MABA-analyse


De MABA-analyse is een model om de aantrekkelijkheid van product-markt combinaties (PMC’s) in kaart te brengen. Aantrekkelijke PMC’s verdienen ondersteuning in de vorm van investeringen, onaantrekkelijke PMC’s dienen afgebouwd te worden.

In een MABA-analyse (ook bekend als de portfoliomatrix van General Electric) worden product-markt combinaties beoordeeld op enerzijds de aantrekkelijkheid van de markt en anderzijds het vermogen van de onderneming op de markt succesvol te concurreren (de concurrentiekracht).

De aantrekkelijkheid van de markt wordt bijvoorbeeld bepaald door de grootte van de markt, de marktgroei en de winstmarges. Deze aantrekkelijkheid is algemeen geldend en dus voor elke onderneming die actief is op deze markt gelijk. De concurrentiekracht wordt bijvoorbeeld bepaald door het marktaandeel, de productkwaliteit, kennis van klanten en markten en geografische voordelen. De concurrentiekracht is voor elke onderneming verschillend. Het gaat hier om de vraag of u op een bepaalde markt winst kunt maken.

Door PMC’s op beide aspecten – marktaantrekkelijkheid en concurrentiekracht – te beoordelen en de scores van de verschillende PMC’s vervolgens in een grafiek uit te zetten, wordt een beeld van het productportfolio van de onderneming verkregen.

Uitvoering

Stap 1: Definieer de PMC’s

Het gaat bij een portfolioanalyse niet slechts om producten, maar om de combinaties van producten en markten. Het is daarom van groot belang de markt te definiëren waar jouw organisatie zich met een bepaald product op richt. De markt is een groep feitelijke en potentiële afnemers van een product of dienst.

Stap 2: Bepaal de aspecten die de aantrekkelijkheid van de markt bepalen

Deze aspecten kunnen per markt verschillen. Enkele mogelijke aspecten zijn: de grootte van de markt, de marktgroei, de winstmarges, de macht van afnemers en barrières voor nieuwe toetreders.

Eventueel kan je aan de verschillende aspecten weegfactoren geven. De groei van de markt kan bijvoorbeeld belangrijker zijn dan de grootte van de markt.

Het bepalen van de aspecten is een kritische factor in het proces en dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Besteed er dus voldoende tijd aan en laat er meerdere personen naar kijken.

Stap 3: Bepaal de aspecten die de concurrentiekracht van de onderneming bepalen

Enkele mogelijke aspecten zijn: het relatieve marktaandeel, de concurrentiepositie qua prijs, de productkwaliteit, de kennis van klanten en markten, de verkoopeffectiviteit en de geografische voordelen.

Ook hier kan je weegfactoren toekennen.

Stap 4: Scoor de PMC’s

Ken elke PMC per aspect een score toe. Laat dit door meerdere personen doen, want verschillende mensen binnen de organisatie kunnen een verschillend oordeel hebben. Het kan verstandig zijn ook iemand van buiten de organisatie te raadplegen.

Let er bij het scoren van de PMC’s op dat je niet te snel vervalt in het geven van gemiddelden. Het gaat juist om de verschillen tussen de PMC’s.

Stap 5: Bepaal de totaalscores

Tel de gegeven scores bij elkaar op. Een tabel is daarbij een hulpmiddel. Door de totaalscore voor marktaantrekkelijkheid en concurrentiekracht te vergelijken met de maximaal haalbare score kan de positie op de matrix worden bepaald.

Stap 6: Teken de matrix

Zet alle gescoorde PMC’s in een matrix met op de assen marktaantrekkelijkheid en concurrentiekracht. Hoe groter de omzet van een PMC, hoe groter het bolletje. Probeer in te schatten wat ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn en geef de beweging van een PMC weer met pijlen.

Stap 7: Discussieer, trek conclusies en handel

Gebruik de opgestelde matrix als basis voor een discussie over strategische beslissingen. Het is belangrijk je niet alleen te focussen op de huidige PMC’s, maar mogelijk toekomstige PMC’s (nieuwe innovaties) in de discussie te betrekken. Trek duidelijke conclusies en ga daarbij ingrijpende, maar noodzakelijke maatregelen niet uit de weg.

Bronnen

  • Berenschot (2002). Het Strategieboek. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
  • Gelderman, C.J. & Van der Hart, H.W.C. (2000). Business Marketing. Tweede druk. Heerlen / Houten: Open Universiteit / Educatieve Partners Nederland.

Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je downloaden in powerpoint-format. Klik op de onderstaande downloadlink.Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Business model generatie (Nederlandstalig)

  Hoe kunt u oude, gedateerde business modellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe kunt u visionaire ideeën omvormen tot het-speelveld-veranderende businessmodellen die het establishment uitdagen – of verjongen als uzelf die gevestigde orde bent. Dit boek geeft de antwoorden. Dit boek is de vertaling van het succesvolle boek

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Business model generatie (Nederlandstalig)

Marketing – De nieuwe principes

  Succesvolle marketeers weten in te spelen op een veranderende omgeving en luisteren naar de wensen en behoeften van de klant. Maar hoe doet u dat, nu adverteren op de traditionele manier niet langer werkt? In ‘Marketing. De nieuwe principes’ zet Steven Van Belleghem de krijtlijnen uit voor de toekomst

Posted in Marketingmanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Marketing – De nieuwe principes
Tools om zelf toe te passen

Maak een MABA-analyse

  Download de MABA-analyse (excelsheet) met behulp van onderstaande downloadlink. Alle grijze vlakken en de ‘markten’ (markt1, markt2, e.d.) kunnen worden bewerkt. Nadat je alle gegevens hebt ingevuld, krijg je een grafiek op basis waarvan je met elkaar uitspraken kunt doen met betrekking tot het portfolio.     Mogelijke (externe)

Posted in Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on Maak een MABA-analyse

How to make a MABA analysis

Download the MABA analysis (excel sheet) by using the link below. All gray areas and ‘markets’ (market1, market2, etc.) can be edited. After you’ve filled in all the information, you will receive a graph on the basis of which you can make statements with each other regarding the portfolio.  

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on How to make a MABA analysis
Het model managementmodellen wordt gebruikt in de leergang middle management.