Risk-based Quality Creation Model


 

Wat is het?

Een kwaliteitsmanagementmodel.

Essentie

In de essentie het model gaat over het op waarde schatten van je kwaliteitssysteem gezien vanuit perspectief van managen van business risico’s die aan de kwaliteit kleven. Het is een selfassessment-tool en tegelijkertijd ook een actie-tool. Hoofdzakelijk bestaat het geheel uit twee delen. Het eerste deel is het bepalen van wat het kwaliteitssysteem kan (capabiliteit daarvan – QSCQS) en het tweede deel heeft betrekking op het managen van de business risico’s met inbegrip van actieplan. Omdat de business-context en de business risico’s continue in beweging zijn, is het ook de bedoeling dat een cyclus wordt herhaald in een PDCA loop.

Waarvoor kan je het gebruiken?

Het model kan gebruikt worden voor zelfevaluatie van het kwaliteitssysteem. Onder kwaliteitssysteem verstaan we in dit geval een geheel aan activiteiten, middelen en informatie die een organisatie inzet om sturing aan de kwaliteit te geven.

De zelfevaluatie geeft inzicht in het ‘kunnen’ (capabiliteit) van het kwaliteitssysteem alsook in de business risico’s gerelateerd aan kwaliteit. Bij business risico’s moet je denken aan ontevreden klanten, product recall, verlies kwaliteitscertificaat, hoge kwaliteitskosten, time to market en dergelijke.

Toegevoegde waarde van het kwaliteitssysteem uit zich in managen van business risico’s gerelateerd aan de kwaliteit. Als je je niet op de zaken met de grootste risico’s richt dan zal de kans dat jouw kwaliteitssysteem de juiste waarde toevoegt op toeval  berusten.

Op basis van deze twee elementen, capabiliteit en business risico’s, kunnen er gerichte maatregelen gedefinieerd worden om de toegevoegde waarde van het kwaliteitssysteem te vergroten en de invloedrijkste business risico’s gerelateerd aan de kwaliteit te minimaliseren.

Het model is ook geschikt voor organisaties die aan de nieuwe ISO normen moeten voldoen (ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016) waarbij de organisatiecontext en risk-based thinking een  belangrijk rol spelen.

Hoe kan het model toegepast worden?

Het model wordt in twee stappen toegepast:

Stap 1. Uitvoeren van een capabiliteitsanalyse.

Het kwaliteitssysteem wordt beoordeeld op Effectiviteit en Efficiency welke ieder bestaan uit vijf elementen. Deze elementen worden beoordeeld op een schaal van 1 t/m 5 (Likertschaal).

Effectiviteit

  • Business Context
  • Randvoorwaarden
  • Planning en aansturing
  • Risico management
  • Beoordeling en continue verbetering

Efficiency

  • Geschiktheid voor gebruik
  • Voorkomen van fouten
  • In een keer goed
  • Kwaliteitscultuur
  • Proces benadering

Nadat alle elementen van het kwaliteitssysteem zijn gerankt, wordt de gemiddelde score van de effectiviteit en de efficiency met elkaar vermenigvuldigd.

Het resultaat is de actuele capabiliteit van het kwaliteitssysteem, waarbij de maximaal haalbare capabiliteit 25 bedraagt. Het kwaliteitssysteem wordt geacht toegevoegde waarde te creëren indien zowel de effectiviteit als de efficiency gemiddelden boven 50% uitkomen. Het vermogen om toegevoegde waarde te creëren wordt visueel weergegeven in een matrix met de efficiency op de x- en de effectiviteit op de y- as.

Stap 2. Uitvoeren van een bedrijfsrisico-analyse gerelateerd aan de kwaliteit.

De risicoanalyse wordt uitgevoerd met behulp van een risico analyse matrix.

 


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

101 vragen over kwaliteit

  Het boek 101 vragen over kwaliteit beschrijft op unieke wijze het ‘kwaliteits- verhaal’ door beantwoording van prangende vragen uit de kwaliteitsleer. Het begint met het beantwoorden van dé vraag: wat is kwaliteit eigenlijk? Ten eerste komen de belangrijkste beginselen van kwaliteit aan bod. Vervolgens neemt de auteur u mee

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on 101 vragen over kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

‘Kwaliteitsmanagement’ van Bernadette van Pampus is een uitgebreid en praktijkgericht handboek dat zich richt op de invoering en het verbeteren van kwaliteitszorg binnen organisaties. In de vijfde, geheel herziene druk van dit boek, biedt Van Pampus een gedetailleerde gids voor zowel studenten in het hoger onderwijs als voor professionals die

