Waardeketen (valuechain) Porter


In dit artikel komt aan de orde

 • introductie van de waardeketen of value chain van Porter
 • de primaire en ondersteunende activiteiten met voorbeelden
 • de onderlinge samenhang van de activiteiten
 • de invloed van de activiteiten op de marge van de organisatie
 • de validiteit van het model
 • de kritiek op het model

Het model wordt ondersteund met

 • twee artikelen waarin de primaire en ondersteunende activiteiten uitgebreid worden beschreven
 • drie uitgebreide beschrijvingen van organisatie met behulp van de waardeketen van Porter
 • een lijst met ondersteunende vragen om het model zelf toe te passen
 • een selfexplaining powerpointmodel om de gevonden resultaten te verwerken
De waardeketen van Porter is een model ontwikkeld door Michael Porter om de verschillende activiteiten binnen een organisatie te analyseren en te begrijpen hoe waarde wordt gecreëerd en geleverd aan klanten.

Primaire en ondersteunende activiteiten

De waardeketen van Porter bestaat uit vijf primaire activiteiten en vier ondersteunende activiteiten. Hieronder worden deze activiteiten kort beschreven:

Primaire activiteiten:

  1. Inkomende logistiek: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om grondstoffen en materialen te ontvangen, op te slaan en te distribueren naar de verschillende onderdelen van de organisatie.
  2. Operations: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om de grondstoffen en materialen om te zetten in afgewerkte producten of diensten.
  3. Uitgaande logistiek: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om de afgewerkte producten of diensten te verzamelen, op te slaan en te distribueren naar de klanten.
  4. Marketing en verkoop: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om de producten of diensten te promoten en te verkopen aan de klanten.
  5. Service: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om de klanten te ondersteunen en te zorgen voor after-sales service.
Uitgebreide beschrijving primaire activiteiten - klik hier
Ondersteunende activiteiten:

  1. Infrastructuur van het bedrijf: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om de organisatie te ondersteunen, zoals financiën, planning en strategie.
  2. Human resources management: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om het personeel te werven, te trainen en te behouden.
  3. Technologieontwikkeling: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te implementeren in de organisatie.
  4. Inkoop: dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om materialen en diensten in te kopen die nodig zijn voor de primaire activiteiten van de organisatie.
Uitgebreide beschrijving ondersteunende activiteiten - klik hier
Belang van de waardeketen of value chain

Het belang van de waardeketen van Porter ligt in het feit dat het bedrijven helpt om hun bedrijfsactiviteiten beter te begrijpen en te optimaliseren, om zo waarde te creëren voor hun klanten en een concurrentievoordeel te behalen. Door het identificeren en analyseren van de verschillende activiteiten die nodig zijn om producten of diensten te produceren en te leveren, kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen beter begrijpen en op elkaar afstemmen. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, hogere productiviteit en efficiëntie, en betere kwaliteit van producten en diensten.

Daarnaast kan het gebruik van de waardeketen van Porter bedrijven helpen om nieuwe kansen voor groei en innovatie te identificeren. Door te kijken naar elke stap in de waardeketen, kunnen bedrijven bepalen waar ze waarde kunnen toevoegen, zoals door nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande processen te optimaliseren. Dit kan leiden tot een concurrentievoordeel ten opzichte van rivaliserende bedrijven die niet in staat zijn om dezelfde waarde te bieden.

Het gebruik van de waardeketen van Porter is ook belangrijk omdat het bedrijven kan helpen om hun relaties met leveranciers en klanten te verbeteren. Door beter inzicht te hebben in de behoeften van klanten en hoe waarde wordt gecreëerd en geleverd, kunnen bedrijven betere relaties opbouwen met hun klanten en beter inspelen op hun behoeften. Op dezelfde manier kunnen bedrijven hun relaties met leveranciers verbeteren door betere onderhandelingsposities te krijgen en betere prijzen te bedingen voor materialen en diensten die nodig zijn voor hun activiteiten.

Onderlinge afstemming

Onderlinge afstemming tussen de verschillende activiteiten in de waardeketen van Porter is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat een organisatie zijn doelen bereikt en zijn concurrentievoordeel behoudt.

Verbetering van de efficiëntie: door de verschillende activiteiten in de waardeketen op elkaar af te stemmen, kan een organisatie haar activiteiten efficiënter maken en kosten besparen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de invoering van just-in-time (JIT) systemen of door het stroomlijnen van de communicatie tussen verschillende afdelingen.

