Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

SWOT en confrontatiematrix: tool

Download de onderstaande tool en maak zelf een confrontatiematrix.

Let op: de tool heeft twee tabbladen. Tab ‘1. SWOT’ gebruik je op de SWOT-items in te vullen, tab ‘2. Confrontatiematrix’ gebruik je om de SWOT-items te confronteren en te scoren.

Vul eerst de SWOT-items in op tabblad 1.

Zoals je ziet moet je keuzes maken.

Meestal maken we eerst een micro- of interne analyse, een meso- of bedrijfstakanalyse en een macro-analyse. Hieruit krijg je heel veel sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Leg jezelf in deze fase nog geen beperkingen op, maar schrijf alles op wat je tegenkomt. Wanneer je je analyses hebt gedaan, ga je hiërarchie aanbrengen in je lijst sterkten, je lijst zwakten, je lijst kansen en je lijst bedreigingen. De belangrijkste bovenaan. De eerste vijf neem je over in je SWOT-analyse.
Waarom maximaal vijf? Dit zijn de belangrijkste items die er echt toe doen, die impact hebben. Met maximaal vijf items kan je straks ook nog een beetje overzicht in je confrontatiematrix houden.

En wanneer je er minder hebt dan vijf? Geen punt, gewoon stoppen en vooral niet bij gaan verzinnen.

Wanneer je de SWOT-analyse hebt gemaakt, ga je naar het volgende tabblad, naar de confrontatiematrix. Je ziet hier dat de SWOT-items vanaf het eerste tabblad automatisch zijn overgenomen. Je kan nu direct beginnen met het confronteren.

In de confrontatiematrix worden de interne sterkten en zwakten in verband gebracht met de externe kansen en bedreigingen. Een kans kan worden geneutraliseerd door een bedreiging of een bedreiging nog eens versterkt door een zwakte. Door gebruik te maken van een confrontatiematrix, waarbij elke sterkte en elke zwakte in verband wordt gebracht met elke kans en elke bedreiging, is het zeker dat geen enkele mogelijkheid over het hoofd wordt gezien.

Op deze wijze ontstaan de volgende vier kwadranten:

1. Kansen versus sterkten
In ditkwadrant worden de sterkten van de organisatie in verband gebracht met de kansen die de markt heeft. Zijn er kansen op gebieden waarop de organisatie een sterkte heeft, dan is dat uitermate positief.

2. Kansen versus zwakten
In het kwadrant twee worden dezelfde kansen in verband gebracht met de zwakten. Wanneer zich een kans in de markt voordoet op een gebied waarop de organisatie een zwakte heeft, dan vereist dit inspanningen om ervoor te zorgen dat de zwakte wordt opgeheven, zodat men van de kans kan profiteren.
3. Bedreigingen versus sterkten
In het derde kwadrant worden de sterkten in verband gebracht met bedreigingen in en vanuit de markt. Een bedreiging kan wellicht worden geneutraliseerd doordat men op hetzelfde vlak een sterkte heeft.

4. Bedreigingen versus zwakten
Het vierde kwadrant brengt bedreigingen in verband met zwakten. Wanneer hier raakvlakken zijn, heeft dit direct de aandacht van het management nodig. Kan een zwakte worden opgeheven? Zeker wanneer op hetzelfde gebied een bedreiging vanuit de markt komt is de noodzaak tot actie groot. In dit vierde kwadrant wordt vaak het kernprobleem gevonden.

Scoren: 0 (geen raakvlak), 1 (issue met geringe impact), 3 (issue met impact) of 5 (issue met veel impact).

Bijvoorbeeld:

Door de cijfers op te tellen krijgt men inzicht in de belangrijkste sterkten en zwakten en de meeste relevante kansen en bedreigingen. Tevens kunnen per kwadrant de belangrijkste verbanden worden benoemd.

Wanneer je de confrontatiematrix hebt ingevuld, begint het echte werk: het formuleren van strategische opties. Lees hierover onder het model SWOT.

LET OP: deze tool heeft twee tabs (onderin links): SWOT en Confrontatiematrix. Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen eerst invoeren in de SWOT (tabel). De ingevoerde SWOT-items komen automatisch in de confrontatiematrix te staan.Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.