Management van processen

‘Management van Processen’ door Teun Hardjono en Renco Bakker is een uitgebreide handleiding die zich richt op het identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen van processen binnen organisaties. Dit boek, dat deel uitmaakt van de INK/Kluwer-reeks, biedt een systematische benadering van procesmanagement. Het behandelt belangrijke concepten zoals de business balanced scorecard, Statistical Process Control, en prestatie-indicatoren, en legt uit hoe deze kunnen worden toegepast binnen het kader van kwaliteits- en milieunormen zoals ISO 9001:2000. Het boek is ontworpen om managers te helpen meer grip te krijgen op hun processen door middel van het SqEME Procesmanagement-model, dat verschillende denkbeelden over processen en organisaties integreert.

Een van de belangrijkste inzichten uit dit boek is het concept van cyclisch denken, dat Hardjono en Bakker introduceren als een manier om de effectiviteit van processen voortdurend te evalueren en te verbeteren. Dit cyclische denken moedigt organisaties aan om op gezette tijden hun processen te analyseren en aan te passen aan veranderende omstandigheden, wat essentieel is voor blijvende verbetering en innovatie.

Een tweede belangrijk inzicht betreft het idee van proceseigenaarschap. De auteurs betogen dat het toewijzen van duidelijke eigenaarschap aan specifieke processen cruciaal is voor succesvol procesmanagement. Door proceseigenaren verantwoordelijk te maken voor het beheer en de prestaties van hun processen, kunnen organisaties beter reageren op problemen en kansen, en een cultuur van verantwoordelijkheid en continue verbetering bevorderen.

Het derde inzicht is de nadruk op geïntegreerde procesarchitectuur. Hardjono en Bakker laten zien hoe een goed ontworpen en geïntegreerde procesarchitectuur organisaties kan helpen om efficiënter te werken, betere kwaliteit te leveren en flexibeler te reageren op veranderingen. Dit omvat niet alleen technische aspecten van procesontwerp, maar ook de sociale dynamiek en samenwerking tussen verschillende onderdelen van de organisatie.

Dit boek kan op verschillende manieren worden gebruikt. Voor studenten en academici biedt het een grondige basis in proces- en kwaliteitsmanagement, ondersteund door talrijke praktijkvoorbeelden en theoretische kaders. Voor managers en professionals biedt het praktische richtlijnen en modellen die direct toepasbaar zijn in hun dagelijkse werk. Het kan dienen als naslagwerk voor specifieke aspecten van procesmanagement of als een complete gids voor het implementeren van een nieuw procesmanagementsysteem.

‘Management van Processen’ door Teun Hardjono en Renco Bakker is een waardevol en praktisch boek voor iedereen die betrokken is bij procesmanagement. Het boek biedt een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste concepten en technieken die nodig zijn om processen binnen een organisatie effectief te beheren en te verbeteren. De schrijfstijl is helder en gestructureerd, waardoor complexe ideeën op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd. Hoewel sommige lezers het boek mogelijk wat theoretisch en verouderd vinden, biedt het nog steeds relevante inzichten en praktische hulpmiddelen die nuttig zijn voor zowel nieuwe als ervaren managers. De nadruk op cyclisch denken, proceseigenaarschap en geïntegreerde procesarchitectuur maakt dit boek bijzonder waardevol voor organisaties die streven naar continue verbetering en efficiëntie.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!