IC-architectuur model van Maes


IC-architectuur model van Maes

 

Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is van groot belang voor iedere organisatie. Inzicht in de bedrijfsvoering kan voor een belangrijk deel worden verkregen door de beschikbaarheid van informatie. Visser spreekt over informatie als de brug naar betere dienstverlening. In de literatuur zijn verschillende perspectieven terug te vinden om de belangrijkste IC processen in een organisatie te achterhalen en te definiëren.

Een veel beschreven perspectief in de literatuur is gebaseerd op de gedachte dat voor de informatiebehoefte een informatiestrategie moeten worden opgesteld, die is afgestemd op de bedrijfsstrategie. Een bekend model van strategic alignment is het Prima Vera architectuurmodel van Maes, ook wel negenvlakkenmodel genoemd.

Het Prima Vera model onderscheidt drie lagen in de architectuur van een organisatie: operaties (uitvoering), structuur (besturing/ inrichting) en stategie (richting). Deze zijn verdeeld over drie kolommen: businesskolom (het primaire voortbrengingsproces van de organisatie), de kolom informatie en communicatie (bepaalt welke informatie nodig is om de activiteiten in het primaire proces uit te kunnen voeren), de kolom technologie (bevat de uitwerking van deze informatie-eisen in technische oplossingen).

Het model benadrukt de samenhang tussen bedrijfsstrategie en informatiestrategie en biedt een goede basis voor analyses rondom informatievoorziening.

Bronnen:

  • Maes, R., Informatiemanagement in kaart gebracht, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2003
  • Scheffel, P.F.L., Het doel, de weg en de rugzak, Van Haren Publishing, Zaltbommel, 2004
  • Porter, M.E., ‘What is strategy?’, Harvard Business Review, 1996, nummer 74, p. 61-73
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Informatiemanagement

  ‘Informatiemanagement’ ‘is een praktisch boek dat een gestructureerd overzicht biedt van het vakgebied informatiemanagement en automatisering. Het is geschreven voor werknemers en studenten die nu of in de toekomst moeten samenwerken met automatiseerders. Het maakt de lezer bekend met veelgebruikt jargon en reikt ook praktische hulpmiddelen aan om ‘klussen’

Posted in Informatiemanagement | Tagged , , | Comments Off on Informatiemanagement
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen