardeketen te onderscheiden van de kostenopbouw bij de uitvoering van activiteiten.

Michael Porter (1985) stelde verder dat concurrentievoordeel niet begrepen kan worden door een bedrijf als geheel te zien. Het is noodzakelijk om op een systematische manier alle activiteiten die een organisatie uitvoert te onderzoeken om de bronnen van concurrentievoordeel te analyseren.

De waardeketen of valuechain deelt een bedrijf op in zijn strategisch relevante activiteiten om inzicht te krijgen in het kostengedrag en de bestaande en potentiële bronnen van differentiatie. Een bedrijf verwerft concurrentievoordeel door deze strategisch belangrijke activiteiten goedkoper of beter uit te voeren dan zijn concurrenten.

De waardeketen toont de primaire activiteiten, de ondersteunende activiteiten en de marge van de organisatie. De nettowinst is het verschil tussen de totale opbrengst van de organisatie en de totale kosten die gemaakt worden om deze opbrengst te genereren. De (winst)-marge is de nettowinst gedeeld door de totale opbrengst maal 100%.

Primaire activiteiten:

  • Ingaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van grondstoffen,
  • Operaties; omzetten van grondstoffen in eindproduct,
  • Uitgaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van het eindproduct,
  • Marketing en verkoop; reclame, prijsstelling,
  • Service; installatie, reparatie, training,

Ondersteunende activiteiten:

  • Verwerving; de inkoopfunctie,
  • Technologie-ontwikkeling; procedures, knowhow, procestechnologie,
  • Management van menselijk kapitaal (HRM); werving, selectie, training,
  • Infrastructuur; algemeen management, planning, financieel beheer, boekhouding…

Je kan de presentatie ook downloaden om te gebruiken in eigen presentaties.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.
Aanvullende artikelen

Tools om zelf toe te passen

Organisatiescan Rorink & Öztürk

Deze organisatiescan is gebaseerd op de organisatieanalyse van Rorink & Öztürk. Werkwijze In deze organisatieanalyse zijn voor ieder van de zes aandachtsgebieden kernvragen opgenomen waarop de analyse een antwoord dient te geven. Om deze kernvragen te kunnen beantwoorden, kan men gebruikmaken van een checklist met elementen. Het is niet noodzakelijk
Het model valuechain van Porter wordt gebruikt in de leergang middle management.