Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model

model_bedrijfsbesturing_infrastructuur_noorhoff

Een concurrentiestrategie is nodig om de juiste keuzen te maken in de relevante domeinen van het bedrijf. Dit vraagt de toepassing van concepten, methoden en technieken in een structuur zoals weergegeven in het schema. Concurrentiestrategieën zijn – in volgorde van toenemende complexiteit – kostenleiderschap of procesoriëntatie, differentiatie of productoriëntatie en focus- of klantenoriëntatie.

Een voor-de-hand liggend concept is dat de processen – en hun besturing – zo zijn ingericht dat hun producten (goederen en diensten) voldoen aan de eisen van de klanten (interne en externe).

Organisatieconcepten die van belang kunnen zijn zijn de structuur en de coördinatie van de organisatie. Informatietechnologie concepten zouden informatie-integratie en capability maturity kunnen zijn in de voortbrengingsketen: winning grondstoffen, fabricage, assemblage en distributie.

De besturingsregels beschrijven de bestelpolitiek, b.v. productie-op-voorraad (push) of productie-op-order (pull). Het ontkoppelpunt in de keten kan in de organisatie liggen, in welk geval het beide bestelpolitieken zal toepassen: productie-op-voorraad voor onderdelen stroomopwaarts – daarmee de concurrentie-strategie van de procesoriëntie mogelijk makend – en productie-op-order voor de samenstellingen stroomafwaarts – daarmee de concurrentiestrategie van de productoriëntatie of klantenoriëntatie mogelijk makend.

Voor de inrichting van de processen kennnen we, in volgorde van toenemende complexiteit: continuous flow / assembly line, repetitive / hybrid, jobshop / process focus en fixed / projects.

Relevante concepten voor automatisering van de besturing van de processen bepalen soorten procedures, zoals weergegeven in het volgende schema.

model_concepten_van_automatisering_van_de_besturing_van_processen_noorhoff

Complexiteit:

De omvang van de materiekennis nodig om de transacties te kunnen verrichten

Frequentie:

Het aantal te verrichten transacties per tijdseenheid

Complexiteit bepaalt daarom de mate waarin automatisering technisch mogelijk is terwijl frequentie de mate bepaalt waarin automatisering economisch haalbaar is.

We kunnen voortschrijdende automatisering verwachten met:

  • Standaardprogramma’s voor routineprocedures, daar hun standaardisering technisch mogelijk en economisch haalbaar is door hun hoge frequentie en lage complexiteit – vergeleken met klantspecifieke en handmatige,
  • Klantspecifieke programma’s, waar de kosten van herontwerp van de bedrijfsprocessen die van die van de klanttspecifieke – juist om herontwerp van de bedrijfsprocessen te voorkomen – die van de standaardprogramma’s zouden overschrijden,
  • Overblijvende handmatige procedures voor skilled, non-routine en engineering- procedures waarvan de complexiteit te hoog en/of de frequentie te laag is om automatisering – standaard of klanspecifiek – technisch mogelijk of economisch haalbaar te maken.

Als we standaard, klanspecifieke en handmatige procedures in het schema plaatsen vinden we:

model_concepten_van_automatisering_van_de_besturing_van_processen_noorhoff_x2

Auteur model en tekst: Ton Noorhoff

Bronnen: Porter – Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors – 1980,  Mintzberg – The Structuring of Organizations – 1979, Dornier et al. – Global Operations & Logistics – 1998,Fender & Kouvelis – Global Operations and Logistics – 1998, Orlicky – Materials Requirements Planning – 1975, Krajewski & Ritzman – Operations Management, Strategy and Analysis – 1993, Noori & Radford – Production & Operations Management – 1995,Heizer & Render – Operations Management – 1999, Charles Perrow – A Framework for the Comparative Analysis of Organisations – American Sociological Review – 1967


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Operationeel management

  ‘Operationeel management. Sturing en beheersing’ van het dagelijks werk behandelt de uitwerking van strategische keuzes in operationele planning en uitvoeringsplannen voor deelgebieden als verkoop, productie, personeel en financiering. Thema’s als sturing en beheersing van het dagelijks werk en procesbeheersing staan hierbij centraal. Managementcases verbinden de theorie met de dagelijkse

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged | Comments Off on Operationeel management

De Rockefeller-strategie

“De Rockefeller-strategie” van Verne Harnish is een boek dat ondernemers en bedrijfsleiders begeleidt bij het opzetten en uitvoeren van effectieve groeistrategieën voor hun organisaties. Het boek is gebaseerd op de principes en strategieën die zijn gebruikt door John D. Rockefeller, een van de meest succesvolle zakenmagnaten in de Amerikaanse geschiedenis.

Posted in Financieel management, HR-management, Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , | Comments Off on De Rockefeller-strategie