Verhoging van de effectiviteit: door de verschillende activiteiten in de waardeketen op elkaar af te stemmen, kan een organisatie de effectiviteit van haar activiteiten verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de marketing- en verkoopactiviteiten af te stemmen op de productieactiviteiten, zodat producten of diensten beter aansluiten bij de behoeften van de klant.

Verhoging van de klanttevredenheid: door de verschillende activiteiten in de waardeketen op elkaar af te stemmen, kan een organisatie de klanttevredenheid verhogen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de service-activiteiten af te stemmen op de marketing- en verkoopactiviteiten, zodat klanten sneller geholpen worden en hun problemen beter worden opgelost.

Verhoging van de innovatie: door de verschillende activiteiten in de waardeketen op elkaar af te stemmen, kan een organisatie nieuwe kansen voor innovatie en groei identificeren. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de technologie-ontwikkeling en inkoopactiviteiten af te stemmen op de productieactiviteiten, zodat er nieuwe materialen of productiemethoden worden ontwikkeld die leiden tot nieuwe producten of diensten.

Ontstaan van de waardeketen of valuechain

Het model van de waardeketen of value chain van Porter is ontwikkeld door Michael Porter, een bekende Amerikaanse hoogleraar en managementtheoreticus. Het model is voor het eerst gepresenteerd in zijn boek ‘Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance’ uit 1985.

Porter ontwikkelde het model om organisaties te helpen begrijpen hoe ze waarde kunnen toevoegen aan hun producten of diensten, en hoe ze hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Het model van de waardeketen is een belangrijk concept geworden in de strategische managementtheorie en heeft veel invloed gehad op hoe organisaties hun bedrijfsactiviteiten ontwerpen en beheren. Het model wordt nog steeds veel gebruikt in de hedendaagse managementpraktijk en is een nuttige tool gebleken voor het identificeren van kansen voor kostenbesparing, waardecreatie en concurrentievoordeel.c

Validiteit

Het model van de waardeketen of value chain van Porter wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke modellen in de strategische managementtheorie en heeft veel nut bewezen in de praktijk. Het model is ontworpen om organisaties te helpen begrijpen hoe waarde wordt gecreëerd en geleverd aan klanten, en hoe ze hun concurrentievoordeel kunnen versterken door hun bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en af te stemmen op hun strategie.

De validiteit van het model is aangetoond door de talrijke toepassingen ervan in de praktijk. Het model is gebruikt door organisaties in verschillende sectoren en industrieën om hun bedrijfsactiviteiten te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van het model kunnen organisaties hun bedrijfsactiviteiten beter afstemmen op hun strategie en zo hun concurrentievoordeel vergroten.

Kritiek

Hoewel het model van de waardeketen of value chain van Porter een waardevolle tool is gebleken voor organisaties om hun bedrijfsactiviteiten te analyseren en te verbeteren, is er ook kritiek op het model geuit.

Veel voorkomende kritiekpunten:

Te veel focus op interne activiteiten: het model van de waardeketen is gericht op de interne activiteiten van een organisatie en houdt weinig rekening met de invloed van externe factoren, zoals de politiek, economie, technologie en demografie. Dit kan leiden tot een te beperkte analyse van de bedrijfsomgeving en de markt.

Beperkte relevantie voor dienstverlenende bedrijven: het model van de waardeketen is ontworpen voor productiebedrijven en is minder relevant voor dienstverlenende bedrijven. Dit komt omdat dienstverlenende bedrijven doorgaans minder fysieke activa hebben en meer afhankelijk zijn van menselijke kennis en vaardigheden om waarde te creëren.

Gebrek aan aandacht voor duurzaamheid: het model van de waardeketen heeft weinig aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot een te beperkte analyse van de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de samenleving.

Statische weergave van de waardeketen: het model van de waardeketen geeft een statische weergave van de bedrijfsactiviteiten en houdt weinig rekening met veranderingen in de bedrijfsomgeving en de markt. Dit kan leiden tot een te beperkte analyse van de dynamiek van bedrijfsactiviteiten en de concurrentie.

Het is belangrijk om deze kritiekpunten in gedachten te houden bij het gebruik van het model van de waardeketen. Het model is een nuttig hulpmiddel, maar het moet worden toegepast met de nodige nuance en rekening houdend met de specifieke context van de organisatie.

Uitgebreide analyse ASML met waardeketen van Porter - klik hier Uitgebreide analyse zorgorganisatie 's Heeren Loo met waardeketen van Porter - klik hier Uitgebreide analyse UWV met waardeketen van Porter - klik hier

Je kan de presentatie ook downloaden om te gebruiken in eigen presentaties.
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Concurrentievoordeel – Michael Porter

Het boek ‘Concurrentievoordeel’ van Michael Porter is een van de belangrijkste en meest invloedrijke boeken op het gebied van strategisch management. Het boek behandelt de vraag hoe bedrijven duurzaam concurrentievoordeel kunnen behalen en behouden in een steeds veranderende zakelijke omgeving. Porter introduceert in het boek het concept van de ‘vijfkrachtenanalyse‘

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , | Comments Off on Concurrentievoordeel – Michael Porter
Aanvullende artikelen

Primaire activiteiten in de value chain van Porter

De primaire activiteiten in de waardeketen of value chain van Porter bestaan uit: Inkomende logistiek Operations Uitgaande logistiek Marketing en verkoop Service Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving per activiteit en voorbeelden uit zowel de profit- als non-profitsector. Inkomende logistiek Inkomende logistiek is een van de activiteiten in de waardeketen van

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Primaire activiteiten in de value chain van Porter

Ondersteunende activiteiten in de value chain van Porter

De ondersteunende activiteiten in de waardeketen of value chain van Porter bestaan uit: Infrastructuur Human resources management Technologieontwikkeling Inkoop Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving per activiteit en voorbeelden uit zowel de profit- als non-profitsector. Infrastructuur Infrastructuur is een belangrijke ondersteunende activiteit in de waardeketen van Porter en omvat alle activiteiten

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Ondersteunende activiteiten in de value chain van Porter

Uitgebreide beschrijving value chain voor ASML

ASML is een toonaangevend Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van geavanceerde lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in Veldhoven, Nederland. ASML staat bekend om zijn innovatieve technologieën en heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de chipindustrie.

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Uitgebreide beschrijving value chain voor ASML

Uitgebreide beschrijving value chain voor ‘s Heeren Loo

‘s Heeren Loo is een grote Nederlandse zorgorganisatie die zich richt op mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, en mensen met een complexe zorgvraag op het gebied van psychiatrie en gedragsproblematiek. De organisatie is opgericht in 1891 in Ermelo als een christelijke instelling voor gehandicaptenzorg. Inmiddels is ‘s

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Uitgebreide beschrijving value chain voor ‘s Heeren Loo

Uitgebreide beschrijving value chain voor UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, afgekort UWV, is een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende werknemersverzekeringen. Het UWV is opgericht op 1 januari 2002 en is ontstaan uit een fusie tussen verschillende uitvoeringsorganisaties. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende sociale verzekeringen, waaronder de Werkloosheidswet (WW),

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Uitgebreide beschrijving value chain voor UWV

Waardeketen van Porter en relatie met andere modellen

Er zijn verschillende modellen die een relatie hebben met het model waardeketen van Porter. Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel van Porter is een model dat zich richt op de concurrentie van een bedrijfstak en hoe deze kan worden beïnvloed door vijf krachten: de dreiging van nieuwe toetreders, de dreiging van

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Waardeketen van Porter en relatie met andere modellen
Tools om zelf toe te passen

Waardeketen Porter – selfexplaining powerpoint

Nadat je jezelf hebt georiënteerd op de waardeketen van Porter, de uitgebreide toelichtingen op de verschillende activiteiten hebt gelezen en enkele voorbeelduitwerkingen hebt bekeken, ga je zelf aan de slag. Maak daarbij gebruik van de uitgebreide vragenlijst die bij het model hoort om de waardeketen van je eigen organisatie in

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Waardeketen Porter – selfexplaining powerpoint

Vragenlijst onderzoek interne organisatie met value chain van Porter

De waardeketen of valuechain van Porter kan worden gebruikt om interne organisatie nader te onderzoeken en te beschrijven. Hieronder vind je per activiteit in de waardeketen tien vragen. Dit zijn ondersteunende vragen. Ze geven je richting aan je onderzoek. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden en de vragenlijst is

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Vragenlijst onderzoek interne organisatie met value chain van PorterHet model valuechain van Porter wordt gebruikt in de leergang middle management.