Positioneren – Stappenplan voor een scherpe positionering

 

Wat bepaalt het succes van een merk? De kwaliteit van het product, de dienst of organisatie, of de beeldvorming er omheen? In onze multimediale samenleving is de vraag hoe mensen over je spreken steeds belangrijker geworden. Positioneren is een marketingtechniek die je helpt de beeldvorming rond een product, dienst of organisatie proactief te sturen.

Aan ‘Positioneren: Stappenplan voor een scherpe positionering’, liggen twee principiële keuzen ten grondslag. Ten eerste is dit boek geschreven vanuit het perspectief van de manager. Het boek is zo uitgewerkt dat je de kennis direct kunt toepassen in een stappenplan voor je dagelijkse praktijk. Ten tweede wordt in dit boek een lans gebroken om bij positioneren meer van binnen naar buiten te werken: inside-out in plaats van outside-in, en te starten met een analyse van de organisatie-identiteit. Daardoor kan een externe positionering beter worden waargemaakt en is een intern draagvlak verzekerd.

In deze inmiddels derde druk worden managers op een aantal belangrijke punten uitgedaagd. Met welke concurrenten moet je bijvoorbeeld rekening houden? Alleen met die uit de eigen categorie of ook met mogelijke nieuwe spelers? En moet je bij positioneren altijd focussen op differentiatie of kan je het accent beter leggen op categorie-eigenschappen? Ook het essentiële belang van naamsbekendheid komt aan de orde; bij positioneren ligt nog te vaak de nadruk op alleen de inhoudelijke associaties van het merk.

Dit boek is bedoeld voor (toekomstige) managers, marketeers en communicatieprofessionals die op een kritische en constructieve wijze met hun merk aan de slag willen. De inhoud is praktisch van opzet, voorzien van aansprekende voorbeelden en stelt je in staat zelfstandig een positioneringstraject uit te voeren.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!