Posted in Procesmanagement | Tagged , , , , | Comments Off on Kwaliteitsmanagement
Aanvullende artikelen

Een nieuw startpunt voor de PDCA-cyclus

  De kwaliteitscirkel van Deming is waarschijnlijk het bekendste hulpmiddel in kwaliteitsmanagement. De door William Edwards Deming ontwikkelde cirkel omvat vier activiteiten die zorgen voor continue kwaliteitsverbetering. Vandaag de dag wordt de PDCA-systematiek (Plan, Do, Check, Act) alom erkend en is het een vaak toegepaste methodiek in de organisaties. De

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , , | Comments Off on Een nieuw startpunt voor de PDCA-cyclus

De capabiliteit van het kwaliteitssysteem

  Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties in kwaliteitssystemen die bij hun businessmodel passen. Daarbij rijst de vraag: wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem? Deze tweedelige miniserie tracht hierop antwoord te geven. In het eerste deel kwam de bijdrage van het kwaliteitssysteem voor de organisatie ter sprake. Nadat

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on De capabiliteit van het kwaliteitssysteem

Wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem?

  Tegenwoordig speelt kwaliteit een steeds prominentere rol en deze tendens is alsmaar toenemend. Voor de klanten, de overheid en consumenten is kwaliteit een vanzelfsprekendheid geworden, waardoor voor de aanbieders van producten en diensten kwaliteit steeds meer het verschil maakt tussen ‘in’ of ‘out of business’ zijn. Om aan de

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on Wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem?

Samen sterk: Lean en Six Sigma

Zowel Lean als Six Sigma zijn benaderingen die door tal van bedrijven onafhankelijk van elkaar maar zeer succesvol zijn toegepast. Bedrijven als Motorola en GE hebben grote verbeteringen gerealiseerd met hun Six Sigma-benadering. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven die met de Lean-aanpak hun voordeel gerealiseerd hebben, met

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , | Comments Off on Samen sterk: Lean en Six Sigma

De kwaliteitsvergelijking: Q=f(p)

  Het leveren van kwaliteit kan beschouwd worden als het realiseren van een gewenst eindresultaat, zoals bijvoorbeeld een veilig en goed werkend medisch apparaat. Het gewenst eindresultaat is afhankelijk van het functioneren van de processen die nodig zijn om een goed werkend en veilig medisch apparaat te kunnen maken. Elk

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on De kwaliteitsvergelijking: Q=f(p)

Kent u het effect van de maatregelen die u neemt?

  De continuïteit van iedere organisatie is afhankelijk van haar vermogen om consistent producten – of diensten – met het verwachte kwaliteitsniveau te leveren. Organisaties moeten continu adequate maatregelen nemen als antwoord op de steeds veranderende eisen en aanhoudende prijsdruk. Het realiseren van de gewenste effectiviteit van de genomen maatregelen

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on Kent u het effect van de maatregelen die u neemt?
Tools om zelf toe te passen

Business Risk Assessment Quick Scan (BRAQS) Zelfevaluatie tool

Deze zelfevaluatietool hoort bij het Risk-based Quality Creation Model. Download de zelfevaluatie-tool. De volgende stappen dienen (in het excel sheet) doorlopen te worden: Stap 1. In kolom ‘B’ worden de Business risico’s benoemd. Stap 2. In kolom ‘C’ en ‘D’ worden per Business Risico de kans en de impact op een schaal

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on Business Risk Assessment Quick Scan (BRAQS) Zelfevaluatie tool

Quality System Capability Quick Scan (QSCQS) Zelfevaluatie Tool

De QSCQS zelfevaluatie tool kan gebruikt worden om de capabiliteit van je kwaliteitssysteem in kaart te brengen. De resultaten van de selfassessment kan je gebruiken om uw kwaliteitssysteem te verbeteren. De tool hoort bij het Risk based quality creation model en wordt ondersteund door het artikel Wat is de toegevoegde waarde van mijn

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged | Comments Off on Quality System Capability Quick Scan (QSCQS) Zelfevaluatie Tool
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Konstantin Petkovski

Konstantin Petkovski is een Senior Executive met ruim 25 jaar ervaring in kwaliteit en aanverwante disciplines als Compliance en Business Excellence. Van oorsprong bedrijfseconoom is hij professioneel volledig toegewijd aan het kwaliteitsvak. Mede door zijn brede ervaring, vanaf de werkvloer via ondersteunend en managementniveau, heeft Konstantin alle facetten van het

Posted in Experts | Tagged | Comments Off on Konstantin Petkovski