Introductie: inhoud en toepassing van het INK-managementmodel

 
Introductie inhoud en toepassing van

Deze ‘Introductie’ geeft inzicht in het ontstaan van het INK-managementmodel en schetst de ontwikkelingen die tot de recente aanpassingen hebben geleid. Uitmondend in een beschrijving in hoofdlijnen van de tien aandachtsgebieden die in onderlinge samenhang de structuur van het INK-managementmodel vormen. Het tweede deel van de publicatie betreft de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Meer weten? Boek kopen?