Beelden van organisatie

Het boek ‘Beelden van Organisatie’ (originele titel “Images of Organization”) van Gareth Morgan is een baanbrekend werk dat de manier waarop we denken over organisaties en hun management fundamenteel heeft veranderd. Gepubliceerd in 1986, biedt dit boek een diepgaand inzicht in de complexiteit van organisatiestructuren en -dynamiek door het gebruik van metaforen. Zijn benadering helpt lezers de diverse, vaak verborgen aspecten van organisatorisch leven te begrijpen en te interpreteren.

‘Beelden van Organisatie’ is gestructureerd rondom acht metaforen die Morgan gebruikt om verschillende perspectieven op organisaties te verkennen. Elk hoofdstuk is gewijd aan een specifieke metafoor, waarbij Morgan de theoretische onderbouwing, praktische implicaties en kritische analyses uitvoerig behandelt. De metaforen zijn:

  • Organisaties als machines: vergelijkt organisaties met mechanische systemen, benadrukkend hoe standaardisatie en voorspelbaarheid centraal staan in het streven naar efficiëntie.
  • Organisaties als organismen: ziet organisaties als levende wezens die moeten aanpassen aan hun omgeving om te overleven en te gedijen.
  • Organisaties als hersenen: beschouwt organisaties als informatieverwerkende systemen, waarbij leren en aanpassingsvermogen cruciaal zijn.
  • Organisaties als culturen: bekijkt organisaties als mini-samenlevingen met eigen normen, waarden en overtuigingen.
  • Organisaties als politieke systemen: belicht de machtspelletjes, belangenconflicten en onderhandelingen die binnen organisaties plaatsvinden.
  • Organisaties als psychische gevangenissen: onderzoekt de onbewuste processen en percepties die het gedrag binnen organisaties beïnvloeden.
  • Organisaties als flux en transformatie: ziet organisaties als entiteiten in constante verandering, waarbij stabiliteit slechts tijdelijk en illusoir is.
  • Organisaties als instrumenten van overheersing: analyseert hoe organisaties machtsstructuren creëren en in stand houden, vaak ten koste van individuen en maatschappijen.

Een van de kerninzichten is dat geen enkele metafoor volledig recht doet aan de complexiteit van organisaties. Door verschillende metaforen te gebruiken, kunnen we echter een rijker en vollediger beeld van organisaties krijgen. Dit benadering vanuit verschillende perspectieven moedigt lezers aan om buiten traditionele denkkaders te treden en de dynamiek van organisaties op nieuwe manieren te begrijpen en te bevragen.

‘Beelden van Organisatie’ biedt waardevolle inzichten voor managers, beleidsmakers, consultants en academici die zich bezighouden met organisatieontwikkeling, management en veranderingsprocessen. Door de metaforische lens kunnen praktijkbeoefenaars complexe organisatorische problemen herkennen, begrijpen en aanpakken. Het stimuleert creatief denken en biedt nieuwe strategieën voor het navigeren door organisatorische uitdagingen.

‘Beelden van Organisatie’ is een boek dat de test der tijd heeft doorstaan. Het is zowel een theoretisch rijk als praktisch relevant boek dat lezers uitnodigt om de complexe wereld van organisaties op nieuwe en verhelderende manieren te verkennen. De kracht van het boek ligt in het  vermogen van Morgan om diepgaande inzichten toegankelijk te maken door de kracht van metaforen. Hoewel sommige kritieken suggereren dat de metaforische benadering de neiging kan hebben om de realiteit te simplificeren, biedt Morgan zelf een oplossing door de lezer aan te moedigen om flexibel tussen perspectieven te schakelen.

Als geheel is ‘Beelden van Organisatie’ een toevoeging aan de bibliotheek van iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen en verbeteren van organisaties. Het is niet alleen een boek dat inzicht biedt in organisatietheorie, maar ook een gids die praktische toepassingen biedt voor het navigeren en vormgeven van organisatorische landschappen in de 21e eeuw.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!