Quint2


Quint2

 

Softwareproductkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. /Om kwaliteit te definiëren is een eenduidig begrippenkader nodig. Het extended ISO- of Quint-model is zo’n begrippenkader, inclusief indicatoren en meetvoorschriften.

De vraag of een systeem ‘goed’ of ‘slecht’ is, is niet zo maar te beantwoorden. Een ‘goed’ systeem biedt natuurlijk de functionaliteit die is gewenst en is afgesproken – bijvoorbeeld voor de administratie en verwerking van theaterboekingen.

Maar daarnaast moet het ook voldoen aan allerlei (andere) kwaliteitseisen, bijvoorbeeld dat een boeking binnen een bepaald aantal seconden kan worden doorgevoerd, of dat – in het geval van storingen – het systeem weer snel operationeel kan worden gemaakt. Kwaliteit is een relatief begrip in de zin dat diverse belanghebbenden op verschillende manieren kijken naar een systeem en dus verschillende (en soms zelfs conflicterende) eisen zullen stellen. Zo kan een systeembeheerder vanuit beveiligingsoogpunt bepaalde beperkingen eisen die het gebruiksgemak voor de eindgebruiker negatief beïnvloeden.

Het extended ISO- of Quint-model biedt een kwaliteitsmodel inclusief indicatoren en meetvoorschriften. Er zijn in totaal 32 eigenschappen in het Quint-model gedefinieerd, die zijn gegroepeerd onder zes hoofdgebieden: functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability en portability.

Bron: G. Florijn en D. Greefhorst, Informatie, 01-2001

Download Artikel: Quint2

Model quint2 powerpointpresentatie from GertJanSchop

View more presentations from GertJanSchop.

Download Powerpointpresentatie: Quint2 – extended ISO model
Quint2-2

Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen