Business Process Management

 

Dit boek heeft de intentie om Business Process Management of kortweg BPM niet vanuit de techniek, maar als managementgebied in kaart te brengen. Het boek is dan ook bestemd voor leidinggevenden die vanuit de optiek van beleid, besturing en bewaking betrokken zijn bij het inrichten, functioneren en veranderen van bedrijfsprocessen.

In dit boek wordt vanuit de invalshoek van organisatie en management ingegaan op vragen als: waarom en wanneer is speciale aandacht voor BPM in uw organisatie nodig? Hoe organiseert u BPM en wat betekent BPM voor de innovatiekracht van organisaties? Maar evenzo belangrijk: wat betekent BPM voor het in control zijn van organisaties? Hoe verloopt de ontwikkeling naar een volwassen BPM. Daarnaast wordt ook vanuit praktisch oogpunt ingegaan op de verschillende BPM-systemen en het organiseren van procesverbeteringen in uw organisatie. Door het boek heen vindt u gespreksverslagen waarin managers van zeer verschillende organisaties aangeven hoe zij in de praktijk omgaan met BPM in hun organisatie.

Dit boek sluit goed aan op Business Process Redesign.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!