SWOT en confrontatiematrix met extra opties

 


 

Een uitgebreide beschrijving met betrekking tot het gebruik van de SWOT en confrontatiematrix vind je hier. Verschil tussen de beide tools betreft het aantal items voor sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. We zijn ervan overtuigd dat je het aantal items zou moeten beperken tot de vijf belangrijkste items. Het dwingt om te focussen op de belangrijkste items.

Echter, in de praktijk zijn er ook deskundigen die het aantal van vijf zien als een beperking. Er is niet één waarheid. Om die reden bieden we de tool ook aan met meer mogelijkheden.