Werken met de SWOT-analyse

 

Het beoordelen van de interne sterkten en de externe kansen en bedreigingen, kortom, het maken van een SWOT-analyse, is een uitstekend middel om strategieën uit te stippelen. Daarom wordt deze methode ook in de publieke sector steeds vaker gebruikt. In deze pocket wordt niet alleen de theorie van de SWOT-analyse uiteengezet, u kan er ook uit leren hoe u dit handige hulpmiddel in de praktijk kan toepassen. Bij de pocket hoort ook een handige cd-rom waar u elektronisch mee kan swotten.

1. Wat is strategie?
2. De SWOT: een eerste kennismaking
3. De kwalen van de SWOT
4. Handleiding voor de SWOT
5. De confrontatiematrix
6. Tot slot

 

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!