Kwaliteitsmanagement

‘Kwaliteitsmanagement’ van Bernadette van Pampus is een uitgebreid en praktijkgericht handboek dat zich richt op de invoering en het verbeteren van kwaliteitszorg binnen organisaties. In de vijfde, geheel herziene druk van dit boek, biedt Van Pampus een gedetailleerde gids voor zowel studenten in het hoger onderwijs als voor professionals die direct betrokken zijn bij kwaliteitsmanagement. Het boek belicht de noodzaak van kwaliteitszorg in een tijd waarin organisaties niet alleen op prijs kunnen concurreren, maar ook op kwaliteit en betrouwbaarheid. Het boek is rijk aan praktijkvoorbeelden uit zowel de profit- als non-profitsector en biedt praktische tips en methoden om een kwaliteitsmanagementsysteem effectief te implementeren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan strategisch kwaliteitsmanagement, risicomanagement, integriteit en informatie(beveiligings)management. Daarnaast wordt de ISO 9001-norm diepgaand behandeld, en wordt er een onderscheid gemaakt tussen de systeemwereld en de leefwereld, met specifieke aandacht voor de zorgsector. De bijbehorende online leeromgeving biedt extra hulpmiddelen zoals oefentoetsen, begrippentrainers en materialen voor docenten.

Eén van de belangrijkste inzichten die Van Pampus presenteert, is het belang van strategisch kwaliteitsmanagement. In plaats van kwaliteitszorg te zien als een serie losse activiteiten, benadrukt ze dat het een integraal onderdeel van de strategische planning van een organisatie moet zijn. Door kwaliteit centraal te stellen in de strategische doelen, kunnen organisaties niet alleen hun prestaties verbeteren, maar ook een cultuur van continue verbetering stimuleren.

Een tweede inzicht betreft risicomanagement. Van Pampus legt uit dat effectief risicomanagement cruciaal is voor kwaliteitszorg. Ze bespreekt hoe organisaties risico’s kunnen identificeren, evalueren en beheersen om de kwaliteit van hun producten of diensten te waarborgen. Dit inzicht is bijzonder relevant in een tijd waarin de complexiteit en de snelheid van veranderingen in de bedrijfsomgeving toenemen.

Het derde belangrijke inzicht is de rol van informatie- en beveiligingsmanagement in kwaliteitszorg. Van Pampus wijst op de groeiende noodzaak voor organisaties om hun informatiebeheer en beveiliging op orde te hebben, vooral gezien de toenemende dreigingen op het gebied van cyberveiligheid. Ze bespreekt de stappen die organisaties kunnen nemen om hun informatiebeveiliging te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

Het boek kan op verschillende manieren worden gebruikt. Voor studenten in het hoger onderwijs biedt het een solide basis en uitgebreide kennis over kwaliteitsmanagement, ondersteund door praktijkvoorbeelden en theoretische kaders. Voor professionals biedt het praktische hulpmiddelen en inzichten om kwaliteitszorgsystemen te implementeren of te verbeteren binnen hun organisaties. Het boek kan ook dienen als naslagwerk voor leidinggevenden en managers die specifieke aspecten van kwaliteitsmanagement willen verdiepen. De online leeromgeving maakt het boek bovendien interactief en dynamisch, wat bijdraagt aan een diepere leerervaring.

‘Kwaliteitsmanagement’ van Bernadette van Pampus is een uitstekend handboek voor iedereen die serieus bezig is met kwaliteitszorg binnen een organisatie. De auteur combineert theoretische inzichten met praktische voorbeelden op een manier die zowel informatief als inspirerend is. De uitgebreide aandacht voor actuele onderwerpen zoals strategisch kwaliteitsmanagement en risicomanagement maakt dit boek bijzonder relevant. De hoofdstukken zijn helder geschreven en goed gestructureerd, wat het lezen en toepassen van de inhoud vergemakkelijkt. De toevoeging van een online leeromgeving biedt extra waarde en ondersteunt zowel zelfstudie als klassikaal gebruik.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!