ADOF-modelEr zijn verschillende modellen ontwikkeld om de effectiviteit van een website te meten. Een van die modellen is het ADOF-model. Deze is ontwikkeld door Huizingh (1997). Het model tracht inzicht te verschaffen in de factoren die het succes van de website bepalen. ADOF staat voor Accessibility, Design, Offer en Fulfilment. Deze vier factoren hebben een filterende werking, in iedere stap kunnen bezoekers ‘afhaken’ waardoor het succes vermindert.

Accessibility:

Hiermee wordt de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de site bedoeld. Hoe makkelijk is de website te vinden voor de doelgroep? De site moet bekend zijn bij de bezoekers. Dit lijkt voor de hand liggend, maar vaak wordt hier niet aan gedacht. Dit kan bereikt worden door te registreren bij belangrijke zoekmachines en door verwijzingen op andere sites waar potentiële bezoekers komen. Maar ook door verwijzingen op de offline materialen, zoals folders, kranten, advertenties, banners e.d.

Design:

De vormgeving van de site. Belangrijke aspecten hiervan zijn gebruiksvriendelijkheid, een doorzichtige en duidelijke sitestructuur, goede navigatiemogelijkheden, een actuele inhoud en interactiviteit. De wens van de klant staat centraal.

Offer:

Een succesvolle site moet een goed aanbod hebben. Extra informatie, prijsvoordelen e.d.

Fulfilment:

Heeft betrekking op het langetermijn succes van een website. Een site kan mooie beloftes of producten aanbieden, maar als daar in de praktijk niet aan voldaan kan worden, zullen klanten niet meer terugkeren.

Nadelen van het model

Het model geeft niet aan dat een website ook concrete organisatiedoeleinden moet dienen, dat het een middel is. Dat het geïntegreerd kan worden in de communicatiemix. Het model is erg algemeen. En wat definieert een goed design?

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

De blauwe oceaan

  “De Blauwe Oceaan: Hoe u nieuwe marktruimte creëert en de concurrentie irrelevant maakt” is een baanbrekend boek geschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne. Het boek introduceert een revolutionaire aanpak voor strategisch denken en het behalen van concurrentievoordeel in de zakenwereld. In het boek stellen de auteurs dat

Scoren met websites

  In het huidige onderwijs neemt internet een steeds prominentere plaats in. Docenten en studenten profileren zich met een eigen website. Projectverslagen, stagerapporten en afstudeerwerkstukken worden gepresenteerd in de vorm van een webrapport of een website, al dan niet ondersteund door bijvoorbeeld een procesverslag. Steeds vaker wordt competentieleren ondersteund door

Tools om zelf toe te passen

ADOF-test

De ADOF-test is gekoppeld aan het ADOF-model. Deze test geeft je inzicht in het functioneren van een website. Download de test en score de antwoorden. De test leidt tot twee grafieken. Op basis van het overzicht kan je zien waar de website moet worden verbeterd.       Welke stelling