Horizontaal organiseren

‘Horizontaal Organiseren’ van Renco Bakker en Teun Hardjono is een uitgebreid en inzichtelijk boek dat de voordelen van procesgericht werken binnen organisaties benadrukt. Het boek biedt een moderne kijk op organisatiebeheer, waarbij traditionele hiërarchische structuren worden vervangen door horizontale structuren die de samenwerking en de sociale dynamiek binnen teams bevorderen. De auteurs wijzen erop dat de 21e eeuw vraagt om nieuwe manieren van werken, waarbij systemen en processen geïntegreerd moeten worden om effectiviteit en efficiëntie te waarborgen. Ze leggen uit hoe horizontaal organiseren kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals verkokering, inefficiëntie en lange wachttijden binnen organisaties.

Het eerste belangrijke inzicht uit het boek is de noodzaak om oude bedrijfskundige opvattingen zoals hiërarchie, specialisatie en positiedenken los te laten. De auteurs betogen dat deze traditionele opvattingen vaak de samenwerking belemmeren en leiden tot inefficiënties. Door horizontaal te organiseren, kunnen teams beter samenwerken en worden de processen gestroomlijnd.

Een tweede inzicht betreft het concept van dienend leiderschap. Bakker en Hardjono benadrukken dat leiders in een horizontaal georganiseerde omgeving een dienende rol moeten aannemen. Dit betekent dat leiders zich richten op het ondersteunen en faciliteren van hun teams, in plaats van het simpelweg sturen en controleren van de werkzaamheden. Deze benadering bevordert een cultuur van vertrouwen en samenwerking, wat cruciaal is voor succes.

Het derde inzicht is het belang van sociale dynamiek en netwerkvorming binnen organisaties. De auteurs leggen uit dat het bevorderen van sterke sociale netwerken en het interveniëren in de sociale dynamiek tussen medewerkers essentieel is voor een effectieve horizontale organisatie. Ze geven voorbeelden van hoe goed functionerende procesteams kunnen bijdragen aan een geïntegreerde procesarchitectuur en een verantwoorde onderneming.

Het boek kan worden gebruikt als een leidraad voor zowel theoretische als praktische implementatie van horizontaal organiseren binnen verschillende soorten organisaties. Voor studenten en academici biedt het een grondige theoretische basis en rijke praktijkvoorbeelden. Voor managers en professionals in het bedrijfsleven biedt het praktische tips en strategieën om de overgang naar een horizontale organisatie te vergemakkelijken en te optimaliseren. De inzichten in sociale dynamiek en dienend leiderschap zijn direct toepasbaar in het dagelijkse management en kunnen helpen bij het verbeteren van de samenwerking en efficiëntie binnen teams.

‘Horizontaal Organiseren’ van Renco Bakker en Teun Hardjono is een uitstekend boek dat diepgaande inzichten biedt in moderne organisatiebeheer. Het boek is helder geschreven en goed gestructureerd, wat het toegankelijk maakt voor zowel studenten als professionals. De auteurs slagen erin om complexe concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen en bieden tal van praktische voorbeelden en toepassingen. De nadruk op sociale dynamiek en dienend leiderschap maakt dit boek bijzonder relevant voor de hedendaagse werkvloer, waar samenwerking en flexibiliteit steeds belangrijker worden.

Boek Lezen? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!