Kennisstroom in een organisatieIn zijn boek ‘De kennisdelende organisatie’ (1999) legt Bertrams de kennisstroom in een organisatie uit aan de hand van bovenstaand figuur.

Onder absorptie wordt verstaan het ontwikkelen van kennis, onder generatie het opdoen van kennis, onder diffusie het delen van kennis en onder exploitatie het benutten van kennis.

Een nieuw inzicht van Bertrams is dat, mijns inziens terecht, de vier fasen elkaar niet automatisch hoeven op te volgen. Zo kan na kennisabsorptie het delen van kennis (diffusie) plaats vinden. Bertrams past om die reden een nieuw model van kennisstroming toe, weergegeven in onderstaand figuur.

Bron:

Bertrams, J., De 49 basisregels voor het delen, benutten en belonen van kennis, 1e druk, Schiedam, 2003Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

15 Praktijkverhalen over kennismanagement

  Organisaties zitten van nature vol authentieke, informele verhalen die een waardevolle inkijk geven in de manier waarop er met kennis wordt omgegaan. Dit boek bestaat uit een collectie van vijftien van die verhalen. Zij geven een beeld van de ervaringen, successen, uitdagingen, dilemma’s en trends van kennismanagement in de

Informatiemanagement

  ‘Informatiemanagement’ ‘is een praktisch boek dat een gestructureerd overzicht biedt van het vakgebied informatiemanagement en automatisering. Het is geschreven voor werknemers en studenten die nu of in de toekomst moeten samenwerken met automatiseerders. Het maakt de lezer bekend met veelgebruikt jargon en reikt ook praktische hulpmiddelen aan om ‘klussen’

Aanvullende artikelen

Kennismanagement als motor van de lerende organisatie

  Goed zijn als organisatie is niet meer voldoende, goed blijven is tegenwoordig het parool. Dat betekent dat alle kansen en mogelijkheden om als organisatie te verbeteren moeten worden aangegrepen. Dat kan gebeuren op basis van toevalligheden, maar ook op een meer gestructureerde manier. Het concept van de lerende organisatie

Kunst en praktijk van het hergebruik van kennis

  In dit artikel wordt Jeroen Bertrams’ boek De kennisdelende organisatie: kunst & praktijk van het hergebruik van kennis centraal gesteld. Om het boek in een perspectief te zetten, wordt allereerst een korte blik geworpen op het topic kennismanagement. Vervolgens wordt de inhoud van het boek besproken. Ten slotte worden