Business Intelligence


 

BI is het proces om op snelle wijze van ruwe gegevens te komen tot betekenisvolle en actuele informatie en kennis waardoor adequate actie mogelijk wordt en daartoe zelfs aanzet. Dat proces moet – wil BI blijvend succesvol zijn – ondersteund worden door goede ict infrastructuur, een ondernemende en innovatieve gedragscultuur en een organisatie die verandering ziet als een must om te overleven. Vroeger lag vooral de nadruk op (ict) technologie en de BI tools, en niet op de organisatorische processen die bij BI een rol spelen. Men dacht vaak dat technologie het ei van columbus was en men “reed een tool naar binnen” en dacht daarmee klaar te zijn. Niet weinig BI projecten mislukten daardoor, voornamelijk omdat toepassing en het gebruik van BI vrijwel achterwege bleef. Mede als gevolg van het feit dat de informatie niet aansloot op de taken, verantwoordelijkheden en beleving van de managers en medewerkers door slechte of niet uitgevoerde informatieanalyses. Aangezien een goede BI architectuur een afgeleide vormt van de informatiebehoefte, werd die niet of ondeugdelijk ontworpen, waardoor BI initiatieven vroegtijdig strandden.

Voor succesvolle BI zijn de drie generieke basisprocessen van een organisatie inclusief de daarbij horende subprocessen van essentieel belang.

De grote BI cyclus: we moeten gegevens goed registreren, deze verwerken tot zinvolle informatie en toepasbare kennis, om vervolgens een passende reactie af te geven. We moeten dan wel zorgen dat we de gegevens zodanig vormgeven dat ze iets zeggen met andere woorden het moet informatie worden. Vaak presenteren we dan de informatie als key performance indicatoren (KPI’s).De kleine BI cyclus: gegevens moeten uit verschillende bronnen worden verzameld, gefilterd, gecombineerd (integratie), samengevat (aggregeren) en gevisualiseerd. Vervolgens moet men de resultaten makkelijk kunnen interpreteren, internaliseren (het je eigen maken van informatie), verrijken, et cetera, en in de laatste stap moet men anticiperen op verandering.

In de praktijk zien we dat nog veel organisaties de processen registreren en reageren van de grote BI cyclus én de stappen vijf tot en met vijftien van de kleine BI cyclus onvoldoende serieus nemen. De gegevens zijn dan niet betrouwbaar, of niet beschikbaar, of de metadata (o.a. de betekenis van gegevens) ontbreekt, of men heeft een BI systeem met slechtse enkele zinvolle rapportages. Of men visualiseert de informatie niet goed, of er is eenvoudigweg geen goede gedrags- en organisatiecultuur aanwezig waardoor medewerkers geen actie kunnen of willen ondernemen. Het gaat erom dat we met informatie sneller onze doelen kunnen realiseren en de resultaten van de organisatie stap-voor-stap kunnen verbeteren. De informatieanalyse moet daar echt op gericht zijn.

Tot slot: de BI processen kunnen soepeler verlopen door zogenaamde geïntegreerde BI platforms die zorgen voor uitwisseling van metadata tussen de verschillende processen. Dergelijke platforms moeten onder de motorkap ook daadwerkelijk zorgen voor consistentie en integratie, want soms lijkt het aan de buitenkant één omgeving, terwijl de afzonderlijke onderdelen nog nauwelijks samenwerken. De marketingafdeling is immers creatief.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Business Intelligence for Dummies (Engels)

  U bent intelligent. Toch? Dan heeft u allang begrepen dat Business Intelligence behoorlijk nuttig kan zijn als u beslissingen moet nemen over uw onderneming. Dit boek maakt Business Intelligence begrijpelijk! U zult zien hoe applicaties en technologie kunnen samengaan om data te ontsluiten en te analyseren. Met die informatie

Posted in Informatiemanagement, Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on Business Intelligence for Dummies (Engels)

Leerboek Business Intelligence

  ‘Leerboek Business Intelligence’ bespreekt Business Intelligence van A tot Z. Het begint met het definiëren van het begrip: Wat is het en waarom zou je het moeten toepassen? Wat zijn de doelen? In de volgende hoofdstukken komen alle onderdelen van Business Intelligence aan bod. Wat is een datawarehouse? Hebben

Posted in Marketingmanagement | Tagged | Comments Off on Leerboek Business Intelligence
Aanvullende artikelen