Algemene economie en bedrijfsmanagement

 
Algemene economie en bedrijfsmanagement

Van een economiestudent in het hoger onderwijs mag worden verwacht dat hij of zij inzicht verkrijgt in de gevolgen van (inter)nationale en bedrijfsmatige economische ontwikkelingen op de bedrijfsomgeving. ‘Algemene economie en bedrijfsmanagement’ biedt daarvoor de ondersteunende theorie. Met deze kennis wordt een basis gelegd voor het nemen van besluiten als ondernemer of als manager.

In ‘Algemene economie en bedrijfsmanagement’ wordt een vertaalslag gemaakt van economische ontwikkelingen naar de ondernemingspraktijk. Er wordt veel aandacht geschonken aan de rol van de overheid op de conjunctuur, het groeipotentieel van de Nederlandse economie en het ordenen van markten.

‘Algemene economie en bedrijfsmanagement’ is verdeeld in vijf delen. In deze delen staan achtereenvolgens centraal:

  • De markt,
  • De invloed van macro-economische variabelen op het bedrijfsresultaat,
  • De langetermijnontwikkeling van de economie,
  • De financiële markten,
  • De voor Nederland belangrijke internationale bedrijfsomgeving

Dit boek wordt geleverd met een toegangscode voor Pearson XTRA. Op deze website staat voor zowel studenten als docenten extra studiemateriaal zoals vragen, cases en uitwerkingen.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!